خیر و برکت را هر لحظه در زندگی ام همانند گرمای خورشید احساس میکنم

الهی ، هم اینک طرح الهی زندگیم را آشکار ساز تا کاری را انجام دهم که جز من هیچکس توان انجامش را ندارد و آنجایی را پر کنم که کسی جز من نمیتواند آن را پر سازد

در ذهن الهی از دست دادن معنی ندارد
هر آنچه حق الهی من است بدون شک از دست نخواهم داد ، آنچه از دست بدهم باز خواهم ستاند و یا معادل آن را دریافت خواهم کرد

 من ایمان دارم که بی نظیرم

من مشتاقانه هر تغییری را می پذیرم

من قادر به رهایی از گذشته ام و همچنین بخشایش دیگران

من تمامی انتقادها را رها می سازم

هر جا روم عشق را تجربه می کنم

انسانها حلقه های طلایی اند در زنجیر خیر و صلاح من

من شایسته بهترینم و اکنون بهترین را پذیرا می شوم
Wait while more posts are being loaded