Post is pinned.Post has attachment
Mi lernis Esperanton kaj nun?

Malferma katalogo helpas al la evoluo de Esperantokulturo

Esperanto estas ne nur sekreta lingvo, sed ĝi havas vivantan ĝuindan kulturon, kiu invitas al kunfarado. Se vi papere deziras atentigi pri maklerejo.de, kiu gvidas al la kunfarejo, jen elprintebla, distondebla, disdonebla varbfolio.

Post has attachment
Saluton!

Mi volas anonci lanĉon de projekto "Moskvio", Esperanta iniciato de nova generacio, kiu celas fari la internacian lingvon utila por vasta aŭditorio tra la mondo.

Tio estas multlingva aro de blogoj sub komuna "varmarko", funkcianta sur kampo, kiu estas unu el perspektivaj por praktika aplikado de Esperanto -- informa apogo de turismo. Ĝi celas disponigi al multlingva aŭditorio interesan informon pri unu el ĉefaj turismaj regionoj en Rusio -- ĝia historia centro apud Moskvo, kie troviĝas konata turisma zono "La Ora Ringo". La materialoj de la projekto estas verkataj en Esperanto kaj partoprenantoj tradukas ilin en siajn naciajn lingvojn kaj aperigas en nacilingvaj versioj. Tiumaniere la projekto estos akirebla por vasta internacia legantaro, kiu ne bezonas posedi Esperanton.

Se vin interesas partopreni ĉi tiun projekton, bv. skribi al la retpoŝto, kiu troveblas sur paĝo "Kontaktoj" de la projekta retejo.

Post has attachment
Simpozio pri multlingvismo en internaciaj organizaĵoj kaj internacia kunlaboro (Novjorko, la 10-11-an de majo)

Lingvoj kaj lingvaj diferencoj estas dimensio ofte subtaksata aŭ ignorata dimensio en la efikeco de Unuiĝintaj Nacioj sur multaj kampoj – de administrado ĝis ekonomia kaj socia evoluigo, de packonservado al diplomatio, kaj en multaj ceteraj terenoj. La Studogrupo pri Lingvo kaj Unuiĝintaj Nacioj, fondita parte laŭ iniciato de Universala Esperanto-Asocio, organizas jam de kelkaj jaroj, kun la financa helpo de ESF, ĉiujaran simpozion pri aspektoj de lingvoj en rilato al UN. La ĉi-jara simpozio, “Multlingvismo en internaciaj organizaĵoj kaj internacia kunlaboro,” okazos ĵaŭdon kaj vendredon, la 10-an kaj 11-an de majo, ĉe 777 United Nations Plaza, Novjorko, komence je la 9-a horo la 10-an de majo.

Multlingvismo en internacia kunlaborado enplektas kaj kostojn kaj avantaĝojn: kostojn ĉar ĝi necesigas mekanismojn kiel ekzemple selektadon de multlingvaj stabanoj kaj intervenon de profesiuloj pri lingvoj; avantaĝojn ĉar, se efike mastrumate, ĝi kunigas ĉiujn partiojn en decidado, antaŭenigas interkonsenton, subtenas programan liveradon, kaj faciligas dissemadon de rezultoj. Sekve ĝi favoras socian justecon kaj inkluzivon. Ĉiam pli ofte, oni rigardas multlingvismon kiel pozitivan forton, kvankam la diversaj partioj ne ĉiam tiel rigardas ĝin.

Ene de Unuiĝintaj Nacioj, ekzemple – precipe pro manko de alirebla dateno, proponantoj de multlingva lingvopolitiko ofte frontas ideologian, financan kaj administran reziston, spite al la kreskanta rekono, kemultlingvismo, kiel kerna valoro de UN, estas potenciala fonto de forteco.

La nuna simpozio celas atentigi pri tiuj demandoj kaj kreskigi interesiĝon pri ili. Kontribuaĵoj pritraktos la defiojn de subtenado de multlingvismo en organizaĵoj kaj en lokoj de internacia kunlaboro trans malsamaj sektoroj (ekzemple komerco, diplomatio, ekonomiko) aŭ komunumoj. Inkluzivitaj estos teoriaj kaj metodikaj studoj, kune kun tiuj kiuj frontas specifajn praktikajn defiojn – precipe referaĵoj kiuj rekte fokusiĝas je la laboro de la UN-sistemo kaj aliaj internaciaj institucioj, aŭ esploroj kun evidentaj implicoj al ilia laboro. La ĉefparolanto en la simpozio estos la konata ekonomiisto kaj lingvisto Michele Gazzola (Humboldt-Universitato, Berlino).

Por pliaj informoj pri la simpozio, aŭ por aliĝi, iru al www.languageandtheun.org. Ĉe la retejo oni povas ankaŭ legi la finan raporton de la simpozio de 2017, pri “Lingvo, la Celoj por Daŭripova Evoluigo, kaj Vundeblaj Homgrupoj.”

ESF, bazita en Nord-Ameriko, subtenas universitatajn studojn, instruadon kaj esploradon de ĉiuj aspektoj de planlingvoj kaj la manieroj komunikiĝi translingve.

www.esperantic.org

Invito al la Ĝenerala Asembleo de Svisa Esperanto-Societo, Ĝenevo, sabate la 14-an de aprilo 2018

LOKO : Ĝenevo, Kulturcentro CASTAFIORE, Strato Montbrillant 20, 5 minutojn piede for de la stacidomo Ĝenevo-Cornavin.

Dato : Sabate la 14-an de aprilo 2018

Horo : de la 10-a horo al la 16-a horo.

Programo :

10 :00 Akcepto, teo kaj kafo.

10 :30 Ĝenerala Asembleo

12 :30 Komuna manĝo. Ĉiu alportu ion kaj metos tion sur tabloj. Ĉiu servas sin laŭplaĉe. Bv anonci al Sonia Daubercies tion, kion vi intencas alporti. Tiel ni evitos havi nur desertojn aŭ nur pizojn. Vi povas atingi ŝin plej bone uzante ŝian telefonnumeron 079 649 88 86.

Inter la fino de la manĝo kaj la fino de la kunveno okazos rolludoj gvidataj de Mirejo Grosjean.

Ni devos antaŭ la 16-a horo purigi la kuirejon kaj balai la salonon.

Ni dankas al la familio Sans, kiu rezervis la salonon por ni.Kun amikaj salutoj la estraro de

Svisa Espranto-Societo

Post has attachment

Profitu de nia karavano al Lisbono.

En la somero de 2018 kelkaj esperantistoj biciklos tra Eŭropo por atingi la mondajn kongresojn UK en Portugalujo kaj IJK en Hispanujo.
Kaj vi povas profiti de tio! Kiel?

Invitu nin por subteni vian lokan agadon

Interesi homojn pri Esperanto povas esti malfacile. Pli facilas prezenti tute alian temon kaj montri, kiel utila Esperanto estas jam nun.
Vi povas inviti nin fari publikan prelegon en via urbo, kiu altiras homojn interesiĝantajn pri biciklado, pri vojaĝoj kaj aventuroj.
Vi povas inviti nin al informbudo, kie ni rakontas al homoj, kiel Esperanto utilas por nia vojaĝo.
Vi povas aranĝi intervjuon kun ĵurnalisto de loka gazeto, radio aŭ televido.
Vi povas venigi nin al kunveno de via loka bicikloklubo.
Certe vi havas ankoraŭ aliajn ideojn, kiel nia vizito utilu por via loka agado.
Kiel ajn, se ni vizitos vin, ni volas subteni vin je via laboro por Esperanto.
Kunbiciklu

Ni tre ĝojus se vi biciklos kun ni, ĉu nur ĝis la rando de via urbo, ĉu duonan tagon, ĉu tutan tagon, ĉu plurajn tagojn, ĉu la tutan distancon ĝis la celo, vi estos bonvena.
Kiam ni estos kie?

Ni faros detalan planon pri tio, kiujn lokojn ni vizitos en kiuj tagoj. Tiu plano dependas de tio, kien ni ricevos invitojn. Tial la elirpunkto estas skizo de nia itinero de Berlino ĝis Lisbono, kaj koridoro tra kiu ni planu la vojon, kun markoj indikantaj, kiam ni devus esti en kiu parto de la koridoro por atingi la celon ĝustatempe. Jen vi povas konsulti maponkun tiuj informoj.

Se vi estas en la koridoro, ne hezitu inviti nin. Skribu al christine.duisburg(ĉe)gmx.de
La limdato ĝis kiu ni kolektos invitojn estos la 30-a de aprilo 2018.
Post tiu dato ni ellaboros definitivan planon kaj informos vin.
Ankaŭ se vin interesas kunbicikli dum kia ajn distanco, skribu al christine.duisburg(ĉe)gmx.de

Se vi ne estas en la koridoro, tamen kontaktu nin, kaj ni povas priparoli, kiel ni povus tamen kunlabori.

Se vi ne estas en la koridoro, sed ja volas kunbicikli, vi pripensu ĉu vi volas aranĝi branĉon de la karavano; ni povas ankaŭ doni konsilojn kiel atingi nin per publika trafiko.
Diskutu kun ni

Por priparoli la agadon, vi povas uzi nian retpoŝtliston (http://groups.google.com/vokovo), aŭ nian paĝon en facebook (http://www.facebook.com/groups/vokovo).
Por aliĝi al la retpoŝtlisto, sendu malplenan mesaĝon el via retpoŝtadreso al la adreso vokovo+subscribe(ĉe)googlegroups.com. Vi ne devas havi google-konton por tio.
Vekiĝu kaj Verdiĝu!

Post has attachment

Post has attachment
"Poezio tut'libera"

Franca poezia konkurso malfermita por poemoj en Esperanto
Rajtas partopreni junuloj inter 15 kaj 25 jaroj el la tuta mondo

La franca poezio-konkurso "Poésie en liberté" malfermiĝis okaze de sia 20-jariĝo ankaŭ por poemoj en Esperanto. Rajtas partopreni junuloj inter 15 kaj 25 jaroj. Oni povas partopreni per unu poemo de maksimume 30 linioj; la formo estas libera. Limdato estas la 7-a de aprilo 2018.
Limdato: 7-a de aprilo 2018

Oni rajtas samtempe partopreni ankaŭ en la kvar aliaj branĉoj de la konkurso - libera poemo, vivi kune, dek vortoj, rajtoj de la infano (ĉiuj en la franca)
https://www.poesie-en-liberte.fr/concours/

La detala priskribo, ĉefe kiel sendi la poemon, troviĝas en Esperanto sur
https://www.formulaire-poesie.fr/index.php/prix-esperanto
Tie oni povas ankaŭ enmeti kaj sendi la poemon.
Ekzempla poemo en Esperanto

Por montri al la publiko, kiel aspektas poemo en Esperanto, jen troviĝas poemo de Johan Valano kun traduko en la franca
https://www.poesie-en-liberte.fr/poeme-esperanto-traduit-francais/

Jen franclingva prezento de Esperanto
https://www.poesie-en-liberte.fr/pourquoi-lesperanto/
Subtenata de francaj ministerioj

La konkurson subtenas - supozeble kiel ĉiun jaron - pluraj francaj ministerioj, ankaŭ la ministerio pri nacia edukado. Ankaŭ sur ties paĝoj troviĝas la mencio de Esperanto.
http://www.education.gouv.fr/cid58834/prix-poesie-en-liberte.html

Pliaj informoj ĉe Esperanto-Francio
https://esperanto-france.org/?lang=eo
Aldona premio: Rabato ĉe NIS / NR

La asocio EsperantoLand ofertas aldonan premion al la gajninto de la premio Esperanto:
Rabato de cent eŭroj por Novjara Internacia Semajno/Novjara Renkontiĝo (NIS/NR). (Se tio ne konvenas, eblos ankaŭ sendi librojn el nia oferto aŭ, per kvindek eŭroj, subteni partoprenon en alia renkontiĝo.)


Lu Wunsch-Rolshoven

Post has attachment
Mona subteno por iniciato de UEA petata:

​"Ni, la eŭropa komisiono de UEA, zorgas por ke Esperanto ekestu kaj restu en eŭropaj landoj, kie la viv-kondiĉoj estas malfavoraj por idealismaj movadoj kiel la nia.
Ni faras tion per subteno ĉefe financa pri eldonado de lernomaterialo en lokaj lingvoj, starigo de retejoj, kaj similaj. Nun, ekzemple, ni havas manuskripton de lernolibro kaj publikon, kiu povus ricevi ĝin.

Por eldoni tiun lernolibron kaj ĝenerale por helpi tiuj landojn ni utiligas la rimedojn en la konto 'eŭropo' ĉe UEA. Dankon al ĉiuj, kiuj donacis en la pasinteco kaj dankon al ĉiuj, kiuj donacos nun. Pagmanieroj al UEA: https://uea.org/alighoj/pagmanieroj kaj indiku "por la konto eŭropo".

Subtenu nin, ĉar ni subtenas Esperanton!

La Eŭropa Komisiono de UEA
Renato Corsetti"

Post has attachment
Pliaj tradukoj de la Ora Testudo

Klaus jam ricevis plurajn tradukojn de originale germana teksto per Esperanto kiel pontlingvo kaj ĝojos pri ceteraj kontribuoj.

Post has attachment
Bonvolu sendi kuraĝigan karton al Esperanto-lernantoj en nederlanda Gimnazio.
Mar-Janne estas nova esperantistino, kiu lernis per Duolingo, lernu.net kaj nuntempe ekzercas sin pere de Ekparolu!
Sed ŝi ne nur lernas, ankaŭ ekinstruis Esperanton en sia gimnazio, en Nimego (Nijmegen, Nederlando.)

Ni petas vin sendi bildkarton pri via urbo aŭ regino kaj stimuli la lernantojn lerni Esperanton.

Legu pli ĉe la paĝo: edukado.net/novajhoj?id=733
Wait while more posts are being loaded