Stream

Join this community to post or comment

Art Corner

การสนทนา  - 
 
ภาพยนต์ส่วนพระองค์ เสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ·  Translate
54
ชัยณรงค์ สังคมารถ's profile photoChayangkoon Chu.'s profile photo
4 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Kob Kero

การสนทนา  - 
 
#สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ภาพวาด 450 บาทครับ
ขนาด 210X297 mm. A4
100 gsm.  
fb: Arnon Chodklang
 ·  Translate
46
Add a comment...

Piyapon Rasmidatta

การสนทนา  - 
 

#เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชน และสรรพสัตว์ ทรงเป็นผู้คิดค้นความรู้ใหม่ๆ นำมาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทรงคิดค้น มีประโยชน์กับประเทศให้มากที่สุด เพราะการค้นคว้า คือการปฎิรูปแนวคิดใหม่ๆ ที่ดีกว่าเก่า..

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอจงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ หายจากอาการประชวรในเร็ววัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 ·  Translate
133
นฤมล เขื่อนแก้ว's profile photoBoonchai Leelaprasertkul's profile photo
14 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Kob Kero

การสนทนา  - 
 
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพวาด 450 บาทครับ
ขนาด 210X297 mm. A4
100 gsm.
fb: Arnon Chodklang
 ·  Translate
134
Kob Kero's profile photoSuwapatr Wanna's profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun

การสนทนา  - 
 
💛🙏💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💛🙏💛
 ·  Translate
147
2
สุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photoHatalchanok Talsamer's profile photoปารณี ปัญญา's profile photoหนูเล็ก หนูเล็ก's profile photo
16 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

เล็ก สุดาวดี

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
189
2
Arng Ioi's profile photoSuwapatr Wanna's profile photoคำปน ทรัพย์มาก's profile photoหนูเล็ก หนูเล็ก's profile photo
27 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

เล็ก sudawadee

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
958
25
KITIPONG  PAKKITJAKUL 's profile photoหนึ่ง จั่นเสือ's profile photomaliwan hanchana's profile photoสุกัญญา ยืนทน's profile photo
38 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

ปุ้ม แสงแก้ว

การสนทนา  - 
 
"นักรบใด ใจมั่น พลันเริงร่า
ถ้วนทหาร ปรารถนา เป็นเช่นเขา
สู้สุดฤทธิ์ ในกิจ ทั้งหนักเบา
ยอมรับเอา ด้วยมโน อันโอฬาร์

เป็นเกลอกับ ทุกข์กล้า แสนสาหัส
อันตราย สารพัด ไม่หน่ายหน้า
ถึงขามจิต โลหิตซับ กับพสุธา
ใจเย็นได้ ไม่ว้า หวั่นพะวง

แลเห็นความ ลำเค็ญ เป็นประโยชน์
อันช่วงโชติ ชวลิต น่าพิศวง
ตั้งจิตไว้ ไม่พรั่น ด้วยมั่นคง
และอาจ-อง ทะนงรัก ศักดิ์แห่งตน

ไม่ยอมลด กายใจ ให้ต่ำต้อย
เพื่อจะคอย ตวงตัก แม้สักหน
ซึ่งยศศักดิ์ อัครฐาน ศฤงคารตน
หมายเทิดผล คือความดี ที่ศรัทธา

กฏอันใด แม้วางไว้ ในยามสงบ
ปองเคารพ ชูเชิด ให้เจิดจ้า
ดำเนินตาม ที่เห็นชัด ในหัทยา
ว่าเป็นภา-ระเลิศ ประเสริฐจริง"

จาก 'นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ' พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น

Cr. ตามรอยพ่อ
 ·  Translate
124
1
S.t Sun's profile photoArng Ioi's profile photoลักษมี รุ่งนรเศรษฐ์'s profile photo
23 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

จิ.นก จ๋า

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
:::[][][][]}][][][][][][][][]:::
 ·  Translate
152
1
เอกจิตรา พงศ์พนมเวช's profile photoArng Ioi's profile photoมงคล พิลา's profile photo
13 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
251
7
ภุวนาท  คะเซ็นเชื้อ's profile photoLek sonsawad's profile photoประยุทธิ์ นิภา's profile photoรีรี ข้าวม's profile photo
17 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน

Kob Kero

การสนทนา  - 
 
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพวาด 450 บาทครับ
ขนาด 210X297 mm. A4
100 gsm.  
fb: Arnon Chodklang
 ·  Translate
49
1
praphan pokkam's profile photo
Add a comment...
 
ภาพ นี้ ลักษมี ยอม แพ้ค่ะ คิดไม่ออกไม่รู้จะไปทางใหน หญิง สาวสวยจัด กลับ เสือดุ ร้าย ใคร หน้ากลัว กว่า กัน หรือ เสือยอม สยบ แพ้ความสวย มองจนตา ลายไม่เอา คิดไม่เป็นแล้ว คุณ ปุ้ม แสงแก้ว ขา คิดว่า ช่วย ลักษมีก็แล้ว กัน ช่วย อธิบายให้เข้าใจ ซะ หน่อย น้า สวัสดีค่ะ
 ·  Translate
25
2
ประยุทธิ์ นิภา's profile photoรีรี ข้าวม's profile photo
Add a comment...

Art Corner

การสนทนา  - 
 
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรง ฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
       
       วันนี้ (31 ก.ค.) เมื่อเวลา 16.37 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรง ฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
       
       พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคลของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งตลอดทั้งปี จะจัดให้มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงรวม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว
       
       สำหรับเครื่องทรงฤดูฝน จะจัดเปลี่ยนและเริ่มทรงตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยมีลักษณะเป็นเครื่องทรงอย่างห่มดอง หรือ ห่มเฉียง ทำด้วยทองคำเป็นกาบจำหลักลายทรงข้าวบิณฑ์ พระศกทำด้วยทองคำลงยา พระเกศเวียนเป็นทักษิณาวัตร ประดับด้วยนิล โอกาสนี้ได้ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ พระราชทานแด่ข้าราชบริพาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ บริเวณโดยรอบบริเวณพระอุโบสถด้วย
 ·  Translate
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
40
Suwapatr Wanna's profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
145
1
Suwapatr Wanna's profile photoอุไรวรรณ อินทร์มี's profile photoรีรี ข้าวม's profile photo
17 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
229
2
Suwapatr Wanna's profile photoArng Ioi's profile photoอำนวย แซ่ตั้น's profile photoนิคม ตวยกระโทก's profile photo
39 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Art Corner

การสนทนา  - 
 
สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานเสื้อจักรยาน-น้ำดื่มนักปั่นเพื่อแม่ รับสั่งผู้ว่าฯ ดูแลเหมือนแขกของพระองค์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีรับสั่งให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดูแลนักปั่นจักรยานทุกคนที่ร่วมงาน Bike foe Mom เสมือนแขกของพระองค์ พร้อมพระราชทานเสื้อจักรยานจังหวัดละ 1,000 ตัว และเข็มกลัดเท่าจำนวนผู้ลงทะเบียน 286,762 ชิ้น และทรงให้จัดเตรียมน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนในวันงาน 5 แสนขวด
 ·  Translate
35
Suthat Palalit's profile photo
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Akkaraphon Phothiphiphat

การสนทนา  - 
 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  28 กรกฎาคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

                       ด้วยเกล้าด้วยกระะหม่อมควรมิควรแล้วทรงโปรดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ...
 ·  Translate
78
ยืนยง แซ่เตีย's profile photo
7 comments
 
ทรงพระเจรีญ
 ·  Translate
Add a comment...

Akkaraphon Phothiphiphat

การสนทนา  - 
 
พระราชดำรัสเรื่องการประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ

“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสำคัญ 
ผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา 
เพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการทำงาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติ 
และการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙
 ·  Translate
144
Thanayot prajit's profile photoArng Ioi's profile photo
15 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Pat patsiri

การสนทนา  - 
 
(ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ)
 ·  Translate
176
1
Arng Ioi's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
14 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Thongachai kotchavet

การสนทนา  - 
 
พ่อแม่ของแผ่นดิน
แม้ทีธุระกันดาน สอง พระองค์ก็เสด็จ ไปจนถึง
ขอ พระองค์ทั่งสอง ( ♡♡ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ♡♡)
 ·  Translate
110
Arng Ioi's profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...