Post has shared content

Post has shared content
O PANIE BOŻE JHWH W TRÓJCY ŚWIĘTEJ ' W TRÓJCY ŚWIĘTY JEDYNY* ... - ▪▪▪ -
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

POKORNIE PROSIMY I BŁAGAMY CIĘ O POKÓJ ŚWIATOWY, O POKÓJ NA ŚWIECIE, O TWÓJ POKÓJ NA ŚWIECIE* ; - " (...) JAKIEGO ŚWIAT DAĆ NIE MOŻE (...)" ... ▪▪▪

BŁAGAMY RÓWNIEŻ USILNIE O NADEJŚCIE TWOJEGO KRÓLESTWA, TWOJEGO UPRAGNIONEGO PRZEZ NAS I TWOJEGO SYNA JHS* - KRÓLESTWA BOŻEGO NA ZIEMI* : W NIEBIE I NA ZIEMI _ PRZEZ NAS SAMYCH NAJBARDZUEJ, NAJWIĘCEJ I NAJGORĘCEJ ZE WSZYSTKICH SKARBÓW ŚWIATA, ORAZ ŁASK TWOICH BOSKICH*.

"(...) PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE, BĄDŹ WOLA TWOJA (...)" ... ▪▪▪ - J H S*. ★
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

PROSIMY TEŻ ' - jeśli możliwe* : O POSZERZENIE _ NASZEJ ZIEMSKIEJ _

_ PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ* ; -

- CZY TO NA NASZEJ TUTEJSZEJ - ZIEMSKIEJ PLANECIE ; - CZY TO NA INNEJ, OBCEJ NAM JESZCZE PLANECIE* ; - ▪▪▪ - - ALBOWIEM* : CHCEMY SZERZYĆ I DOSKONALIĆ NA WYSOKĄ SKALĘ ROZWOJU NASZEJ NAUKI, ORAZ CYWILIZACJI ŻYCIA NASZEGO ' - NASZĄ OBECNĄ CYWILIZACJĘ ŹYCIA, CYWILIZACJĘ ŻYCIOWĄ I NAUKOWĄ ; - BADAWCZĄ I ODKRYWCZĄ, WYSOKO ROZWINIĘTĄ I WYSPECJALIZOWANĄ CZASOWO* ... ▪▪▪ -

LECZ _ NAJWAŻNIEJSZE JEST DLA NAS _ RODZAJU LUDZKIEGO _ JEST* : ▪▪▪ - ____________________________________________________________________________________ ************************************************************************************* - PEŁNIENIE TWOJEJ WOLI BOŻE NASZ PANIE JEDYNY, NAJWYŻSZY I STRZEŻENIE WSZYSTKICH TWOICH PRZYKAZAŃ, ORAZ NAUK ŚWIĘTYCH, ABSOLUTNYCH _ CIEBIE UKOCHANY NASZ ABSOLUCIE BOSKI* ; -
- PANIE BOŻE TRYNITARNY, NIEBIESKI, TRANSCENDENTNY* ; - - W ŻYWEJ HOSTII /CHLEBA/ UTAJONY* _ JAKO NASZ POKARM WIECZNY,
I NASZE = TWOJE ŚWIĘTE ZBAWIENIE* ; - A M E N .♥♥♥ ♡♡♡

A M E N . ♥♡
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●

TWOJA GORĄCA CZCICIELKA I SŁUGA, SŁUŻEBNICA* : ▪▪▪ -

- ,, A B I G E I L ". ♡♥ □■ - ).* ★

P O L S K A . ♡♥ □■ ☆★
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Photo

Post has shared content
O PANIE BOŻE JHWH W TRÓJCY ŚWIĘTEJ ' W TRÓJCY ŚWIĘTY JEDYNY* ... - ▪▪▪ -
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
P A M I Ę T A J * ; - O POLSCE* _ ▪▪▪

_ JAKO O TWOIM WŁASNYM DZIELE RĄK TWOICH* ; - - NARODZIE, KRAJU I PAŃSTWIE* : - - KTÓRY(E) - ( TO ) - CIĘ CZCIŁ(O) PRZEZ WIEKI CAŁE I KTÓRY(E) CIĘ CZCI DO DZISIAJ, ORAZ NA WSZYSTKIE WIEKI NIEZMIERZONE I NIESKOŃCZONE - TWOJEJ ŚWIĘTEJ, A BOSKIEJ WIECZNOŚCI* ; - ★ - - I NIE DOPUŚĆ DO UTRATY, BĄDŹ ZACHWIANIA JEGO WŁASNEJ SUWERENNOŚCI,
NIEPODLEGŁOŚCI, DOBROBYTU I NADE WSZYSTKO _ CHWAŁY WIECZNEJ, A WIEKUISTEJ U CIEBIE SAMEGO ' - JAKO JEGO SUWERENA, MOCODAWCY I PRZEDE WSZYSTKIM _ JEDYNEGO - PANA BOGA SAMEGO* ; - ▪▪▪ - - A M E N . ♥♡
●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●

,, A B I G E I L ". ♡♥ □■ - )*. ★

P O L S K A . ♡♥ □■ ☆★
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded