دنیای این روزای من، همرنگ تقدیرم شده
انقـــــــــــــــدر دورم از تو که، دنیا فراموشم شده
Wait while more posts are being loaded