Stream

Join this community to post or comment

ภูมิ ปัญญา

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
3
Add a comment...

Tarika Wong

การสนทนา  - 
 
💗💗💗ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ💝💝💝
 ·  Translate
25
1
pi dear's profile photoGeorge Hrncir's profile photo
5 comments
 
= LONG LIVE THE KING =
Add a comment...

ปิยะดา da

การสนทนา  - 
 
"...ทั้งพ่อทั้งแม่สอนมาว่า เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน พระองค์ก็อยู่เพื่องานนั้น อะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกข์น้อยลง ก็จะทำ แต่ว่าบางครั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มากจนกระทั่งไม่สามารถไปต้านกระแสเหล่านั้นอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคน ซึ่งอันนี้เป็นที่น่าเศร้าที่ว่าคนปัจจุบันคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่า ถ้าจะขอได้ ถ้าใครรักพระองค์ สงสารพระองค์ คือขอให้ทำอะไร ให้คิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองก่อน.."

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ..

#ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย 
 ·  Translate
67
1
George Hrncir's profile photoกิตติมศักดิ์ พันธุฟัก's profile photo
17 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...
 
วันคืนผ่านบริบาลประชารักษ์ ได้ปกปักษ์ขวัญประชาอยู่อาศัย
สุขสบายพระครองราชย์เป็นชาติไทย จงภูมิใจในแผ่นดินถิ่นขวานทอง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอบคุณแหล่งที่มาของภาพพระบรมฉายาลักษณ์

 ·  Translate
111
1
วลักษณ์ เพชร's profile photoSunert Pandang's profile photo
5 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Suwan Sisuai

การสนทนา  - 
 
💝💝💝ขอพระองค์ทรงพระเจริญ💝💝💝
 ·  Translate
177
3
George Hrncir's profile photoTt T's profile photo
11 comments
Tt T
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
      🎇💖💝🎇 “สองพระองค์ทรงประทับเหนือเกศา  บำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชา  พระมหากรุณาทั่วถิ่นไทย  ประชาทุกข์พระทรงรุกดับทุกข์เข็ญ  ประชาสุขพระทรงเสริมเพิ่มร่มเย็น  พระทรงเป็นดั่งดวงใจไทยทั้งปวง” 🎇💖💝🎇
      ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
      💖🎇🎇🌸🌸🎇💖💝🎇🌸🌸🎇🎇💖
      #ภูมิพลังแผ่นดิน
 ·  Translate
149
3
สุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photo
10 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Charoen Sartjeenpong

การสนทนา  - 
 
♡☆♡ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน♡☆♡
 ·  Translate
146
3
kris KRISDA's profile photoสุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photo
21 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun (jub jub)

การสนทนา  - 
 
💛🙏💛ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน💛🙏💛

ความตื้นตันในพระอารมณ์ขัน..'ปลามันรอได้'

ในคราวหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอตากใบ ซึ่งมีถนนเลียบริมน้ำสองฟากถนน มีนักเรียนปอเนาะ และข้าราชการนั่งรอเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินแน่นขนัด ขณะนั้นแสงแดดทอแสงเป็นสีหมากสุก นักรียนปอเนาะร้องเพลงสดุดีมหาราชาเป็นภาษายาวีไพเราะมาก ทรงยิ้มแย้มทักทายราษฎรมาจนถึงทางจะเลี้ยวสู่ท่าน้ำ ข้าราชการผู้นำเสด็จ เชิญเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานอาหารปลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยุด..พยักพระพักตร์ไปทางราษฎรผู้รอเฝ้าอยู่ถัดไป ช่างภาพตามเสด็จในที่นั้นได้ยินรับสั่งที่ทั้งขำทั้งตื้นตันจนก้มหน้าลงยิ้มกับดิน ในทำนองว่า ..แล้วราษฎรที่รอพระองค์ท่านเล่า ถ้ามืดเสียก่อนเขาจะแลเห็นพระองค์ท่านหรือ ได้ยินพระราชกระแสว่า...

"ปลามันรอได้นี่...ค่ำแล้วก็มอง(อาหารที่พระราชทานให้ปลา)เห็น"

💛🙏💛 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 💛🙏💛
พ่อของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลให้ล้นเกล้าฯ ของชาวไทยมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิพิบัติภัยใดมาแผ้วพาน เป็นธงชัยแห่งประเทศชาติ และสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งอาณาประชาราษฎร์สืบไปชั่วจิรัฐติกาล กราบแทบพระบาท...
 ·  Translate
184
Add a comment...
16 comments

Pol.Sm.Akkaraphon Phothiphiphat

การสนทนา  - 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"เรื่องการทำงาน"

การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการทำงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 10 กุมภาพันธ์ 2522 ขอบคุณเจ้าของภาพและเพจเพื่ออ้างอิงทางการศึกษาเครดิตnews ch7.com ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ กราบแทบพระบาท
 ·  Translate
105
1
กิตติมศักดิ์ พันธุฟัก's profile photoจารึก จาครับ's profile photo
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน

กลลวง มายา

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
5
1
George Hrncir's profile photo
 
= LONG LIVE THE KING =
Add a comment...
 
💟💟💫💟💟💫🙏💫💟💟💫💟💟
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
💟💟💫💟💟💫🙏💫💟💟💫💟💟
 ·  Translate
54
1
George Hrncir's profile photoกิตติมศักดิ์ พันธุฟัก's profile photo
8 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Wimolsiri P

การสนทนา  - 
 
#เจ้าหญิง คือ ลูกของพระราชา
แต่แปลกดีที่เด็กผู้หญิงทั้งโลกอยากเป็นเจ้าหญิงเพราะแค่อยากใส่กระโปรงบานและมีมงกุฎ จะให้ดีต้องถือไม้คทาเล็กๆที่มีดาวอยู่ที่ปลายไม้ด้วย
....
ในโลกนี้ มีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่ง พระองค์มิได้ทรงภูษาผ้าจีบกระโปรงบาน หรือสวมถุงมือสีขาวยาวถึงแขนและมีมงกุฎเล็กๆอย่างในจินตนาการของเด็กผู้หญิง

ตลอดเวลา เราจะเห็นเจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงฉลองพระองค์ง่ายๆ บางทีพระองค์ก็ทรงกางเกงขายาว ถือสมุดเล่มหนึ่งกับดินสอ บางทีพระองค์ก็ทรงสะพายกล้องเช่นเดียวกับเสด็จพ่อของพระองค์

พระองค์ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษาอย่างแคล่วคล่อง พระองค์ทรงนิพนธ์หนังสือมากมาย ทรงดนตรีหลากหลาย และทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์อยู่เนืองๆ พระองค์ทรงงานทุกวันโดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย

พอจะนึกออกไหมครับ ว่าเจ้าหญิงพระองค์นี้ทรงมีพระนามว่าอะไร
และพสกนิกรในอาณาจักรของพระองค์ก็รักเจ้าหญิงพระองค์นี้มาก
.................................

เสียงถวายพระพร ทรงพระเจริญ จึงดังกึกก้องทั้งในใจประชาชนและในอาณาจักรแห่งนี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
..................................
จากปลายปากกาของคุณประภาส ชลสรานนท์
 ·  Translate
96
1
ชนะ แซ่เตีย's profile photoWimolsiri P's profile photo
6 comments
 
+ภาวดี การะเกตุ จริงค่ะ..
🍃💧🍃ทรงพระเจริญ💧🍃💧
 ·  Translate
Add a comment...

nutty little

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
52
1
ประภาศ พิมพ์หนู's profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ...
 ·  Translate
Add a comment...

จ๋า น๊ะค่ะ j-j

การสนทนา  - 
 
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ พร้อมทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
LONG LIVE THE KING AND THE QUEEN OF THAILAND 💛 WE LOVE THAI KING 💛
 ·  Translate
70
1

Charoen Sartjeenpong

การสนทนา  - 
 
♡☆♡ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน♡☆♡
 ·  Translate
190
2
kris KRISDA's profile photoสุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photo
28 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Toon Mintara

การสนทนา  - 
 
💙🔹ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน🔹💙
 ·  Translate
128
ตี๋ ดีสกุล's profile photoรัตนา ซาลอน's profile photo
11 comments
 ·  Translate
Add a comment...

Tarika Wong

การสนทนา  - 
 
#ทักทายก่อนนอนค่ะ
❤❤ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ🎀🎀
 ·  Translate
131
2
จารึก จาครับ's profile photo
7 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
109
2
จารึก จาครับ's profile photo
3 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
💖💕💖💕💖💕🙏💕💖💕💖💕💖
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
💖💕💖💕💖💕🙏💕💖💕💖💕💖
 ·  Translate
162
2
Add a comment...
28 comments