Post is pinned.Post has attachment
Mi lernis Esperanton kaj nun?

Malferma katalogo helpas al la evoluo de Esperantokulturo

Esperanto estas ne nur sekreta lingvo, sed ĝi havas vivantan ĝuindan kulturon, kiu invitas al kunfarado. Se vi papere deziras atentigi pri maklerejo.de, kiu gvidas al la kunfarejo, jen elprintebla, distondebla, disdonebla varbfolio.

Post has attachment

Profitu de nia karavano al Lisbono.

En la somero de 2018 kelkaj esperantistoj biciklos tra Eŭropo por atingi la mondajn kongresojn UK en Portugalujo kaj IJK en Hispanujo.
Kaj vi povas profiti de tio! Kiel?

Invitu nin por subteni vian lokan agadon

Interesi homojn pri Esperanto povas esti malfacile. Pli facilas prezenti tute alian temon kaj montri, kiel utila Esperanto estas jam nun.
Vi povas inviti nin fari publikan prelegon en via urbo, kiu altiras homojn interesiĝantajn pri biciklado, pri vojaĝoj kaj aventuroj.
Vi povas inviti nin al informbudo, kie ni rakontas al homoj, kiel Esperanto utilas por nia vojaĝo.
Vi povas aranĝi intervjuon kun ĵurnalisto de loka gazeto, radio aŭ televido.
Vi povas venigi nin al kunveno de via loka bicikloklubo.
Certe vi havas ankoraŭ aliajn ideojn, kiel nia vizito utilu por via loka agado.
Kiel ajn, se ni vizitos vin, ni volas subteni vin je via laboro por Esperanto.
Kunbiciklu

Ni tre ĝojus se vi biciklos kun ni, ĉu nur ĝis la rando de via urbo, ĉu duonan tagon, ĉu tutan tagon, ĉu plurajn tagojn, ĉu la tutan distancon ĝis la celo, vi estos bonvena.
Kiam ni estos kie?

Ni faros detalan planon pri tio, kiujn lokojn ni vizitos en kiuj tagoj. Tiu plano dependas de tio, kien ni ricevos invitojn. Tial la elirpunkto estas skizo de nia itinero de Berlino ĝis Lisbono, kaj koridoro tra kiu ni planu la vojon, kun markoj indikantaj, kiam ni devus esti en kiu parto de la koridoro por atingi la celon ĝustatempe. Jen vi povas konsulti maponkun tiuj informoj.

Se vi estas en la koridoro, ne hezitu inviti nin. Skribu al christine.duisburg(ĉe)gmx.de
La limdato ĝis kiu ni kolektos invitojn estos la 30-a de aprilo 2018.
Post tiu dato ni ellaboros definitivan planon kaj informos vin.
Ankaŭ se vin interesas kunbicikli dum kia ajn distanco, skribu al christine.duisburg(ĉe)gmx.de

Se vi ne estas en la koridoro, tamen kontaktu nin, kaj ni povas priparoli, kiel ni povus tamen kunlabori.

Se vi ne estas en la koridoro, sed ja volas kunbicikli, vi pripensu ĉu vi volas aranĝi branĉon de la karavano; ni povas ankaŭ doni konsilojn kiel atingi nin per publika trafiko.
Diskutu kun ni

Por priparoli la agadon, vi povas uzi nian retpoŝtliston (http://groups.google.com/vokovo), aŭ nian paĝon en facebook (http://www.facebook.com/groups/vokovo).
Por aliĝi al la retpoŝtlisto, sendu malplenan mesaĝon el via retpoŝtadreso al la adreso vokovo+subscribe(ĉe)googlegroups.com. Vi ne devas havi google-konton por tio.
Vekiĝu kaj Verdiĝu!

Post has attachment

Post has attachment
"Poezio tut'libera"

Franca poezia konkurso malfermita por poemoj en Esperanto
Rajtas partopreni junuloj inter 15 kaj 25 jaroj el la tuta mondo

La franca poezio-konkurso "Poésie en liberté" malfermiĝis okaze de sia 20-jariĝo ankaŭ por poemoj en Esperanto. Rajtas partopreni junuloj inter 15 kaj 25 jaroj. Oni povas partopreni per unu poemo de maksimume 30 linioj; la formo estas libera. Limdato estas la 7-a de aprilo 2018.
Limdato: 7-a de aprilo 2018

Oni rajtas samtempe partopreni ankaŭ en la kvar aliaj branĉoj de la konkurso - libera poemo, vivi kune, dek vortoj, rajtoj de la infano (ĉiuj en la franca)
https://www.poesie-en-liberte.fr/concours/

La detala priskribo, ĉefe kiel sendi la poemon, troviĝas en Esperanto sur
https://www.formulaire-poesie.fr/index.php/prix-esperanto
Tie oni povas ankaŭ enmeti kaj sendi la poemon.
Ekzempla poemo en Esperanto

Por montri al la publiko, kiel aspektas poemo en Esperanto, jen troviĝas poemo de Johan Valano kun traduko en la franca
https://www.poesie-en-liberte.fr/poeme-esperanto-traduit-francais/

Jen franclingva prezento de Esperanto
https://www.poesie-en-liberte.fr/pourquoi-lesperanto/
Subtenata de francaj ministerioj

La konkurson subtenas - supozeble kiel ĉiun jaron - pluraj francaj ministerioj, ankaŭ la ministerio pri nacia edukado. Ankaŭ sur ties paĝoj troviĝas la mencio de Esperanto.
http://www.education.gouv.fr/cid58834/prix-poesie-en-liberte.html

Pliaj informoj ĉe Esperanto-Francio
https://esperanto-france.org/?lang=eo
Aldona premio: Rabato ĉe NIS / NR

La asocio EsperantoLand ofertas aldonan premion al la gajninto de la premio Esperanto:
Rabato de cent eŭroj por Novjara Internacia Semajno/Novjara Renkontiĝo (NIS/NR). (Se tio ne konvenas, eblos ankaŭ sendi librojn el nia oferto aŭ, per kvindek eŭroj, subteni partoprenon en alia renkontiĝo.)


Lu Wunsch-Rolshoven

Post has attachment
Mona subteno por iniciato de UEA petata:

​"Ni, la eŭropa komisiono de UEA, zorgas por ke Esperanto ekestu kaj restu en eŭropaj landoj, kie la viv-kondiĉoj estas malfavoraj por idealismaj movadoj kiel la nia.
Ni faras tion per subteno ĉefe financa pri eldonado de lernomaterialo en lokaj lingvoj, starigo de retejoj, kaj similaj. Nun, ekzemple, ni havas manuskripton de lernolibro kaj publikon, kiu povus ricevi ĝin.

Por eldoni tiun lernolibron kaj ĝenerale por helpi tiuj landojn ni utiligas la rimedojn en la konto 'eŭropo' ĉe UEA. Dankon al ĉiuj, kiuj donacis en la pasinteco kaj dankon al ĉiuj, kiuj donacos nun. Pagmanieroj al UEA: https://uea.org/alighoj/pagmanieroj kaj indiku "por la konto eŭropo".

Subtenu nin, ĉar ni subtenas Esperanton!

La Eŭropa Komisiono de UEA
Renato Corsetti"

Post has attachment
Pliaj tradukoj de la Ora Testudo

Klaus jam ricevis plurajn tradukojn de originale germana teksto per Esperanto kiel pontlingvo kaj ĝojos pri ceteraj kontribuoj.

Post has attachment
Bonvolu sendi kuraĝigan karton al Esperanto-lernantoj en nederlanda Gimnazio.
Mar-Janne estas nova esperantistino, kiu lernis per Duolingo, lernu.net kaj nuntempe ekzercas sin pere de Ekparolu!
Sed ŝi ne nur lernas, ankaŭ ekinstruis Esperanton en sia gimnazio, en Nimego (Nijmegen, Nederlando.)

Ni petas vin sendi bildkarton pri via urbo aŭ regino kaj stimuli la lernantojn lerni Esperanton.

Legu pli ĉe la paĝo: edukado.net/novajhoj?id=733

Post has attachment

Post has attachment
China Internacia Importa Foiro 2018 en Shanghai

5a - 10a de Novembro 2018
www.ikef-esperanto.net

Post has attachment
Kiu kaj kie deziras kunorganizi KER-sesion?
Wait while more posts are being loaded