Stream

Join this community to post or comment
 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง’องค์ภา’เป็นอัยการประจําสํานักงานคดียาเสพติด
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา' อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นอัยการประจําสํานักงานคดียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

       วันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการอัยการ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลําภู ให้ทรงดํารงตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการอัยการชั้น 4) สํานักงาน คดียาเสพติด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 ·  Translate
32
Chamari Chaichobdi's profile photoEkkaphak  Ploysri's profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
53
Tee Mobile's profile photoสมศักดิ์ แก้วมงคล's profile photo
10 comments
 
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
117
2
ni maneesri's profile photoWin Nawarat's profile photoMioas Moos's profile photoYILIU XING's profile photo
11 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Tip sridee

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
123
Add a comment...
9 comments
 
ทรงพระเจริญ.
 ·  Translate
101
2
สุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photoป้อม55 สินเจริญ's profile photolinjong thepruksa's profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอเดินตามรอยพ่อ ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็น
มิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย
ตลอดไป

 ·  Translate
ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า
จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
View community
23
Thanakrit Phuritaphong's profile photo
3 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Da Peak

การสนทนา  - 
 
“การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกัน โดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มีความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุขหากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำกระทรวงเข้าเฝ้าฯ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
 ·  Translate
66
3
Thanakrit Phuritaphong's profile photoDa Peak's profile photoprewat samak's profile photolinjong thepruksa's profile photo
6 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

NONGLUCK DULYAMPAKDEE (MIKI)

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกมษสำราญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ในหลวงนั่งพับเพียบ

ในครั้งแรก ผมทำงานตามพระราชดำริ โดยไม่ทราบว่าเป็นงานของพระองค์ จนกระทั่งวันหนึ่ง มีคนบอกว่าให้เข้าไปในวังด้วยกันและให้นำระบบสายอากาศชนิดใหม่ขึ้นไปติดตั้ง ก็ไม่ได้คิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ มา แต่ว่าแปลกใจทำไมอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ที่กำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ อย่บนดาดฟ้าของพระตำหนักถึงปีนลงมา ทั้ง ๆ ที่งานยังไม่เสร็จ แท้ที่จริงพระองค์ท่านเสด็จฯ มายืนอยู่ข้างหลัง
ผมเหลียวหลังไปมองนิดหนึ่ง ครั้นพอเห็นพระองค์ท่านก็ตกใจ เป็นอาการวูบ ขึ้นมาทันที นึกอยู่ในใจว่าใช่แล้ว ใช่แน่ ๆ เพราะคิดว่าเหมือนในรูป ผมก็รีบทำความเคารพ แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่ผมจำได้คือเราต้องอยู่ต่ำกว่า จึงรีบคุกเข่าให้ต่ำลงมาเป็นเหมือนชันเข่าเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่าน ประทับยืนอยู่ ถ้านั่งพับเพียบเลยก็จะต่ำเกินไปเพราะว่าผมต้องพูดอธิบายด้วย

ปรากฎว่าพระองค์ท่านก็คุกเข่าลงไปด้วย ผมก็เลยนั่งพับเพียบให้ต่ำลงไปอีก พระองค์ท่านก็ประทับพับเพียบเหมือนกันเลยกลายเป็นว่าวันนั้น นั่งพับเพียบสนทนากัน ๒-๓ ชั่วโมง บนดาดฟ้าพระตำหนักในเวลาช่วงบ่ายที่ร้อนเปรี้ยง....

เรื่องโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผู้สนองพระราชดำริ ในโครงการระบบสื่อสารสายอากาศ และอิเส็กทรอนิกส์
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้
แม้ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่ก็ทรงมิได้ถือพระองค์แต่ประการ ทรงให้ความสำคัญแก่ประชาชนของพระองค์ท่านตลอดเวลา อย่างเช่น กรณีมีพระบรมราชโองการให้นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้า ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้นั่งเก้าอี้เสมอพระองค์ท่านได้เพื่อกราบทูลข้อมูลต่างๆให้ทรงทราบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ประชาชนชาวไทย
 ·  Translate
30
Nat Nabhumi's profile photo
2 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Noonam yadamon

การสนทนา  - 
 
#วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณ
ราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาล
ทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึก
ในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
ในโอกาสนี้พระองค์ทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชา
ภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ
สมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระ
บรมราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

ความหมายของวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรง
กับวันบรมราชาภิเษกความสำคัญของวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก

เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"
เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่
ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทยดังนั้นรัฐบาล
ไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้
ถือเอา

วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้ความ
เป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การจัดพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกนั้น มีหลักฐานปรากฎในหลักศิลาจารึก วัดศรีชุมของพญาลิไทว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนผาเมือง
ได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยจากนั้น
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรง
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า "พระบาท" นำหน้า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า "พระบรมราชโองการ" และอีกประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการ
ใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร
9 ชั้น ความเป็นมาของพระราชพิธี
ฉัตรมงคลก่อนหน้ารัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้า
พนักงานในพระราชฐาน ที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระ
ทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่
ตนรักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วน
ตัว ไม่ถือเป็นงานหลวงจนกระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็น
ครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2393 โดยมีพระราชดำริ

ว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัย
ที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มี
พระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์
มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภช
พระมหา
เศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราช
สมบัติ แต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ ยากต่อการเข้าใจ อีกทั้งเผอิญที่วัน
บรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภช
เครื่องราชูปโภคที่มีแต่เดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงอธิบายว่า วันฉัตรมงคลเป็นวัน
สมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัยดังนั้นจึงได้มี
พระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราช
ทานชื่อว่า "ฉัตรมงคล" นี้ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์
พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ ในวัน
ขึ้น 13 ค่ำเดือน 6 รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระ
ราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก
ต่อมาในสมัยรัชกาล ที่ 5 วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน 12 จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลใน
เดือน 12 แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราช
บัญญัติว่าด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับ
ตระกูลขึ้น ให้มีพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้าย
บรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เลื่อนงาน
ฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่อง
ราชูปโภคอยู่ตามเดิม รูปแบบงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้
จนถึงปัจจุบันพระราชพิธีฉัตรมงคลใน
รัชกาลปัจจุบันในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้จัดงาน 3 วัน นั่นคือวันแรก
ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราช
บุพการี เป็นพิธีสงฆ์สดัปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์ แล้วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ซึ่งในวันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุด
ธงชัยเฉลิมพล ที่จะพระราชทานแก่หน่วยทหารบาง
หน่วยเข้าไว้ด้วยวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล
เจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่อง
ราชกกุธภัณฑ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎล
เศวตฉัตร พระครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศ
พระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระ
พุทธมนต์ เวลาเที่ยง ทหารบก
ทหารเรือ จะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่าย
ละ 21 นัด
ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช
พระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยา
ภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่มีความดี
ความชอบ แล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ
พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาทพระเทพบิดร เป็นเสร็จพระราชพิธี

ทั้งนี้ในวันฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทหลาย
แห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวาย
บังคมอีกด้วยกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวัน
ฉัตรมงคล

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและ
สถานที่ราชการ

2. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย
ไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
98
2
ปุ้ม แสงแก้ว's profile photoThesunflower In the wind. (whitelove)'s profile photoSenee2500 C.t's profile photo
9 comments
 
ทรงพระเจรืญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

เอมอร ศรีฉ่ำ

การสนทนา  - 
 
ในหลวง กับ ครูบาพรหมา พรหมจักโก
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 ·  Translate
29
S.t Sun's profile photoTosak Roungseangjun's profile photo
3 comments
 
พระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังเคารพพระศาสนา แล้วประชาชนอย่างเราๆทั่วๆไปทำไมถึงไม่ค่อยไหว้พระทําบุญกัน มั่วแต่มรกมุ่นอยู่กับสุขทางโลกที่ไม่ยั้งยืน
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
 
#วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี (ความหมาย ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) และ เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล และในวันฉัตรมงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  
 ·  Translate
17 comments on original post
26
มัลลิกา สุวณิชย์'s profile photoพชรวรรณ อุสาหะ's profile photo
6 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
" วันนี้ในอดีต "
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายวอลเตอร์ เอฟ. มอนเดล รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาล ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
4 May 1978. Their Majerstes, in the company of Their Royal Highnesses Crown Prince Vajiralongkorn, Princess Maha Chakri Sirindhorn and Princess Chulabhorn, granting an audience to His Excellency Mr. Walter F. Mondale, Vice President of the United States of America, and Mrs. Mondale on the occasion of their visit to Thailand, at Chitralada Villa.
 ·  Translate
47
2
กฤตภาส พุฒหอม's profile photoสุดขอบ บินฝ่าทยานไป (สุดขอบฟ้า บินฝ่าทยานไป)'s profile photoพงศ์สันติ์ วรรณกิจ's profile photo
6 comments
 
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
157
3
ฐานิต เกือกแก้ว's profile photoApawadee Chaleamsiri's profile photoพลอยชมพู ช่วยครุฑ's profile photoสุดขอบ บินฝ่าทยานไป (สุดขอบฟ้า บินฝ่าทยานไป)'s profile photo
13 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

โก้ ตะวัน

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
221
1
มนุษย์คนหนึ่ง ที่รักพ่อหลวง's profile photoวันเพ็ญ บัวจีบ's profile photoนรเสฏฐ์ โลหะสัมฤทธิ์'s profile photo
36 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ้งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Da Peak

การสนทนา  - 
 
“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ 
 ·  Translate
45
2
ปุ้ม แสงแก้ว's profile photoDa Peak's profile photoสุรัฒน์ ทองโกมล's profile photo
6 comments
 
ทรงพระเจรืญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

phayaow talapngoen

การสนทนา  - 
 
💛💙พ่อแม่ของแผ่นดิน💛💙
💛ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน+++💛💛💛
💛 LONG LIVE THE KING & Queen 💛💛💛
#คนไทยรักในหลวง
 ·  Translate
50
Add a comment...
9 comments
 
 
#กษัตริย์ หมายถึง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งการเกษตร..
ความยิ่งใหญ่ไม่ได้หมายถึงอำนาจ แต่หมายถึง
การลงมือทำ มิใช่แต่เพียงการฟื้นฟู พระราชพิธี
แรกนาขวัญขึ้นเท่านั้น แต่ในหลวงทรงลงมือ
ปลูกข้าวเอง เกี่ยวข้าวเอง รวมทั้งค้นคว้าวิจัย
พันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ให้แก่ชาวนาที่เป็นรากแก้วของ
แผ่นดิน......
 ·  Translate
4 comments on original post
99
Vivian Tanee's profile photo
7 comments
 
เรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ปวงชนชาวไทยตราบนานแสนนาน เทิอญ
 ·  Translate
Add a comment...

Suwan Sisuai

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
 ·  Translate
163
1
อ่อง สุริยา's profile photoปาริชาติ ฉัตร's profile photo
14 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun

การสนทนา  - 
 
💛🙏💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💛🙏💛
 ·  Translate
101
handy Man's profile photoสมศักดิ์ แก้วมงคล's profile photo
11 comments
 
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ·  Translate
Add a comment...