Post is pinned.Post has attachment
#صۣۗـۙبۣۗـۙآحۣۗـۙكۣۗـۙمۣۗـۙ_وۣمۣۗـۙسۣۗـۙآئكۣۗـۙمۣۗـۙ~أضۣۗـۙآءهۣۗہ آآلَنۣۗـۙجۣۗـۙمۣۗـۙ فۣۗـۙيۣۗہ أفۣۗـۙقۣۗـۙ آلَآرتۣۗـۙقۣۗـۙـآء
بۣۗـۙطۣۗـۙعۣۗـۙمۣۗـۙ آلَشۣۗـۙـهۣۗہدُ وۣنۣۗـۙقۣۗـۙــآء آلَمۣۗـۙطۣۗـۙــر
👑👑👑👑👑👑👑👑
صہآحہبہةّ آلحہضہـوٌر آلرآقہيہ
حہضہوٌرهہآ مہحہبہبہ لنہفہـسہ
فہيہ كہل زآوٌيہهہ تہجہد لهہآ بہصہمہهہ
تہمہلكہ روٌحہ أخہـوٌيہةّ جہمہيہلةّ
بہكہل أوٌرآقہ هہذآ آلمہنہتہدى👑👑👑
•┈••⚘ •۪̜۫🌸•🎀•🌸۪̜۫•⚘ ••┈•🌹
وٌهہيہ مہلكہةّ آلمہنہتہدى👑👑👑👑
+Linda Soulgaimail Sihem​​​​​
تہبہبہضہ بہآلعہطہآء حہضہـوٌرهہآ بہرآقہ لأمہعہ شہفہآفہ شہخہصہيہةّ رآئعہةّ فہقہد تہمہيہزتہ بہآلعہطہـآء تہمہيہزتہ بہآلآخہلآقہ
وٌآضہحہةّ بہكہل شہي أرآئكہ رآقہيہةّ جہدآ تہشہآطہكہ مہتہمہيہز وٌجہهہوٌدكہ وٌآضہحہةّ
بہكہل ركہنہ لكہيہ بہصہمہةّ وٌحہضہوٌر بہهہذهہ آلمہنہآسہبہهہ👑👑👑👑👑 وٌتہمہيہزكہ....#آبہآركہ_لكہيہ_للحہصہوٌلكہ عہليہ لقہبہ #مہلكہـةّ #آلمہنہتہـدى ّ#آلمہنہتہـدى +Linda Soulgaimail Sihem​​​​​👑👑👑👑👑👑
نہقہـدمہ لهہآ أجہمہل وٌآعہطہـر آلتہهہآنہيہ..... تہمہيہز مہلحہوٌظہ لخہآصہيہـةّ قہلمہهہآ
•┈••⚘ •۪̜۫🌸•🎀•🌸۪̜۫•⚘ ••┈•🌹
ألــ۩ـــف
#ألــ۩ـــف-ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف #ألــ۩ـــف-ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف #ألــ۩ـــف-ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف #ألــ۩ـــف-ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف #ألــ۩ـــف-ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف ألــ۩ـــف #ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف #ألــ۩ـــف
ألــ۩ـــف
#مبـــــــــــــــــــــــــــر وك
•┈••⚘ •۪̜۫🌸•🎀•🌸۪̜۫•⚘ ••┈•🌹
آلتہمہيہيہـز😍😍😍😍😍😘😘
صہآحہبہةّ آلآحہسہآسہ آلعہذبہ
•┈••⚘ •۪̜۫🌸•🎀•🌸۪̜۫•⚘ ••┈•🌹
آلذيہ تہنہٿـر عہبہيہـرهہآ أرجہـآء آلمہنہتہـدى أحہبہـتہ آلجہمہيہـعہ
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊 وٌآحہبہهہآ آلجہمہيہـعہ وٌمہلكہتہ قہلوٌبہ آلجہمہيہعہ بہطہيہبہتہهہآ وٌتہوٌآضہعہهہآ وٌبہسہآطہتہهہآ
Photo
Photo
26‏/7‏/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
كل جمعة ....🌺(وقلوبنا بالحب في الله
أنقى)

كل_جمعة....🌺(وصفحات أيامنا بحب الخييير
ترقى)

كل_جمعة .....🌺(وعلاقتنا بأحبائنا بماء المودة
تسقى)

🌺جمعه مباركه بإذن الله🌺

صباحكم🌺باااااقاااات🌺. جوووورى
Photo

Post has attachment
كَّـــــــــــوٌُنًيٍ جٌَيُْشَُــــــــــــاً بٌْــــــــــــلَُأ قَُأئَُـــــــدٍ ،،
ک أمٌَـــــــرٍأهَّ بـ ألَُــــــفَُ رٍجَْــــــــــــلَُ ...
Photo

Post has attachment
أجعلـــــــــــي قلــــــــــبک ک ألكـــــــــتب ألمقـــــــدسه ..
لا يمســــــــــــها ألا ألمطهــــــــرون ...
Photo

Post has attachment

أّنِوِثّتّګ طّأّغٌيِّهِ يِّأّ َّسيِّدِيِِّّ،،،،،،،،،،،،،، أّلَيِّوِمَ أّعٌلَنِتّ عٌلَيِّګ حٌربِ أّلَحٌبِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أّعٌدِګ َّس أّهِدِر دِمَګ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أّلَئ أّنِ أّتّغٌلَغٌلَ دِأّخَلَ أّجِزِّأّئګ ،،،،،،،،،،،،،، أّعٌدِګ بِ أّلَأّقِتّحٌأّمَ ،،،،،،،،، َّس أّقِيِّدِګ بَِّسلَأَّّسلَ عٌشٍقِيِّ،،،،،،،،،،، وِأّربِطّګ بِجِنِوِنِ جِنِوِنِيِّ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وِتَّّسقِطّ قِلَأّعٌګ بِيِّنِ يِّدِيِّ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، مَجِنِوِنهِ أّنِتّيِّ،،،،،،،،،،، لَأّ تّهِدِيِّ ،، لَأّ تّشٍبِعٌيِّ ،، لَأّ تّّګتّفِّيِّ ،،،،،،،،،،،، مَجِنِوِنِ أّنِأّأّأِّ ،،، لَأّ أّرحٌمَ ،،،لَأّ أّخَضّعٌ ،، لَأّ أّرتّوِيِّ ،،،،،،ګلَأّنِأّ فِّيِّ نِيِّرأّنِ أّلَرغٌبِهِ نِحٌتّرقِ وِنِګتّوِيِّ،،،،،،،،،،نِلَتّصٌقِ حٌتّئ أّلَغٌرقِ ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،نِغٌرقِ حٌتّئ أّلَأّخَتّنِأّقِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،نِخَتّنِقِ أّلَئ أّنِ أّتّنِفَِّّس حٌضّوِرګ،،،،،،،،،،،ِ،،أّلَئ أّنِ أّګوِنِ هِوِأّګ،،،،،،،،،،،،،أّنِ نِجِتّأّحٌ بِعٌضّنِأّ ګمَأّ عٌنِأّقِ أّلَأّعٌأّصٌيِّر،،،،،،،،،،،،،،، ګمَأّ هِتّأّفِّأّتّ أّلَفِّرأّشٍأّتّ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وِيِّتّفِّجِر أّلَصٌبِأّحٌ وِيِّزِّوِلَ أّلَقِمَر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،وِقِبِلَأّتّ دِأّفِّئهِ وِهِمََّس وِأّعٌشٍقګِ طّوِلَ أّلَعٌمَر ،،،،،،،،،،!!!
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
السعادة ليست حلما ولا وهماً
‏بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله،
‏وصبر بغير استعجال،
‏وثق دائما بأن اليد الممتدة إلى الله
‏لاتعود فارغة أبدا.
Photo

Post has attachment
صباح الورد على حبايب قلبي 
Photo
Wait while more posts are being loaded