Post has attachment

=>>>> ĐĂNG KÝ NGAY !!!.....
 Link đăng ký : http://bit.ly/1SFyvtx

* Địa chỉ: Tầng 5 nhà E3 Đại học Quốc gia HN,144 Xuân thủy- Cầu giấy-HN
* Điện thoại liên hệ: Ms Hương 0968.143.626 .
Photo

Post has attachment
 KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID CHUYÊN NGHIỆP
1. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học lập trình Android giúp cho học viên xây dựng được các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Bên cạnh đó học viên cũng được cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ lập trình Object C được sử dụng trong Android. Cụ thể chương trình học gồm 4 phần: Lập trình Java  cơ bản, Lập trìn Android cơ bản, Lập trình Android nâng cao và xây dựng các ứng dụng minh họa 


dạy và đào tạo khóa học lập trình android

 Khóa học lập trình android chuyên nghiệp


2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.

Lập trình với Ngôn ngữ lập trình Java.
Hiểu cách thức khai báo và sử dụng biến, hàm trong Java, sử dụng các kiểu dữ liệu Java
Hiểu và đăng ký các tài khoản để xây dựng các ứng dụng cho Android
Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Google Play Store
Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng
Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization)
Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
Thao tác CSDL cục bộ SQLite, SharedPreference...
Tương tác với Webservice, Google Cloud
Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)
Viết ứng dụng đa nhiệm (AsynTask, Thread, Handler)
Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, Media, Gallery)
Gửi thông báo trên thiết bị, thông báo từ máy chủ server
Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet 
Viết ứng dụng tích hợp điện thoại, dịch vụ tin nhắn, tìm hiểu các bộ cảm biến trên Android

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin.
Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
Nhân viên phát triển ứng dụng Mobile tại các doanh nghiệp.

4. YÊU CẦU KIẾN THỨC

Học viên đã có kiến thức Tin học Đại cương, có kiến thức lập trình cơ bản.

5. THU HOẠCH KHÓA HỌC

Phát triển các ứng dụng mobile trên Android
Lập trình viên Android
Chuyên viên phát triển ứng dụng di động (Mobile Application Developer)
Tạo những ứng dụng của riêng mình để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận

6. THỜI LƯỢNG

 Tổng thời lượng : 102h 
7. VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ

 Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ của Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội.
NỘI DUNG KHÓA HỌC

  MODULE 1: JAVA CORE


 Thời lượng : 30 giờ
a. Mục tiêu:
Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java
Thiết kế giao diện Java Form đơn giản
Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
Lập trình hướng đối tượng cơ bản
Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java
b. Nội dung:
Bài 1: Tổng quan về Java, Các cấu trúc điều kiện

Bài 2: Biến, kiểu dữ liệu, các cấu trúc lặp

Bài 3: Làm việc với String (chuỗi), Array (mảng)

Bài 4: Làm với Collection (tập hợp)

Bài 5: Xây dựng các lớp (Class), các thành phần của lớp

Bài 6: Giao diện (interface), lớp lồng nhau (nested Class)

Bài 7: Lập trình Đa luồng (Multi Thread)

Bài 8: Bẫy lỗi ngoại lệ (Exception),

Bài 9: Làm việc với hệ thồng file: Tạo File, Đọc/ghi File 


Kiểm tra cuối khóa 


MODULE 2: LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN


Thời lượng : 39 giờ
a. Mục tiêu:
Tiếp cận môi trường lập trình di động.
Có kiến thức cơ bản về nền tảng Android.
Thành tạo kỹ năng lập trình, phát triển ứng dụng mobile trên Android
Làm việc với SQLLite
Sử dụng các chuẩn dữ liệu JSON, XML.
Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
b. Nội dung:
Bài 1: Tổng quan về lập trình Android Android

Bài 2: View & Các điều khiển cơ bản

Bài 3: Tài nguyên ứng dụng cơ bản,Intent

Bài 4: Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện

Bài 5: Quản lý Asset – SharePreference - Bộ nhớ thiết bị

Bài 6: Adapter và các điều khiển tập hợp

Bài 7: Xây dựng giao diện với Fragment

Bài 8: Quản lý dữ liệu với Content Provider

Bài 9: Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite

Bài 10: Truy vấn và sắp xếp dữ liệu

Bài 11: Menu & ActionBar

Bài 12: Action Provider & Điều khiển tìm kiếm dữ liệu

Bài 13: Các chuyển hoạt trong ứng dụng

Bài 14: Sử dụng Cursor Adapter

Bài 15: AsyncTask – Thread và Handler

Bài 16: Service – Broadcast Receiver và Notification 

 


MODULE 3: LẬP TRÌNH ANDROID NÂNG CAO

Thời lượng: 18 giờ
a. Mục tiêu:
Khai thác các dịch vụ Internet
Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map
Sử dụng các bộ cảm biến và các bộ kết nối không dây
Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện
Kết nối với các hệ thống khác thông qua WebService
b. Nội dung
Bài 1: Khai thác tài nguyên Internet, Giao thức kết nối WebService.

Bài 2: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON

Bài 3: Khảo sát và sử dụng GoogleMap

Bài 4: Các điều khiển đa truyền thông, Bộ cảm biến – Kết nối không dây

Bài 5: Telephony & SMS, Google Cloud Messaging

Bài 6: Ứng dụng Widget

 


MODULE 4: ĐỒ ÁN THỰC TẾ

Thời lượng: 15 giờ

Mục tiêu môn học:

Học viên xây dựng và hoàn thiện một dự án phần mềm Android làm theo nhóm, có giáo viên hướng dẫn. Việc này giúp học sinh có được kỹ năng thực tế, nắm được qui trình xây dựng phần mềm trên Android và triển khai trên chợ ứng dụng của Google Play Store.
Đề tài do học viên đề xuất và tham khảo ý kiến của giáo viên. Thời điểm đăng ký đề tài bắt đầu từ giữa môn học Lập trình ứng dụng di động trên Hệ điều hành Android, học viên vừa học vừa thiết kế phần mềm dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Photo
Wait while more posts are being loaded