Stream

Join this community to post or comment
 
ขอพร หลวงพ่อโต อำนวยพร ให้ ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ สุขตลดวันเสาร์์ และ ตลอดไปครับทุกท่าน ขอบคุณ ไมตรี และ แนะนำ ที่ดี เสมอๆ สวัดดีครับทุกท่าน
 ·  Translate
 
คำสอน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นพระเกจิเถราจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนอกจากด้านคาถาอาคมแล้ว ท่านยังได้ดำรงตนเป็นผู้สมถะ มักน้อยสันโดษ ไม่ปรารถนาลาภยศ การแสดงออกของท่านตามบันทึกหลักฐานในสมัยหลัง มักบันทึกถึงความเป็นพระเถระผู้มีเมตตา ดำรงศีลาจารวัตรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม เอกสารที่บันทึกประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ไว้เป็นหมวดหมู่ชั้นเก่าสุด คือเอกสารฉบับของมหาอำมาตย์ตรีพระยาทิพยโกษา (สอน โลหนันท์) ซึ่งเป็นฉบับที่รวบรวมโดย ม.ล.พระมหาสว่าง เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ที่รวบรวมขึ้นในปี พ.ศ. 2473 ไม่ได้บันทึกคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ไว้เป็นหมวดหมู่ เพียงแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงชีวิตของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ต่างกรรมต่างวาระกัน ตามที่ผู้รวบรวมได้บันทึกมาจากปากคำผู้มีชีวิตร่วมสมัยกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เท่านั้น
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันได้ปรากฏมีคำสอนต่าง ๆ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่เป็นที่นิยมนับถือกันทั่วไป โดยไม่มีการอ้างอิงที่มาที่แน่ชัด เช่น
"บุญเราไม่เคยสร้าง...ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ..."
"ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเข้าไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัว...เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัว...แล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้า...หมั่นสร้างบารมีไว้...แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง...จงจำไว้นะ... เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้... ครั้นเมื่อถึงเวลา... ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่...จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Lenutaa_mirceaa -software platform and wikimedia foundations vs wikipedia new 2016-2017
1
Add a comment...
 
 
Introducing Honda, dog of the day. Port Orford. Oregon. 
8
Add a comment...
 
 
o Más allá del mundo corporal, morada de los Espíritus encarnados, que son los hombres, existe el mundo espiritual, morada de los Espíritus no encarnados.
• Spiritist Society of Ireland
http://www.spiritisthouston.org
http://www.spiritisme.org/

 ·  Translate
3
Add a comment...
 
USB Killer : vous pouvez désormais acheter la caution for your device take bé care/ c'est attention à vous appareil et soyez prudent à vos appareil soyez prudent.😎
 ·  Translate
Une start-up commercialise un produit pour le moins bizarre puisque sa seule fonctionnalité est de rendre immédiatement inopérante n'importe quelle...
1
Add a comment...
 
taking an awesome social marketing course at courser with Northwestern University.  I can't believe that 96% of millennials have joined social media.  ow.ly/REp16@NUsocialmktg@equalman@RandyHlavac
1
Add a comment...

Eren Mckay

Google+  - 
 
Does anyone know what happened to trending hashtags on Google Plus? This week it's not appearing in the explore tab anymore. We used to be able to see it at this link: https://plus.google.com/explore
Now we can search a hashtag and find related ones but not know what's trending there. Maybe it's somewhere else that I can't find?
Would love your thoughts +Kim Garst  +Lilach Bullock  +Hermine Ngnomire +Amanda Blain +Anna Bennett  Thanks in advance for any help!
5
Eren Mckay's profile photoLilach Bullock's profile photo
3 comments
 
thanks +Eren Mckay :)
Add a comment...
 
Are you feeling isolated in your online endeavours?
4
Add a comment...

XgenPlus

Google+  - 
 
 
Add more colors to your emails through +XgenPlus different themes
3
Add a comment...
 
 
Six step process to growing leads & sales via strategic social and online Marketing. #DigitalMarketingFunnel  
5
1
Add a comment...
 
ตกลง นะ ครับ This is a chair นี้คือ เก้าอี้ และ ครับ หลัง แนะนำ แล้ว ผม ขอ นั่งก่อน ครับ กับ การรับชม การถ่ายทอด ที่ สำคัญ ขอเวลา ครับ ทุกๆท่าน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 


Hello World

#include < iostream.h >
//tells compiler to include std input output header file.

int main()
{
cout<<"Hello world\n";
//prints Hello world on user screen
return 0;
//return the value zero to the OS.
}


Download this app for more programs and tutorials
https://play.google.com/store/apps/details?id=cpp.programming
2
Add a comment...
 
Merry Christmas to all
3
Add a comment...
 
Hard work beats talent when talent doesn't work hard.
4
1
Add a comment...
4
Darren Robers's profile photoMargie McLaughlin's profile photo
3 comments
 
Yes
Add a comment...
 
free listing of your IT Company on Digital Skills valley & Get relevant millions of people by attract new customers
http://www.digitalskillsvalley.in/it-business-listing/
Free IT Business Listing Sites in India. Place a free listing of your IT Company on Digital Skills valley and Get relevant millions of people
3
Add a comment...
2
Add a comment...
 
Is content marketing really worth it? when you publish an article and some people read it others love it and some people hate but then what do they give you
5
2
Add a comment...
 
 
What an incredible platform google plus is! It really has helped us to expand our business and given us much needed exposure as a #startup #smallbiz.
I for one can testify that using Google + can almost double the amount of monthly traffic you receive …. if used correctly! With over 120 million users and currently ranking within the top 5 social media platforms to follow, it would be madness to miss out on this opportunity to grow your brand. By [...]
5
1
Add a comment...
 
 
Social Media is very similar to a cocktail party. Imagine there is a large hall filled with many interesting people. All are doing conversations at one place. All are talking about themselves, asking questions about the other person and then common thread is discovered. #SocialMedia  
5
1
Add a comment...