Post is pinned.
Innove SA kuulutas 20. aprilllil 2016 välja konkursi " Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks".
Kokku esitati Innovesse 28 projekti, millest raha saavad 14 kogusummas 125 319 eurot.
Nende 14 projekti hulgas on ka Salme PK, Muhu PK ja Valjala PK projekt "Õpime koos!"

Post has attachment
Täna käisime koos (Salme PK II kooliastme õpiring), et kindlaks teha, kuidas meil töö käib, kuhu oleme jõudnud ning seadsime kuu lõpuks omale eesmärkideks virtuaalmuuseumi täiendamise ning töölehtede (matemaatika) loomised.
Endilegi üllatuseks käib märkamatult töö kõikides klassides. Pildikollaaž reedab meie käigus olevaid tegemisi. 
Photo

Post has attachment
Valjala Pk I õpikogukond sai kokku 7. veebruaril. Panime paika algklasside nädala ja projektipäeva plaanid. Kuna meil on nüüd 17 uut tahvelarvutit, siis Jaanus tegi meile ka pisikese koolituse. Leidsime rakenduse Autodesk SketchBook ja proovisime kohe joonistada. Auhinnalisele kohale tuli Liljan, kes joonistas nii, et näpud haiged.
PhotoPhotoPhoto
08.02.17
3 Photos - View album

Post has attachment
Valjala Pk I õpikogukonna teine aruanne.

Post has attachment
Oli tore päev Muhu Põhikoolis! Aitäh!
Photo

Post has attachment
Peale Valjala õppepäevi oleme kohtunud kolmel korral. Valminud on tegevuskava ja kalenderplaan, samuti loodud virtuaalmuuseumi veebileht, mida nüüd järjest hakkame täiendama. Koolivaheajaks jätsime endile ja õpilastele ülesande pildistada üles ajaloolisi esemeid kodus.
Post has attachment
Salme Põhikooli I kooliastme õpiringi tegemistega saab tutvuda läbi videoklipi https://www.youtube.com/watch?v=GmtkMT2Te4s&t=1s (parem kvaliteet https://www.powtoon.com/c/fZtxomXT4Zn/1/m) või loodud GoogleSites´i https://sites.google.com/salme.edu.ee/loimingukuu. :)

Post has attachment
21. nov tutvustasid lapsed oma klassides teistele oma kodu nime saamise lugu. Selleks oli neil abiks joonistus või foto kodust, selle nimest ja võimalusel ka pere märgist. Üritusel osales Eda Maripuu Muhu Muuseumist, kes tegi kokkuvõtte kuuldust ja rääkis Muhu perede nimede saamisest üldisemalt, tuues huvitavaid näiteid.
Photo
Photo
29.12.16
2 Photos - View album

Esimest korda saime oma väikese seltskonnaga kokku 14. septembril ja püüdsime leida ühist ideed. Üsna varsti otsustasime, et see peaks olema seotud oma kodukoha Muhuga ja laste esinemisvõimalusega. Meil on praegu kolme esimese klassi peale 26 õpilast, seega jagub jaksu kõiki ära kuulata.

4.jaanuar projektipäev Muhu Põhikoolis

10.00 -10.30 Kohv, registreerimine
10.30-11.00 kooli tutvustus
11.00-12.30 Triin Arva Saaremaa Ettevõtluskeskus
12.30-13.00 Lõuna
13.00 – 13.30 Etteasted, esitlused (Muhu PK)
13.30 - 13.40 Marika Pütsep projektist
13.40- 14.25 Õpikogukonnad oma vahepealsetest tegemistest (Iga kool 15 min.)
14.25 -14.45 Kohvipaus
14.45 – 15.30 Muhu pärimus

Wait while more posts are being loaded