Post is pinned.Post has attachment

Post has attachment

ส่งงาน โปรแกรมเขียนชื่อตนเอง วิธีการ
1.บันทึกภาพหน้าจอ ผลลัพธ์งานของนร.
2.แชร์ผลงานแบบสาธารณะ บน Facebook หรือ โซเชียลเน็ตเวิร์คอื่นๆ
3.ให้นร. แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมคัดลอกลิงค์จากข้อ 2 มาวาง เพื่อให้ครูเข้าไปตรวจ


!!! ข้อ 1 จงเขียนโปรแกรมรับค่า เงินเดือน จากผู้ใช้งาน จำนวน 1 ค่า โดยมีเงื่อนไขคือ
ถ้าเงินเดือน ตั้งแต่ 2 หมื่นขึ้นไป ขึ้นข้อความว่า ไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อย
ถ้าไม่ใช่ ให้ขึ้นข้อความว่า ผู้มีรายได้น้อย
!!!ข้อ 2 จงเขียนโปรแกรมรับค่า จำนวน 2 ค่า คือ
1.เพศ (Mคือชาย/F คือหญิง) 2.รับค่าส่วนสูง
โดยมีเงื่อนไขคือ
สำหรับ ชาย
ถ้าส่วนสูง 170 ลงมา ให้แสดงข้อความว่า สูงต่ำกว่าเกณฑ์
ถ้าไม่ใช่ ให้แสดงข้อความว่า สูงตามเกณฑ์
สำหรับ หญิง
ถ้าส่วนสูง 160 ลงมา ให้แสดงข้อความว่า สูงต่ำกว่าเกณฑ์
ถ้าไม่ใช่ ให้แสดงข้อความว่า สูงตามเกณฑ์
!!!ข้อ 3 ปรับปรุงโปรแกรมคำนวณอายุที่เคยทำ ให้มีเงื่อนไขคือ
ถ้า อายุปัจจุบัน ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้แสดงคำว่า บรรลุนิติภาวะ
ถ้าไม่ใช่ ให้แสดงคำว่า ไม่บรรลุนิติภาวะ
ส่งงาน ชื่อเรื่อง ส่งงานif ชื่อ-นามสกุล ห้อง
อีเมล mr.doi@cmvc.ac.th

ส่งงาน คำนวณอายุ ที่อีเมล mr.doi@cmvc.ac.th
หัวเรื่อง โปรแกรมคำนวณอายุ ชื่อ นามสกุลห้อง
อย่าลืม แนบไฟล์มาด้วย
รับงานถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 60 

ส่งงาน เขียนโปรแกรม
ชื่อหัวเรื่อง ส่งงานโปรแกรมคำนวณ ตามด้วยชื่อนักเรียน ห้อง
แนบไฟล์ py ทั้งสองไฟล์
ส่งมายังอีเมล mr.doi@cmvc.ac.th

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ลิงค์แบบทดสอบวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ให้นร. ทำในชั่วโมงเรียน
https://goo.gl/forms/kcochViHqNUjhyYO2

ประกาศ
วันศุกร์ที่ 17/2/60 จะให้นักเรียน ทำแบบทดสอบ(เก็บคะแนน) วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม บนระบบออนไลน์ ให้ทุกคนสมัคร Gmail ไว้ และเตรียมเข้ามาทำข้อสอบในเวลาในคาบเรียน) วันพรุ่งนี้ด้วย โดยครูจะส่งลิงค์แบบทดสอบออนไลน์ให้ในวันพรุ่งนี้ (การทำแบบทดสอบสามารถเปิดหนังสือ หรือค้นหาข้อมูลตอบได้ )
Wait while more posts are being loaded