Idag är vi inte många på skolan. Men två av oss förstelärare arbetar och vi har dels haft ett mycket givande möte med Marie Sjöblom och dels haft ett bra och framåtskridande möte med våra rektorer.

Under mötet med Marie kunde vi bolla det resultat och den återkoppling vi fått efter utvärderingen av vårens kollegiala lärande. Eftersom lärarna varit så engagerade och gett så mycket konstruktiv återkoppling var det enkelt att göra ändringar inför hösten och planera det kommande upplägget. Vi förstelärare kom fram till att vi nu lägger upp tre cykler som sträcker sig från september 2016 till juni 2017. Det gör att varje cykel sträcker sig över en längre tid, lärarna kommer ha 2-3 veckors inläsningstid inför varje cykel och varje cykel får också fler träffar:

1. Uppstartsträff med reflektion utifrån forskning + Planering
2. Metodtest 1 i undervisning + Auskultation
3. Utvärderingsmöte 1
4. Metodtest 2 i undervisning + Auskultation
5. Utvärderingsmöte 2
6. Uppsamlingsmöte (alla grupper tillsammans delar med sig av vad de gjort i cykeln)

Vi kom också fram till att vi kartlägger varje grupps behov och lägger upp ett specifikt upplägg för varje grupp. Det kan innebära att grupperna arbetar med lite olika saker. Grupperna denna period kommer bygga på vilken studieform lärarna undervisar i.

Auskultationen ska dra igång på riktigt och vi tänker då att vi i varje grupp tar fram en auskultationsmall (vad är det vi ska titta på när vi auslkulterar?). Detta tror vi gör att syftet med auskultationen blir tydligare och därmed också en ökad motivation. Auskultationen kommer därför att ske inom gruppen i det inledande skedet under hösten 2016. Under våren 2017 när alla blivit varma i kläderna kan lärarna i den tredje cykeln , om så önskas, auskultera mellan grupperna.

Rektorerna har godkänt upplägget. Vi har lagt in alla möten, alla inläsning och planeringstid för HT16 samt VT17 i ett schema som rektorerna kommer lägga upp i kalendariet.

Nu tar Förstelärarna på Komvux UH semester!

Post has attachment
Hela denna fredag eftermiddag i april är vi förstelärare på vår tredje utbildningsdag i processledning. Vi får tips och kunskap kring hur vi skapar och strukturerar lärande samtal. Mycket av detta kommer vi ta med oss in i grupperna i nästa cykel och till hösten!
Vår läxa till nästa gång är nämligen att hålla ett lärande samtal och reflektera över samtalsmönster i gruppen.
Photo

Post has attachment
I tisdags hade vi ett uppsamlingsmöte för att stämma av det kollegiala lärandet som är igång på skolan. Vi har hittills under våren arbetat kollegialt i tre cykler i våra arbetsgrupper. Grupperna lyfte intressanta aspekter av lärande och en hel del framgångsrika undervisningsmetoder kring ökad elevinteraktion i undervisningen samt grafiska översikter som stöttning verktyg för att synliggöra kognitiva mönster.
Under mötet gjorde vi också ett avstamp inför vår sista cykel för terminen. I denna cykel ska vi göra oss med bekanta med vad BFL innebär.

Ppt från dagen med användbara metoder för ökad elevaktivitet och stöttningsverktyg i undervisningen för kognitivt krävande uppgifter finns på denna länk.

Post has attachment
Idag är alla tre FL på Förstelärarkonferens i Stockholm, anordnad av Skolporten. Här tas framgångsrikt kollegialt lärande kring språkutvecklande arbetssätt och bedömning för lärande upp. Väldigt givande hittills! Mer detaljerat kring detta kommer i ett senare inlägg!
Photo
Photo
2016-04-11
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded