Post has attachment
تف بر آن قبر پدر و جد و آباد هرچه آخوند تازی صفت ،
که اگر ذره ای به اندازه ی ارزند از عاطفه و مهربانی
این گاو در تصویر در وجودشان بود ،،
با آن همه منابع و ثروتی که ایران دارد ،،
در هیچ زمانی شاهد آن نبودیم که هموطنانمان در
سطلهای زباله در خیابان به دنبال غذا باشند ،،،،،،


عکسی تکان دهنده از عاطفه ی یک حیوان نسبت به یک
کودک گرسنه ،،،،،
کودک گرسنه ای که در عین صبوری یک گاو
در آرامش کامل در حال شیر خوردن است ،،،،

حیوانی که انسانیت را در جهان به چالش
کشید ***
Photo

Post has attachment
بالا آکسفورد سال 1810نقاشی/
پائین اکسفورد2015عکس/بعداز200سال هنوزهم ساختارواصالت خودراحفظ کرده است
Photo

Post has shared content
سخنی که باید با طلای ناب
نوشت ،،
روحش شاد و یادش همیشه در دل تاریخ ایران زمین جاودانه باد ،،،،،،

Post has attachment
Photo

Post has attachment
بابک خرمدین
Photo

Post has attachment
⭕️ شاهزاده سعودی، تُرکی الفیصل می‌گوید جمهوری اسلامی به جای تامین مایحتاج (مواد غذایی) برای مردم خود، آنها را به گدایی انداخته است.

تُرکی الفیصل می‌گوید که جمهوری اسلامی در حال تامین مالی شبه‌نظامیان در خاورمیانه است، دقیقا زمانی که مردم درون ایران با فقر شدید روبرو هستند.

این شاهزاده سعودی، و رئیس پیشین سازمان اطلاعات پادشاهی عربستان، روز سه‌شنبه به شبکه خبری سی.ان.بی.سی گفت: من پیش از این جمهوری اسلامی را به چیزی تشبیه کرده بودم که هنوز هم معتبر است؛ رهبری جمهوری اسلامی این نظام را به یک «ببر کاغذی با پنجه‌های فولادی» تبدیل کرده است.

او از شبه‌نظامیان (حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، گُردان العباس در سوریه) تحت حمایت تهران به عنوان «پنجه‌های فولادی» جمهوری اسلامی نام برد.
Photo

Post has attachment
هنر نزد ایرانیان است و بـــس ندادند شـیر ژیان را به کــس

همه یکـدلانند یـزدان شنــــاس
بـه نیکـــی ندارنـــد از بـد هـراس

Photo

Post has attachment
⭕️ وزیر خارجه پمپئو:

امروز در نشست ورشو، گفتگوهای بی پرده و خوبی درباره طیف گسترده ای از موضوعات از جمله مبارزه با تروریسم، توسعه موشکی، جرایم سایبری، نقض حقوق بشر و غیره داشتیم.

همانطور که به همکارانم گفتم، سخت است که بدون اسم بردن از رژیم ایران درباره این مسائل صحبت کنیم.
Photo

Post has attachment
⭕️دانشجوی شجاعی که چشم در چشم حسن عباسی گرفته و بدون توجه به پشتوانه قدرتی که به ان تکیه دارد از کشتار دهه‌ی شصت تا کشته شدن معترضان در سال ۸۸ می گوید تا کهریزک و تئوری ترور و وحشت و اعدام و حمایت از دیکتاتوری بشار اسد. این است صدای نسل جدید ایران که دیگر سکوت نمی‌کند در برابر ظلم و از زندان و شکنجه و اعدام نمی هراسد .
اگر سالها پرت و پلا گویی های این دکترینالها فایده ایی نداشته اکنون دیگر ژست خونسردی و حق به جانب گرفتنها هیچ فایده ندارد .
چون دروغها افشا شده و مردم متوجه فریبکاری ها شده و شجاعانه از آنها صحبت میکنند .

#به_پایان_سلام_کن_دیکتاتور

⭕️ نفوذی ھای جمھوری اسلامی در صفوف طرفداران پادشاھی یا دشمنان دوست نما؟!

‏🆔 @Javanmardi77

🔷 روز دوم نشست ورشو و در جریان دیدار از تظاھرات گروھھای مختلف مخالف جمھوری اسلامی، مقابل محل کنفرانس از تظاھرات ھوادارن پادشاھی دیدن کردم. اکثر دوستان اصیل و با سابقە بسیار اظھار محبت کردند و از من خواستند چند کلمەای برای مردم صحبت کنم. بندە دربارە لزوم اتحاد برای سقوط جمھوری اسلامی چند کلمەای صحبت کردم. مشخصا سە تن از افرادیکە در نفوذی بودن آنھا شبھەای ندارم مدعی شدند کە بندە برای سازمان مجاھدین و ... کار میکنم. منھم در جواب گفتم: «رژیم بە ھمە براندازان واقعی و موثر اتھام میزند و وظیفە ما انحراف از راە اصلی و پاسخگویی بە اتھامات نیست زیرا آنھا (رژیم) ھمین را میخواھند. از جملە اتھام زدەاند کە شاھزادە از اسراییل ٣٠٠ میلیون دلار گرفتە، آیا باید پاسخ بدھد؟ ما نباید وارد بازی اینھا بشیم! و ...»

🔷تیم نفوذی جمھوری اسلامی ھمانجا سروصدا کردند و مدعی شدند کە من اتھام زدەام آقای پھلوی پول گرفتە!! کلیپ را ھم از ھمان بخشی برش زدە و منتشر کردەاند کە ھمینطور بە نظر برسد. دوستان زیادی از طیف پادشاھی پوزش خواھی کردە و بخاطر چنین رفتاری در حمایت از بندە حتی زودتر تجمع را ترک کردند.

🔷 اگر پیشتر شبھەای در کار بود، اکنون بە این یقین رسیدەام کە عوامل جمھوری اسلامی در صفوف طیف پادشاھی نفوذ کردە و با ھدف تخریب ھواداران این طیف از ھیچ جعلی کوتاھی نمیکنند. البتە تعداد این افراد سە نفر در بین دویست نفر بود ولی ھمین تعداد برای ایجاد تنش کافی است. ھواداران پادشاھی باید افراد نفوذی جمھوری اسلامی را کە عمدتا تا دو سال پیش اصلاح طلب دو آتشە بودند، طرد و اخراج کنند تا لطمەای بە تلاشھای اتحاد برای سقوط جمھوری اسلامی وارد نشود.
Wait while more posts are being loaded