Nổi lòng Người lính

Con tha phương, theo nghiệp đời lính
Để Mẹ, Cha mong mỏi lệ chờ
Để quang gánh oằn trên vai Mẹ
Để nắng chiều thiêu đốt ngực cha...
 
Con tha phương, sống đời lính trẻ
Để quê nhà, vắng người con thơ
Để quê hương, thêm người lính trẻ
Để Đất nước, thêm một chiến sĩ
 
Con tha phương, vai nặng nghiệp lính
Để nối nhớ.... vùi... theo năm tháng
Để nỗi buồn...vây... lối con đi
Để Mẹ, Cha mắt mỏi... đợi chờ ...
 
Con tha phương, theo nhịp đập trẻ
Để Mẹ thêm lo lắng mỗi ngày
Để Cha thêm xót dạ mong tin
Để đời con... chẳng vẹn.... Chữ "Nhân".
 
 
 
P/s: Một ngày buồn trong Tr.Tâm huấn luyện chiến sĩ mới.... Tôi đã khóc, tiếng khóc của một người lính xa quê nhà... Tuy thời gian không quá lâu nhưng đó cũng là một quảng đường để tôi nhìn lại quá khứ... Khi viết bài thơ này là lúc mới bước vào tham gia huấn luyện..... Nhớ nhiều .....
(vui lòng ghi rõ nguồn: http://facebook.com/QueSonOnline)
Wait while more posts are being loaded