خانما دخترا من یه ادم روراستم کسی هست بامن دوست بشه

احب ازواج من بنت شاعره

محبین ومحبات اشعروینکم

اهنایل من یهل گلبی ولهلاک.ابجفاک الموت اشوفنه ولهلاک

عجب لیلک تنامه وانه حیه..وتموت دوم حبی وانه حیه

مرحبااناعاشق اشعرواحب ان تکون زوجتی شاعره

بنت اوامرا شاعره موجوده

احب اشعروامنیتی ان تکون زوجتی شاعره
Wait while more posts are being loaded