Stream

Join this community to post or comment

Vantana Saelim

การสนทนา  - 
 
พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
65
พุฒิภัทร จุฑา's profile photoFirdao Salaeh's profile photo
8 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

byaoi achara

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน....
 ·  Translate
46
คนเดิม Samarng's profile photokwan tongjan's profile photo
7 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Byaoi& Byaoi

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.....
 ·  Translate
99
1
kwan tongjan's profile photocircular likemoon's profile photo
8 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ทรงพรเจริญ ยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
108
จิรวรรณ ดอนไพรเพ็ชร์'s profile photokwan tongjan's profile photo
11 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
64
1
คนพเนจร ณ สุรินทร์'s profile photokwan tongjan's profile photocircular likemoon's profile photo
6 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
'นักกีฬาไทยได้ ๑ แต้ม..คุณทองแดงได้ขนม
๑ ชิ้น '

นาย สันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการการกีฬา
แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึง การนำคณะนั
กกีฬากีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ ๒๘ ทั้ง ๘ คน รวม
ทั้งญาติเข้าเฝ้าฯ ณ พระราชวังไกลกังวล ( ๙
ก.ย. ๔๗ )ว่า ในหลวงทรงเล่าพระราชทานว่า
..

" ทรงส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยโดยตลอด
และ คุณทองแดง ก็อยู่ข้างๆ ช่วยกันเชียร์นักกี
ฬาไทยด้วย "

รับสั่งเล่าว่า.." พอนักชกแต้มขึ้นก็พระราชทา
นขนม ให้คุณทองแดง ๑ ชิ้น คุณทองแดง ก็มี
แรงเชียร์ และรู้สึกตื่นเต้นในขณะเชียร์ และรู้สึ
กเหนื่อยไปด้วย "

เรื่องนี้ คงเป็นกำลังใจให้เรา ไม่เฉพาะแต่นักกี
ฬาทีมชาติเท่านั้น แต่คือ ทุกความพยายาม ที่จ
ะมุ่งมั่นทำความดี ถวายในหลวง ทุกความเพีย
รพยายาม.. ทุกความสำเร็จ คือ.. ความชื่นบาน
ในพระราชหฤทัย พระองค์ทรงเป็น 'หลักชัย'
.. เป็นมิ่งขวัญ และกำลังใจให้เราเสมอ..

(อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าวสด ฉบับวันที่ ๑๐ กันยา
ยน ๒๕๔๗ และ Thai lasvegus, Tuesda
y, September 20, 2004)

🌻 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🌻

พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ขออำ
นาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช
ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์.. และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
ได้โปรดอภิบาล..ให้ล้นเกล้าฯ ของชาวไทย
มีพระพลานามัยแข็งแรง ..ทรงพระสิริสวัสดิ์
ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ปราศจาก..โรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน
เป็นธงชัยแห่งประเทศชาติ และสถิตเป็นมิ่ง
ขวัญ แห่งอาณาประชาราษฎร์สืบไป ชั่วจิรัฐ
ติกาล กราบแทบพระบาท...🌻🌻🌻🌻
 ·  Translate
383
4
สุขอารมณ์ สมฤทัยใจอารีย์'s profile photoPoem Arth's profile photoรัตติกร หายทุกข์'s profile photoSonchai Srisompoch's profile photo
28 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Korn Korn

การสนทนา  - 
 
💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛
💛🌹💛🌹💛💛💛💛💛💛💛🌹💛🌹💛
💛🌹 ๙ 🌹💛 เรารักในหลวง 💛🌹 ๙ 🌹💛
💛🌹💛🌹💛💛💛💛💛💛💛🌹💛🌹💛
💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛

เรารักของเราตั้งแต่จำความได้ และ เราจะรัก
ของเราอย่างนี้ตลอดไป
ไม่มีเหตุผลอันใด ที่จะทำให้พวกเราคนไทย
ที่มีแต่ความจงรักภักดีจะไม่รักในหลวง
เพราะเรามีในหลวง ชาติ และ บ้านเมืองจึงมี
แต่ความสงบสุขร่มเย็นอย่างถาวรตลอดมา
พระองค์ทรงมีพระเมตตา แก่พสกนิกรของ
พระองค์ทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน
พระองค์ทรงสอนพวกเราทุกคนให้รู้จักความ
พอเพียง ให้รู้จักตอบแทนคุณของแผ่นดิน และ
รู้รักสามัคคี
พระองค์ทรงเป็นที่รัก และ เทิดไว้เหนือเกล้า
ของพวกเราพสกนิกรชาวไทยทุกๆคนตลอดการ
และ ตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ

💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛
🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹
💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛🌹💛
 ·  Translate
357
6
Narisara Orngsomboon's profile photoสุขอารมณ์ สมฤทัยใจอารีย์'s profile photopatchai suwannaran's profile photoPoem Arth's profile photo
31 comments
 
ขอทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
127
สังสรรค์ ฮับ's profile photokwan tongjan's profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Chayanut Chaichan

การสนทนา  - 
 
🌻 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 🌻

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมห
ากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ท
รงตรากตรำพระวรกาย เสด็จฯ เยี่ยมเยียนประ
ชาชน ในทุกหนทุกแห่ง.. ทั่วประเทศ ด้วยพร
ะราชหฤทัย อัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา พร
ะราชทานพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของ..
ประชาราษฎร์ และนำมาซึ่งความผาสุก ของป
ระฃาชนอย่างแท้จริง..

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอ
พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานา
มัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ..
พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ขจรขจายทั่วทิศานุ
ทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญ แห่งอาณาประชาราษฎร์
สืบไปชั่วจิรัฐติกาล.. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอเดชะ..
 ·  Translate
133
kwan tongjan's profile photoPhimon Yongchai's profile photo
18 comments
 
ขอทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

bow ปิยะดา

การสนทนา  - 
 
"ดนตรีไทยไม่สิ้นแล้ว เพราะทูลกระหม่อมแก้วเอาใจใส่"
(อ.เสรี หวังในธรรม)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีเครื่องดนตรีไทยและต่างชาติส่วนพระองค์จำนวนมาก และยังมีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องดนตรีที่เรียกว่า'ยกมาทั้งวง' มากจนจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้สบาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมประวัติเครื่องดนตรีเอกบางชิ้นของชาติ และเกร็ดน่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆตระเตรียมไว้ ทรงพระราชนิพนธ์บทความเกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับไทย และเพลงไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ที่สำคัญคือ ทรงวางพระองค์เป็นตัวอย่างด้วยการทรงดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย และเสด็จลงทรงดนตรีไทยร่วมกับประชาชนทุกเพศทุกวัยเมื่อมีโอกาสเสมอมา

ครูดนตรีอาวุโสท่านหนึ่งกล่าวว่า...
"มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระองค์เดียว
...ยิ่งกว่ามีเทวดาหลายองค์มาโปรดวงการดนตรีไทย"

(จาก '๖๐ พระพรรษา ๖๐ มหามงคล เจ้าหญิงในดวงใจประชาชน')

🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸
เจ้าหญิงแห่งสยาม ดวงใจของประชาราษฎร์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระบาทด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน ขอจงทรงพระเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ กราบแทบพระบาท...
 ·  Translate
363
2
คนเดิม Samarng's profile photokwan tongjan's profile photoวัชรพงษ์ จันทรศุภวงศ์'s profile photoอู๊ด โตเอียม's profile photo
20 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน

คนเดิม Samarng

การสนทนา  - 
 
💟พระผู้กตัญญูเป็นที่หนึ่ง💟

💟ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน💟
 ·  Translate
58
Suttinee Khumphu's profile photoพชรอร เกตุโกมล's profile photo
13 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
56
1
สุชานันท์ น่ารัก's profile photokwan tongjan's profile photocircular likemoon's profile photo
5 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
133
2
Phimon Yongchai's profile photoสพ ประเสริฐ's profile photoMY NAME IS PIM's profile photoอษิ ขวัญวลัยกรณ์'s profile photo
18 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Art Corner

การสนทนา  - 
 
ทหารนาวิกโยธิน 1,300 นาย ร่วมแปรอักษร “5 ธันวามหาราช ทรงพระเจริญ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

วันนี้ (27 พ.ย.) พล.ร.ท.ธนะการญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำข้าราชการ และทหารในสังกัด จำนวน 1,300 นาย แต่งชุดขาวจัดกิจกรรมแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ลานสนามหญ้า หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวดชลบุรี

ทหารทุกนายได้แปรรูปขบวนเป็นตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ พร้อมข้อความว่า “5 ธันวามหาราช ทรงพระเจริญ” ซึ่งหากดูจากมุมสูงของกล้องโดรน นับเป็นภาพที่สวยงามหาชมได้ยาก นอกจากนี้ ได้มีการแปรอักษรในเวลากลางคืน โดยใช้แสงไฟจากโคมส่องสว่างเป็นลักษณะเดียวกัน ยิ่งเพิ่มความสวยงามตระการตา และเป็นภาพที่สุดประทับใจ

พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ กล่าวว่า การแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 5 ธันวามหาราช ได้เวียนมาบรรจบนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อเหล่าทหารนาวิกโยธิน และกองทัพเรือ

การแปรอักษรเฉลิมพระเกียรตินับเป็นความตั้งใจจริงที่แสดงออกให้เห็นถึงความเข้มแข็ง บรรจงให้เกิดเป็นความสวยงาม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่สำคัญยิ่งนี้

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000131551
 ·  Translate
38
2
kwan tongjan's profile photoสายทอง เกษมศักดิ์'s profile photoสิริภัทร อรุณตั้งสง่ากุล's profile photo
7 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Phensri Sumonnok

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ·  Translate
57
ชัย ชัย สัง สัง's profile photokwan tongjan's profile photo
5 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
#วันนี้ในอดีต  

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรโครงการชลประทาน และทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านดอนพัฒนา ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

27 November 1979. Inspecting the Don Phatana Reservoir Irrigation Project and visiting with the local populace of Na Kae District, Nakhon Phanom Province.

♪ღ░เ░ร░า░ค░น░ไ░ท░ย░มี ░หั░ว░ใ░จ░ღ♪
ღ─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█ღ
ღ──██─███─███─██─██─██▄█──ღ
‪#‎พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช‬
ღ──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█──ღ
ღ─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█ღ
•ღ•.✿ ‪#‎ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน‬ ✿•ღ•.
 ·  Translate
64
คนเดิม Samarng's profile photokwan tongjan's profile photo
5 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Art Corner

การสนทนา  - 
 
" ทรงพระเจริญ "
 ·  Translate
73
kwan tongjan's profile photoสิริภัทร อรุณตั้งสง่ากุล's profile photo
9 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun (jub jub)

การสนทนา  - 
 
💛🙏💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💛🙏💛
 ·  Translate
174
1
สาวิกา สวัสดี's profile photokwan tongjan's profile photoนิคม เพชรคง's profile photo
22 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

da suda

การสนทนา  - 
 
'นักกีฬาไทยได้ 1 แต้ม...คุณทองแดงได้ขนม 1 ชิ้น'

นายสันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงการนำคณะนักกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 28 ทั้ง 8 คนรวมทั้งญาติเข้าเฝ้าฯ ณ พระราชวังไกลกังวล (9 ก.ย.47) ว่าในหลวงทรงเล่าพระราชทานว่า... 

"ทรงส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยโดยตลอด และคุณทองแดงก็อยู่ข้างๆ ช่วยกันเชียร์นักกีฬาไทยด้วย" 

รับสั่งเล่าว่าพอนักชกแต้มขึ้น...ก็พระราชทานขนมให้คุณทองแดง 1 ชิ้น คุณทองแดงก็มีแรงเชียร์และรู้สึกตื่นเต้นในขณะเชียร์และรู้สึกเหนื่อยไปด้วย"

เรื่องนี้คงจะเป็นกำลังใจให้เรา ไม่เฉพาะนักกีฬาทีมชาติเท่านั้น แต่คือทุกความพยายามที่จะมุ่งมั่นทำความดีถวายในหลวง ทุกความเพียรพยายาม..ทุกความสำเร็จคือความชื่นบานในพระราชหฤทัย พระองค์ทรงเป็นหลักชัย..เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้เราเสมอ

(อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าวสด ฉบับวันที 10 กันยายน 2547 และ Thai las vegas,Tuesday,September 20, 2004)

🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸
พ่อของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลให้ล้นเกล้าฯ ของชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน เป็นธงชัยแห่งประเทศชาติ และสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งอาณาประชาราษฎร์สืบไปชั่วจิรัฐติกาล กราบแทบพระบาท...
 ·  Translate
578
4
คำปน ทรัพย์มาก's profile photoDfyhhdk Sxghjsg's profile photoPalita Thepuyu's profile photoTech Room's profile photo
21 comments
 
ขอทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

somphong wanthanabun

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
103
kwan tongjan's profile photo
7 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...