Post has attachment
Vi thế trong thanh toan rut tiền chỉ cần vân tay cho cã chủ tải khoan nếu kẻ gian vi phạm ta sẽ có chứng cứ phạm tội (để lại vân tay )
Từ lâu rồi bọn tội phạm xâm nhập email của mọi công dân tìm ai có thu nhập trên 16$/h đề rút hết đua vào tài khoản riêng của chúng,lừa dối khách ngân hàng khi làm thẻ de chứng viết dum vào đơn khi cấp thẻ ...xong sẽ điền thêm vào khoảng cho phep nguoi duọc uy quyen duọc xu dụng the thay chu tai khoan,thue bao ve đung phia sau rinh xem ta go cai gi,co khi do ke la phia sau, camera phía sau phía tren ..như vậy mọi công dân đều bị theo doi tren email va khi dung the.
Sau khi biết chúng tôi truy bắt tội phạm này đang đến Sheraton thì kẻ tình nghi bỏ chạy trên xe taxi vinasun vào lúc 9h00 ngày....gần đây (xam nhập vào maytính theo doi khách rút mật khẩu ,lấy thông tin trên email của khách ....bị lộ nên trả phòng bỏ chạy china )

Nhờ sự soi sáng và dẫn dắt của ĐẤNG TỐI CAO chúng tôi tìm ra cách quản trị va giám sát toàn cầu như sau :
Google Map và Google thu thập mọi thông tin đăng ký ,khai báo chip GPS để gắn trên mọi thiết bị,sản phẩm lưu thông trên mặt đất,không gian có đang ký khai báo chưa ,có thể nhin bằng mắt thường để truy ra nguồn gốc gồm một dãy số với nhiều cột,nhiều màu trong mỗi một điểm, ...sáng tạo ra quy ước mã vach w2020 dung cho từng năm,từng quốc gia,địa phương,nganh nghe....của sản phẩm ,hàng hóa ,chủ sơ hữu ,noi xuat xu,noi san xuat.Ap dụng chung một quy uoc đê moi công dân,cơ quan tham khảo ,thi hành cách khai bao ,cach xem xet...GPS và Google Map chi cho biết dươc tại một vị tri ,thoi điểm Chip nầy có khai bao thong tin,xuát xứ gồm chủ sơ hữu và nơi san xuat của san pham,thiết bị đó hợp lệ (có khai báo trên BankCoin chưa ) mỗi quốc gia thành lập một ngân hàng thống kê,luu trư Thi dụ : Tại VN gọi là Việt Coin....Để quản tri,giám sát tai VN (Tự chủ,Tự Tri ) Điều này ứng nghiệm trong sách Khải thị,Khải huyền : Moi công dan,moi san pham,moi phuong tiện đều có mã trên trán xac định mọi thông tin trên mã đó Mã W 2020 cao cấp,dễ dùng,dễ xử dụng,dễ quản lý giám sat để truy ra nguồn gốc,xuát xứ trong một thời điểm vị trí hay con người (mọi sự vật đều có ma free để được hop lệ,có khai bao,cập nhật thong tin trong một thời điểm gần nhất ) Halelujah Ament !

Post has attachment

Post has attachment
Khi xem xét dòng sự kiện trong khoảng một thập kỷ vừa qua, khó mà tránh khỏi cảm nhận là thứ gì đó rất căn bản đã xảy ra trong lịch sử thế giới. Năm vừa qua chứng kiến một loạt các bài viết tưởng niệm sự chấm dứt Chiến tranh Lạnh và thực tế là “hòa bình” đã nở rộ ở nhiều khu vực trên thế giới. Hầu hết những phân tích này thiếu một khuôn khổ khái niệm rộng lớn hơn để phân biệt giữa cái gì là bản chất với cái gì là ngẫu nhiên hay tình cờ trong lịch sử thế giới, và vì vậy không khó để thấy sự hời hợt của chúng.

http://nghiencuuquocte.org/2013/07/28/38-su-cao-chung-cua-lich-su/

where can I get support for Bankcoin???

Post has attachment
Please check Short-term Investment username Spillover

Thanks

Any tips on how to get a buy through on the ico offering? Day after tomorrow will be the last chance and I've still not been able to buy any bankcoin. It would be nice if the ico's would sell in the order they receive your deposit, instead of playing theses lottery games.

Post has attachment

I need a person from Bankcoin support. I have sent 3 messages to them and have not received any response.

6 days ago, I sent .91 ETH to my "bankcoin eth wallet" I never received my deposit. More so, 5 hours after I sent my transaction, there was another transaction from the address to another address which is now holding my coin.

I want my ETH returned to me. If there is someone here that can help, please let me know. I have run into dead ends everywhere else.

Hãy phấn đấu trở thành nghị viên Toàn cầu,Quốc-Tế để các ước mơ có thể làm nên lịch-sử trên Google và Facebook giúp phát triển sự công-bằng,bác-ái thật-sự không phải qua một tổ-chức hay chính quyền nào !
- Tiến hành giải-pháp huy động nhân lực sao cho một giờ công không thấp hơn 5 Ero,trong cùng một việc,một chức năng ! ?
-Xử-dụng ngân sách WTO để hổ trợ phát triển hội nhập quốc tế cho mọi công dân tránh lệ thuộc ,ràng buộc quy chế địa-phương,luật-lệ địa phương (cục bộ,hạn chế )
Wait while more posts are being loaded