Post has attachment
ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ พาเที่ยวเชียงราย Trip Chiangrai 1

ทัวร์เชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ พาเที่ยวเชียงราย

โทร 062 757 9900 Line : ceivac

เที่ยวเชียงราย 2 วัน 1 คืน เที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจาน วัดร่องขุ่น บ้านดำ ดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วน ไร่ชา 101 ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ
วันที่ 1 น้ำพุร้อนแม่ขะจาน วัดร่องขุ่น บ้านดำ ดอยแม่สลอง สุสานนายพลต้วน ไร่ชา 101


07.30 น. รับท่านที่โรงแรม และออกเดินทางสู่ทิศเหนือของเชียงใหม่ สู่ จ. เชียงราย เหนือสุดแดนสยาม
10.00 น. นมัสการ วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว ศิลปะอันประณีตงดงาม สร้างสรรค์โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่ง
ปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในเมืองเชียงราย
13.00 น. เดินทางเที่ยวบ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี
15.00 น. เดินทางเที่ยวดอยแม่สลอง ชมไร่ชา 101 สุสานนายพลต้วน
17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าที่พักบนดอยแม่สลอง
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารบนดอยแม่สลอง
20.30 น. ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตาอัธยาศัย

วันที่ 2 ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ


08.00 น. รับจากที่พักเดินทางขึ้นดอยตุง
09.00 น. ชมสวนกุหลาบพันปีบนผาช้างมูบ ไหว้พระธาตุดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นำท่านสู่ เหนือสุดแดนสยาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และข้ามสู่ชายแดน พม่า ที่ ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ที่
ท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาถูก (รวมค่าธรรมเนียมประเทศพม่า)
15.00 น. เดินทางสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ เยี่ยมชม 3 ชายแดน พม่า – ไทย – ลาว นั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขงสู่
ประเทศลาว เลือกซื้อของฝากราคาถูกมาก ที่ตลาดดอนซาว (ไม่รวมค่าบริการนั่งเรือและค่าธรรมเนียมประเทศลาว)
17.00 น.เดินทางกลับเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง
20.30 น. นำท่านเดินทางส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เชียงราย 2 วัน 1 คืน
ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เชียงราย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เชียงราย 5 วัน 4 คืน
Wait while more posts are being loaded