ในหลวงรักคนไทยทุกคนดังนั้นคนไทยทุกคนต้องรักกัน

แชร์ที่เขียนไปเมื่อกี่

โลกทั่งผองพี่น้องกันศตวรรษที่21 โดยพึ่งพาธรรมชาติและธรรมะ สรรพสิ่งล้วนพึ่งพาเชื่อมโยงสัมพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพลารามัยแข็งแรง

เปิดแชร์ที่แสดงคว่มเห็นไป

Post has attachment
ขอภาพจากกลุ่ม564มาลงในนี้

Post has shared content

องค์สมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังษีช่วยคุ้มครองด้วยครับ

Wait while more posts are being loaded