Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

سلام دوستان وفادار خوبم خیلی دلم براتون تنگ شده بود چند مدتی مشکلی برام پیش امده بود نه توانستم در خدمتون باشم امیدوارم منو ببخشید . آرزوی من سلامتی شماست خوش باشید

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

نامه یک پیرمرد (بوشهری) به پسرش که در زندان بوشهر بود :
پسرم امسال نمیتونم زمینم رو شخم بزنم! چون تو نیستی و من هم توانش رو ندارم !
پسر در جواب نامه پدرش نوشت : پدر حتی فکر شخم زدن زمین را هم نکن ! چون من پولهایی که دزدیم را آنجا دفن کردم !!
پلیس ها که نامه پسر رو خوندند تمام زمین را زیر و رو کردند اما چیزی پیدا نکردند...
پسر نامه دیگری برای پدرش نوشت و گفت: پدر این تنها کاری بود که توانستم برایت انجام دهم ... زمینت آماده است ماموران برایت شخمش زدند!
😝😝😝😝😝😝😝😝😝
هنر نزد بچیل بوشهر است وبس
Wait while more posts are being loaded