Post has attachment

Post has shared content
TRABZON'DA BΔ°R CAMΔ°Δ°..
ELHAMDÜLİLLAH..
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Erzurumlu İBRAHİM HAKKI (Hz)..................................Üç Sınıf İnsan

Büyük Türk İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.(1703-1780) 'nin " Marifetname" adlı eserinin "Ruh ve İnsan" konulu bâlümün den alınmıştır.Bir insan olarak hangi mertebede olduğumuzun mukayesesi yânünden okumanın faydalı olacağı kanaatindeyim.

MADDE - 16 : BEDENLER ALEMΔ°NE GΔ°REN Δ°NSAN RUHUNUN NE Δ°Γ‡Δ°N GERΔ°LEDİĞİNΔ° VE EKSΔ°K KALDIĞINI,NE Δ°LE YÜKSELΔ°P KEMAL KAZANDIĞINI BΔ°LDΔ°RΔ°R

Ehlullah demişlerdir ki : Bütün ruhlar,yüksek alemden gelip bu alemdeki insan bedenine girmiştir.İnsanlar üç sınıfa ayrılır.
1 - Bu aleme niΓ§in geldiğini bilmez ve ondan ne istendiğini bil mez.Üç puta tapar.Yemek,uyumak,cima.Bu sΔ±nΔ±f aslΔ±na,yΓΌksek aleme dΓΆne mez,aldanmıştΔ±r.ÇünkΓΌ melek sΔ±fatlarΔ±nΔ± bΔ±rakmış,hayvani sΔ±fatlarΔ± benimse
miştir.
2 - Bu sufli aleme iniş gayesinin kemal kazanma olduğunu bilir. Fakat 4 puta meyli Γ§oktur.Nefsini.malΔ±nΔ±,Γ§ocuklarΔ±nΔ± ve mevkii Γ§ok sever.Bu sΔ±nΔ±f aslΔ±na dΓΆnecektir.Fakat aldanmıştΔ±r.ÇünkΓΌ 4 puta Γ§ok bağlΔ±dΔ±r. Bu sebeb den olgunluk ve kemal kazanamaz ve makamΔ±ndan ΓΌstΓΌn bir makama Γ§Δ±ka maz.
3 - Bu dünyaya geliş sebebini bilir. 4 putu kırarak kemal kazanır ve asıl makamından daha yükseklerine çıkar.

Δ°nsanΔ±n iki alemi vardΔ±r.
a - Beden ve hayvani ruh itibariyle aşağılık (süfli) alem.
b - AkΔ±l ve insani ruh itibariyle yΓΌksek alem (melekut)

Allah (cc) melekleri sırf AKILDAN ; hayvanları sırf ŞEHVETTEN;
Δ°nsanlarΔ± AKIL ve ŞEHVETTEN yaratmıştΔ±r.AklΔ±,şehveti yenen ve 7 putu kΔ±rΔ±p Allah'a tapan insan meleklerden ΓΌstΓΌndΓΌr.ÇünkΓΌ ; meleklerin makamΔ± bellidir.
Ebediyyen orada kalΔ±rlar.Fakat insan-Δ± kamil daha yΓΌksek makamlara Γ§Δ±kar.
Eğer şehvet,aklı yenerse 7 puta tapıcı ve kalbi katı olur.Sureti adem,kendisi hay
vandan aşağıdır.

MADDE - 17 : Δ°NSAN RUHUNUN ALΓ‡ALIŞ VE YÜKSELİŞ HALLERΔ° NΔ° BΔ°LDΔ°RΔ°R

Ehlullah demişlerdir ki ; İnsan ruhu; kâtü huylardan arınmadıkça
hayvan mertebesinde kalır.İnsan mertebesine yükselemez.Kendinden fani olmadıkça izafi ruhla baki olamaz.Allah'ı bilip murad alamaz.İnsanda iki türlü ruh vardır.

1 - Hayvansal ruh : Yeri yΓΌrektir.Γ–fke ve şehvet ve bunlardan do
ğan kâtü vasıflar bunundur.
2 - İnsani ruh : Yeri yürekteki siyah noktadır.Eğer hayvansal ruh, insanı ruhu yenerse âfke ve şehvetin esiri olur.O kimsenin nefsi diri kalbi âlmüş
tür.Eğer insan ruhu,hayvan ruhunu yenerse nefsi âlü,kalbi diridir.O ruhanidir.
Bu mertebeye belki çok,belki az zamanda varılır.Fakati varan kişi nin ruhu,izafi ruha varmış ve her muradına ermiştir.Bir insan hangi mertebede
olduğunu kendisini incelemekle anlayabilir.Eğer yeme,içme,uyuma ve şehvetini tatminden başka bir şey yapmıyorsan HAYVAN; eğer bunlarla birlikte sâvme, sayma,dâğüşme ve dâğme ile halkı incitirsen YILAN ; eğer yeme,uyuma ve şehvetini tatminle birlikte yalan sâyler,hile ve düzenbazlıkla halkı aldatıp bir
birine düşürürsen ŞEYTAN mertesindesin.
Eğer az yiyip içer,az uyur ve şehvet arzusundan uzaklaşırsan, kimseyi incitmez,hile yapmaz,aldatmaz ve yalan sâylemezsen ve halkla olan
muamelelerinde yumuşak,güler yüzlü ve doğru davranır ve onların rıza ve dua
larını kazanırsan MELEKLER mertebesindesin.Eğer itidalle yiyip içip uyursan,
Allah'ı bilme ve sevme yoluna gânülden bağlanırsan,hayvani sıfatlardan uzak,
kendini bilirsen ARΔ°Fsin.GΓΌzel ahlak sendedir.Allah'Δ±n ilim hazinesinden ve haki
kattan haberdarsΔ±n (bilicisin) ve insan mertebesinde KAMΔ°L Δ°NSANSIN,yΓΌksek
makama ermişsin,iyiler meclisine girmiş,hakkın rızasını kazanmış,muradına er
mişsin.

BΔ°LGΔ° : Erz.Δ°brahim HakkΔ± Hz.-Marifetname - Sade.Turgut Ulusoy - Hasankale
İ.Hakkı Hz. Camii ve Küll.Yap ve Yaşat.Derneği - Elif Ofset 1980 - 1 cild
8.BΓΆlΓΌm sayfa 87-88ο»Ώ
Animated Photo

Post has attachment
YERLE BΔ°R EDERΔ°Z EVVEL ALLAH ο»Ώ

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded