Stream

Join this community to post or comment

Scott S

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
27
daporn sudaporn's profile photoสิริเพชร นาคพรมมินทร์'s profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
น่าปลื่มใจเนอะ
 ·  Translate
10
chayanut chaichan's profile photoPoopoo Poopoo's profile photo
2 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
19
chayanut chaichan's profile photo
 
..ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
 ·  Translate
Add a comment...

Bua SW

การสนทนา  - 
 
ขอพ่อหลวงของไทยทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปเทอญ
 ·  Translate
24
Poopoo Poopoo's profile photo
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Bua SW

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
26
Poopoo Poopoo's profile photoPhensri Sumonnok's profile photo
2 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระชมน์มายุยิ่งยืนนาน 
 ·  Translate
Add a comment...
 
 
#ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอ พลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บันดาลผล
ขอ พลัง เทพเบื้องบน บันดาลให้
ขอ พลัง ผลแห่งบุญ บันดาลไป
ขอ พลัง ผองชาวไทย บันดาลพร

จง มีพระ พลานามัย แข็งแรงยิ่ง
จง ทรงทิ้ง โรคภัย ก็ถ่ายถอน
จง ดำรง ทรงเป็น มิ่งอมร
จง ให้พร สมดั่ง จินตนา

ทรง งานหนัก เพื่อลูกนี้ ทั้งชีวิต
ทรง มีจิต คิดห่วงใย ในปัญหา
ทรง สละ ทั้งแรงใจ แรงกายา
ทรง เหนื่อยล้า พาทุกผู้ ให้อยู่ดี

พระ ทรงเป็น มิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่
พระ ทรงเป็น ดวงใจ ไทยทุกที่
พระ ทรงเป็น ตัวอย่าง ในทางดี
พระ ภูมี ที่ทรงธรรม ดำรงตน

เจริญ เกษม สำราญ บ่ เหือดหาย
เจริญ พระ วรกาย วิทูรผล
เจริญ พระภูวไนย ภูวดล
เจริญ พระชนม์ มายุ ยิ่งยืนนาน .........

*ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าออมสิน ครอบครัววิทูรพงศ์
และขาวจีทุกคน

@ +บูชา ธรรมาภิบาล​​
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘


 ·  Translate
28 comments on original post
60
Supaporn Thongchai's profile photoลมหนาว ดาวเดือน's profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ
คืนนี้พักผ่อน ขอให้ นอนหลับฝันดี คุณบูชา
มีสุขภาพแข็งแรงนะคับ ราตรีสวัสดิ์คับ ^_^
 ·  Translate
Add a comment...
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
112
Mor2557 Salon's profile photoSornchai Wattasuwan's profile photo
7 comments
 
((((ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน))))
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์เป็นดาวในกลางใจ
 ·  Translate
28
1
Mor2557 Salon's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
3 comments
 
ขอให้พระองแข๋งแรงค่ะ
 ·  Translate
Add a comment...

โก้ ตะวัน

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
120
3
Scott S's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photoเด็กทุ่งสงวิ่งตามฝัน Chanacot's profile photoarom som's profile photo
19 comments
Scott S
+
1
2
1
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
90
1
Mor2557 Salon's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
5 comments
 
ทรงพระเจริญๆๆๆๆ
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน

supaporn wannachai

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
20
 Somkid Fanqfurpun's profile photoRatchapapa Wan's profile photo
3 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...
 
“เราไม่ควรตัดสินคุณค่าของคนที่ความสามารถสูงสุดของเขา แต่ควรตัดสินด้วยการที่เขารู้จักใช้ความสามารถนั้น”, “ในเมื่อเราไม่มีความสงบภายใน ก็ไร้ประโยชน์ที่จะแสวงหาจากที่อื่น”, “การหาทรัพย์ได้นั้นเป็นประโยชน์ แต่ถ้าเราได้ทรัพย์มาโดยไม่เป็นธรรม ก็เป็นความเลวร้ายอย่างมหันต์”, “จงปรับตัวเราให้เข้ากับชีวิต ไม่ใช่ปรับชีวิตให้เข้ากับตัวเรา”, “ข้าพเจ้าไม่ขอรับบำนาญจากบ้านเมือง ไม่ขอรับเกียรติยศ หรือเหรียญตราใดๆทั้งสิ้น เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่า ได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์แล้ว ที่ได้มีอากาศหายใจ ข้าพเจ้าหวังอยู่แต่ว่า จะไม่มีใครมาทำให้อากาศเสียไป” 
สังคมไทยคงจะมีแต่ความผาสุก ถ้าคนไทยทุกคนน้อมนำพระราชดำริของ “สมเด็จย่า” มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังและจริงใจ!! 

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ร้อยดวงใจน้อมส่งสวรรค์นิรันดร์เทอญ 

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 ·  Translate
11
Add a comment...

Somjitna Khampinit

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญ พระคู่ขวัญแห่งแผ่นดินสยาม
 ·  Translate
11
Poopoo Poopoo's profile photo
 
ทรงพระเจริญ💛💚
 ·  Translate
Add a comment...

Suwan Sisuai

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงเจริญ...
 ·  Translate
28
มนะ ปฐวี's profile photoPoopoo Poopoo's profile photo
2 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชประสงค์จะเสด็จฯ ออกผนวชเป็นภิกษุ ระหว่าง
วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 15 วัน

จึงต้องมีการแต่งตั้ง #ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนั้น
พระองค์ทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินี เป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ในอันที่จะรับ..
พระราชภารกิจ ในคราวนี้ได้ ...
.
ต่อมา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2499
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ
ประกาศว่า ตามราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จ..
#ราชการแทนพระองค์ ..ในระหว่างที่ผนวช (แล้วนั้น)

และได้ปฏิบัติ พระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วย
พระปรีชาสามารถ สนองพระราชประสงค์ เป็นที่
เรียบร้อย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิม
พระอภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีว่า.

"สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
.
นับว่าทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ #พระบรมราชินีนาถ
พระองค์ที่ 2 ในประเทศไทย โดยพระองค์แรก คือ

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ 
(ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง)

Posted by : ทิวสน


#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ·  Translate
75
Sornchai Wattasuwan's profile photoคนเซอร์ จัยปอนปอน's profile photo

Mingkwan Na Nakorn

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
72
3
มนะ ปฐวี's profile photoPanya. Wongsawasdi's profile photoLuangphor priest's profile photo11111 22222's profile photo
5 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Poopoo Poopoo

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน💗💗💗💗💗
 ·  Translate
103
1
chayanut chaichan's profile photoCommoolwimuk Commool's profile photo
10 comments
 
💛ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน💛
 ·  Translate
Add a comment...

nop affectionate moon

การสนทนา  - 
 
พระองค์ทรงเป็นดั่งดวงแก้ว ส่องสว่างกลางใจชาวประชา
 ·  Translate
88
1
Mor2557 Salon's profile photoAe Ms's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
9 comments
Ae Ms
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ภาพแห่งความสวยงาม ที่คิดว่าสมบูรณ์ืแบบที่สุด King's family
ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ 
 ·  Translate
83
2
Ratchapapa Wan's profile photoBoonsong “BS-tech” phimpad's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photoFh Gh's profile photo
13 comments
 
ขอทุกๆพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
60
Mor2557 Salon's profile photo
8 comments
 
ทรงพระเจริญๆๆๆ
 ·  Translate
Add a comment...