Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
ส้มคำพร้อมกับยำค่ะ
Photo

Post has attachment
ที่ใดทุกข์แห้งแล้งขาดแหล่งน้ำ
ทรงติดตามมีดำรัสให้จัดสรร
พระราชทานฝนหลวงห่วงใยครัน
ดั่งสวรรค์ประทานพรคลายร้อนเอย.
Photo

Post has attachment
คือแหล่งเริ่มเพิ่มชีวิตสถิตอยู่
คือคุณครูธรรมชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่
คือชายเลนนิเวศหนึ่งติดตรึงใจ
พ่อหลวงให้ดำรัสรักษ์ประจักษ์องค์.

Photo

Post has attachment
พระหทัยวิสัยทัศน์พิพัฒน์ชาติ
ทรงเปรื่องปราชญ์ดำริงานการสร้างสรรค์
นวัตกรรมประดิษฐ์มาสารพัน
ให้ไทยนั้นนำใช้ได้ผลดี
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment
"เมื่อจะใช้วิชาการจำเป็นต้องเลือกสรรเฉพาะแต่ส่วนที่ถูกต้องตรงกับงานที่ทำ มิใช่นำมาใช้พร้อมกันทั้งหมด หรือนำมาใช้ด้วยอาการที่เรียกว่าเถรตรง เพราะการทำงานดังนั้นจะทำให้ความคิดเกิดสับสน ตึงเครียด และลังเลสงสัย จนทำงานไม่ได้ หรือทำได้ไม่สำเร็จ เนื่องจากตกเป็นทาสของวิชา"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป รร.สพศ.ศสพ. email:data.sws@hotmail.com.
Photo

Post has attachment
ไม่เคยหยุดทรงงานในบ้านนี้
ทุกนาทีคือสร้างไทยให้เรืองรุ่ง
ทุกอาชีพหมายเชิดชูรู้ผดุง
ทรงหมายมุ่งให้สยามงามอยู่เย็น
Photo
Wait while more posts are being loaded