Stream

Join this community to post or comment

Al Pacino สวัสดี

การสนทนา  - 
 
รูปในหลวงใบนี้ทำเอาผมนอนไม่หลับอยู่สองอาทิตย์ เฝ้าแต่คิดถึงรูปใบนี้ พระบารมีพระองค์ท่านวันนี้จึงได้มา.../ พิมพ์ที่ENGLAND ปี 06
 ·  Translate
9
Fh Gh's profile photo
Fh Gh
+
1
2
1
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Nat Nathabhumi

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
93
nipa newmail's profile photoDaporn สุดาพร's profile photo
15 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

pom_ LONG LIVE THE KING

การสนทนา  - 
 
💛ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน+++💛💛💛
 ·  Translate
 
💛💙พ่อแม่ของแผ่นดินขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป💛💙
💛ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน+++💛💛💛
💛 LONG LIVE THE KING & Queen 💛 💛 💛
#คนไทยรักในหลวง
 ·  Translate
64
S.t Sun (jub jub)'s profile photoไพโรจน์ พูลสวัสดิ์'s profile photo
8 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
155
2
ไพโรจน์ พูลสวัสดิ์'s profile photopom_ LONG LIVE THE KING's profile photoNarisara Orngsomboon's profile photoสมภพ. สุขโข.'s profile photo
18 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน+++
 ·  Translate
Add a comment...
 
#การลูกเสือ มีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองเพราะ เพื่อพัฒานาลูกเสือ ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศิลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์.

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันพระราชเหรียญลูกเสือสดุดี.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
203
นิมิตร ผิวผ่อง's profile photoติ๊กต่อก Tik's profile photo
34 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Kunsak Kudesri

การสนทนา  - 
 
คุณแผ่นดินเทิดภูมินทร์ มอบใจภักดิ์ จักรีวงศ์. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
.....สวัสดียามเย็น (วันสารทจีน)วันศุกร์ที่28ส.ค.58
 ·  Translate
27
วรรธน์ สุขสำราญ's profile photo
3 comments
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

Nat Nathabhumi

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
175
1
สุภา อินทรสาร's profile photoวีรเพชร ทองไชย's profile photoMarcon Kulwuthpongsak's profile photo
28 comments
 
พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun (jub jub)

การสนทนา  - 
 
💜 ทรงพระเจริญ 💜
 ·  Translate
166
1
สุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photoสุภา อินทรสาร's profile photoโตโต้ กรรมกร's profile photo
23 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Akkaraphon Phothiphiphat

การสนทนา  - 
 
พระราชดำรัสเรื่องการดำรงชีวิตที่ดี

“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน
เป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓ 
[ขอบพระคุณเจ้าของภาพและเพจเพื่ออ้างอิงทางการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 ·  Translate
614
4
ชัยวัช ปิ่นสุภา's profile photoNarisara Orngsomboon's profile photoOppoที่มา Yoyo1234's profile photophnyada phoncapo's profile photo
22 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
147
3
สุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photoLamyal Khantapat's profile photoAe Ms's profile photoFigihgjo Tnudoj's profile photo
14 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

About this community

ชุมชนนี้สร้างเพื่อความจงรักภักดีกับนายหลวงของเราขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญจิงยืนนาน

Akkaraphon Phothiphiphat

การสนทนา  - 
 
พระราชดำรัสเรื่องคนสมัยใหม่

“การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์ 
แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ 
[ขอบพระคุณเจ้าของภาพและเพจเพื่ออ้างอิงทางการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
 ·  Translate
25
nipa newmail's profile photoจรัสศรี ไพรศรี's profile photo
4 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

โก้ ตะวัน

การสนทนา  - 
109
2
Orathai Wamaket's profile photoJintana Boonsombat's profile photoLamyal Khantapat's profile photo
21 comments
 
🙏 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ🙏
 ·  Translate
Add a comment...

ต้นหอม โอปอ

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
144
2
Charoen Sartjeenpong's profile photoLamyal Khantapat's profile photoCommoolwimuk Commool's profile photo
16 comments
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ·  Translate
Add a comment...

S.t Sun (jub jub)

การสนทนา  - 
 
💛🙏💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💛🙏💛
 ·  Translate
124
1
pom_ LONG LIVE THE KING's profile photoวรรณี ธีรชัยเจริญวงศ์'s profile photophacharapon juthathet's profile photo
22 comments
 
ื เีลงแฃนำอวข
 ·  Translate
Add a comment...

Suwan Sisuai

การสนทนา  - 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
 ·  Translate
156
วรรธน์ สุขสำราญ's profile photopom_ LONG LIVE THE KING's profile photo
19 comments
 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน+++
 ·  Translate
Add a comment...
 
#พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
"... พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า เมื่อเขาสมมุติให้เป็นเทพขึ้นมา เราต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเขาให้ได้ ..เพราะคนที่เป็นเทพนี่ มักจะช่วยเหลือคนได้ นี่ถึงแม้ จะเป็นแค่สมมุติเทพ ก็ต้องพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด ...”
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ 

(Cr. Royal Archives of OHM และ คนไทยรักในหลวง)

˜✿✿•.¸,°`°,¸.•✿✿✿`•.¸,°`°,¸.•✿✿✿`•.¸,°`°,¸.•✿✿
`•.¸♥ พระราชินีทรงเป็น *แม่ของแผ่นดิน ♥ .•*´
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณา .. . พระเมตตา . .. และน้ำพระทัย
ขอถวายพรชัย .. . ให้พระองค์ . . ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
♪ღ♪░เ░ร░า░ค░น░ไ░ท░ย░มี ░หั░ว░ใ░จ░♪ღ♪
♥─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█─♥
♥──██─███─███─██─██─██▄█───♥
ღ•ƸӜƷ░░พ░░ร░░ะ░░ร░░า░░ชิ░░นี░░ƸӜƷ•ღ
♥──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█────♥
♥─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█──♥
•ღ•.✿♥ #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ♥✿•ღ•.
 ·  Translate
143
2
Vivian Tanee's profile photopom_ LONG LIVE THE KING's profile photoMarcon Kulwuthpongsak's profile photoamorsilp chiyabil's profile photo
15 comments
 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน+++
 ·  Translate
Add a comment...
 
#ภาพหาดูได้ยาก  : 
พระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ในหลวงอานันทมหิดล ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๘   ขณะทรงรดน้ำผักที่สวนผัก ณ วิลล่าวัฒนา ที่ประทับ เมืองโลซานน์ สวิสเซอร์แลนด์  เมื่อราวปี พ.ศ.๒๔๘๑

อ้างอิงข้อมูลและภาพ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเจ้านายไทยในโลซานน์ , ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส น.๖๘ 

ขอขอบคุณ : น อติวิชัย เปรียญฯ  @เพจภาพอดีตพิมพ์/ค้นคว้า/เผยแผ่
 ·  Translate
243
7
อารมย์ ไก's profile photoธีระศักดิ์ วิวัฒน์ทวีกูล's profile photoTanakrit Klangboonruang's profile photojulaluk klubket's profile photo
8 comments
arng zz
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

ปุ้ม แสงแก้ว

การสนทนา  - 
 
'ทรงพระเจริญ ' หมายความว่าประเทศจงเจริญ..ก็เกิดหน้าที่ขึ้นมา

"...ที่ตั้งใจจะพูดด้วยก็เรื่องสุขภาพจิต เพราะได้เคยพูดฝากกับผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมสุขภาพจิตว่า “หมู่นี้ สุขภาพจิตไม่ค่อยดี” คุณหญิงอัมพรจึงมาให้พรว่า “ขอให้ทรงพระเจริญและให้พระสุขภาพจิตดียิ่งๆ ขึ้น”

พระสุขภาพจิตที่ใช้เป็นคำใหม่ มีความหมายอย่างไร ไม่ทราบได้ ตามจริงก็คงจะอยากให้พรให้มีสุขภาพทางจิตดี คิดว่าสุขภาพทางจิตหรือความรู้สึกนึกคิดจะดีได้ ก็เพราะมีคนอื่นเอาใจช่วย อย่างที่ทุกคนมาเฝ้าฯ นี้ ยินดีมีโอกาสพูดด้วย ถ้าทุกคน ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้ที่เป็นนักศึกษา และเป็นครู เห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพจิต..ขอโทษ ขององค์พระประมุข ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงานตามจุดประสงค์แล้ว จะทำให้สุขภาพจิตขององค์พระประมุขดีได้ และถ้าแต่ละคนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รู้สึกว่ามีหน้าที่ที่จะรักษาสุขภาพจิตขององค์พระประมุข เมื่อถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ หรือให้ทรงพระชนมายุยืนนานเป็นร้อยปีหรือเป็นหมื่นปี ก็ขอให้เข้าใจว่าได้ถวายพระพรให้สุขภาพจิตขององค์พระประมุขดีด้วย

จึงต้องขอร้องทุกคนที่ขอให้ทรงพระเจริญนี้ทำหน้าที่ เพราะถ้าพูดหรือคิดขึ้นมาว่าขอให้ทรงพระเจริญ เป็นการคิดเป็นคำพูดลอยๆ เก๋ๆ ตามสมัย โดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษายิ่งต้องพูด..อย่างนั้นแล้วก็จะไม่ได้ผล

...แต่ถ้านึกถึงว่าทรงพระเจริญหมายความว่า องค์พระประมุขทรงพระเจริญ หมายความว่าประเทศจงเจริญก็เกิดหน้าที่ขึ้นมา แต่ละคนเกิดมีหน้าที่ต่อประเทศชาติ ซึ่งหมายความว่าหน้าที่ส่วนของตัวด้วยและหน้าที่ในส่วนรวมของกลุ่มด้วย..."

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑

 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น
 ·  Translate
183
เม้ง โยธา's profile photoสุภา อินทรสาร's profile photo
21 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...
 
#วันนี้ในอดีต  

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2519 ในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมหน่วยรบเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๑๘๕ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

28 August 1976. During a visit to the Royal Thai Marines' Task Force 185 at Khok Khian Village, Muang District, Narathiwat Province, Their Majesties and Her Royal Highness Princess Sirindhorn boarded a Tracked Landing Vehicle for a sea - trip to the Bacho Drainage Cana

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจ : Information Division of OHM / https://goo.gl/sZztQa

♪ღ░เ░ร░า░ค░น░ไ░ท░ย░มี ░หั░ว░ใ░จ░ღ♪
ღ─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█ღ
ღ──██─███─███─██─██─██▄█──ღ
•ღ•ƸӜƷ░พ░ร░ะ░เ░จ้░า░อ░ยู่░หั░ว░ƸӜƷ•ღ
ღ──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█──ღ
ღ─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█ღ
•ღ•.✿♥ #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ♥✿•ღ•.
 ·  Translate
160
4
โอเล่ย์ ชินนาถ's profile photoS.t Sun (jub jub)'s profile photoติ๊ก เอกภพ's profile photoVilasinee V's profile photo
17 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...

Surat Knche

การสนทนา  - 
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
160
1
วรรธน์ สุขสำราญ's profile photoสุขใจ อยู่ที่เราทำ's profile photoNarisara Orngsomboon's profile photo
6 comments
 
ทรงพระเจริญ
 ·  Translate
Add a comment...