ยินดีต้อนรับเข้าสู่ การฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนของรัฐ ในการส่งเสริมปัญญาและความสุข
แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา

ให้ทุกท่านยกตัวอย่างเว็บไซด์ที่นำเสนอเพี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนทั้ง 4 บท ผ่านการเข้าร่วม Google + ชุมชน การฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู
Wait while more posts are being loaded