Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
TOP SECRET IMPORTANT PERSIAN خیلی خیلی مهم
TOP SECRET IMPORTANT خیلی خیلی مهم
این نامه ای هست که من دارم به زبانهای دیگری به بعضی از شبکها روزنامه ها سازمانها دادگاها پلیس و فیسبوکهای مردمی به هر جایی میدهم برای مردم هم فارسیش را گزاشتم کمکم کنید دست به دست پیام هایه من به دست مردم برسه
سلام من مسلم رئیسی گهرویی هستم اگر به این ایمیل اعتماد نکنید درباره این ایمیل تحقیقات نکنید یکی از مهمترین بزرگترین اخبار تاریخ بشریت و یکی از کثیف ترین جنایتهایه تاریخ را شما بهش اهمیت ندادید این خیانت به تمام مردمی هست که باید از این اتفاق با خبر بشند تمام دانشگاه ها تمام دولتها باید از این اتفاق با خبر بشند خواهش میکنم این ایمیل را به سازمان هایه اطلاعاتی کشور خودتان نشان بدهید
دولت ایران الان چند ساله بطور خیلی خیلی محرمانه کارهایی را در بعضی از کشورها داره نشان اطلاعات بعضی از کشورها میده دولت ایران چند ساله دست به توانایی ای پیدا کرده کارهایی میتوانه انجام بده که تا به امروز هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی چنین کارهایی نمیتوانسته انجام بده
بعضی از کشورها در جریان این کارهایه محرمانه دولت ایران هستند و حتی خیلی از ادمهایه دولت ایران هم هنوز از این کارهایه محرمانه این اقایون در کشورهای اروپایی با خبر نیستن
دولت ایران خاسته که به هیچ عنوان رسانه ای نشه دولت ایران هم
از این رسانه ای نشدن خیلی داره سواستفاده میکنه
من مسلم رئیسی گهرویی هستم من همه کاره یه این طرحها و این تواناییه بودم و هستم ولی بخاطر کارهایی که این آقایان دولتی ایران میخاستن انجام بدهند مثله همین کارهایی که الان بطور محرمانه دارند انجام میدهند راضی نبودم و مشکل با این اقایون پیدا کردم
شما رسانها نمیدانید الان دولت ایران بطور محرمانه چه کارهایی را داره انجام میده چند ساله کاراییه تواناییه من را به اسمه معجزات و کارهایه تواناییه امام زمان و خدا به اطلاعات بعضی از کشورها نشان میده این کشورها باید رسانها را در جریان بزارند چون دولت ایران داره از کشورها سواستفاده میکنه باید درباره کارهایی که دولت ایران میکنه دادگاهی گرفته بشه تعدادی را به اسمه مجاهدین خرابکارها یا تروریست ازیت میکنند تا کاراییه تواناییه من را به اسمه کارهایه امام زمان نشان اطلاعات کشورها داده باشند و خودنمایی میکنند که ما چنین توانایی ای داریم تعدادی تروریست واقعی را شناسایی کردن و رویه اینها کاراییه تواناییه من را خودنمایی میکنند این کشورها هم نگاه به همین تعداد تروریست شناخته شده میکنند و توجهی نمیکنند بقیه چه کسانی هستند نباید به دولتی مثله دولت ایران اعتماد کنند برای یک بار در تاریخ بشر از یک انسان چنین تواناییای کشف شده باید تمام کشورها در جریان من باشند و از من حمایت کنند که چنین استفادهایی از من نشه من یک انسان معمولی هستم حتی بیماریه هپاتیت هم دارم ولی بطور خیلی اتفاقی توانایی ای از من کشف شد که بدونه حضور خودم فقط بوسیله لنزهایی که تازه ساخته شده و فقط دولتها از این نمونه لنزها دارند و برای کارهای جاسوسی ازش استفاده میشه بطور اتفاقی پی به تواناییه من بردن که تا به امروز هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی هیچ پیامبری چنین کارهایی نمیتوانسته انجام بده
و میخاستن من صاحب این تواناییه بزرگ معرفی نشوم و امام زمانی که دیده نمیشه معرفی بشه با این اقایون مشکل پیدا کردم میخاستن
به تمام مردم جهان دروغ بگویند میخاستن سوپرایز و غافلگیری داشته باشند برای تمام مردم جهان پروژه ای به اسمه ظهور امام زمان و کارهایی که بوسیله تواناییه من یاد گرفته بودن را به عنوان ثابت کردن که امام زمان وجود داره را بزودی به تمام مردم جهان نشان بدهند و الان بطور خیلی خیلی محرمانه همین کار ها را دارند در حضور اطلاعات بعضی از کشورها انجام میدهند و از کارهایه امام زمان صحبت میکنند که این کار این اقایون دیوانگی هست من راضی نبودم و با این اقایون مشکل پیدا کردم 7 سال در ایران نگهم داشتن من بطور خلاصه مینویسم چطور از وجود تواناییه من با خبر شدن و چه کاراییه داره ولی اگر بخاهم کارهایی که میتوانند انجام بدهند را کامل بنویسم محاله باور کنید حتی پیامبران چنین کارهایی نمیتوانسته انجام بدهند
من بعد از 7 سال با وضعیت بدی فرار کردم آمدم آلمان ولی دولت ایران از دولت آلمان خاسته این جوان مسلم رئیسی گهرویی را به عنوان یکی از خطرناکترین تروریستی که ما داریم دربارش تحقیقات میکنیم هیچ کمک پزشکی هیچ کمکی بهش نکنید من مسلم رئیسی گهرویی هستم
چند سال پیش در حین یک کار اطلاعاتی بطور خیلی خیلی اتفاقی بوسیله لنزهایی که تازه ساخته شده و فقط دولتها از این نمونه لنزها دارند و برای کارهای جاسوسی ازش استفاده میشه در حین یک کار اطلاعاتی دولت ایران بطور اتفاقی پی به تواناییه من بردن که این یکی از عجیب ترین عجایب تاریخ هست این یکی از مهمترین اخبار تاریخ بشریت هست ولی نگزاشتن اعلام بشه فشاری به تصاویر وارد میشد تصاویر مثله تپشی کوچک و بزرگ میشد لرزشی و ضربهایی بوسیله نبضه چشم به تصاویر وارد میشد همین حالت به صاحب تصویر که تصویر متعلق به یکی از ادمهایه اطلاعات بود وارد میشد که هیچ کسی نمیتوانه تحملش بکنه این یکی از عجیب ترین عجایب تاریخ هست که تا به امروز هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی هیچ پیامبری چنین کارهایی نمیتوانسته انجام بده ما توانستیم این فشار لرزش و ضربه ها را کنترل بکنیم من اگر بخام توضیح بدم خیلی طولانی میشه ولی ما با داشتن تصویر هر انسانی به هر تعدادی در هر کجایه دنیا که باشه توانستیم ایمنی بدن هر انسانی را پایین بیاوریم کارهایی یاد گرفتیم با بدن انسان بکنیم حالتهایی یاد گرفتیم برای انسان درست بکنیم که یکی از عجایب تاریخ بشر هست به هر حالتی میتوانستیم هر انسانی را هم مریض یا هم زمین گیرش بکنیم یا از شدت بالا بردن فشار خون فراموشی بهش بدیم یا به هر روشی از بین ببریمش که انگار به شکل یک مریضی فوت کرده اینها واقعیت داره دولت ایران بطور خیلی خیلی محرمانه داره همین کار ها را که کاراییه تواناییه من هست به خیلی از کشورها نشان میده خیلی از کشورها بخصوص آلمان هلند در جریان هستند ولی خودم را نمیشناسند اگر تحقیقات بکنید یکی از بزرگترین مهمترین اتفاقهایه تاریخ را منتشر کردید خیلی از کشورها دوست دارند بفهمند دولت ایران از چه کسی از چه چیزی استفاده میکنه
من بخاطر چنین استفادهایی قبول نمیکردم برای همین با من مشکل پیدا کردن من نمیتوانم نامه ای برای شما با ایمیل بفرستم ولی صفحه فیسبوک MoSlemRaeisi و اینستاگرام moslemRaeisi55 را بخونيد من نامهایه دولت آلمان و دکترهایه آلمان را که هیچ کمک پزشکی به من نمیکنند به عنوان یک تروریست را در این صفحات گزاشتم درباره این نامها هم که تحقیقات بکنید دولت آلمان مجبور واقعیت را به شما بگوید من به تمامه شبکها روزنامه ها سازمانها دادگاها پیام دادم من الان در آلمان هستم دولت آلمان اگر 3 ساعت درباره من تحقیقات بکنه میفهمه من کی هستم ولی دولت آلمان داره با دولت ایران همکاری میکنه من مسلم رئیسی گهرویی تنها انسان استثناییه جهان هستم برای اولین بار در تاریخ بشر توانایی ای با چنین کارهایی از یک انسان کشف شده نباید دولت ایران اینجوری از من سواستفاده بکنه درباره من تحقیقات بکنید این یکی از مهمترین اتفاقهایه تاریخ هست کمکم کنید
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
جه توجه خواهش میکنم توجه کنید

مردم عزیز من در شرایط بدی مینویسم کارهایی با من کردن فراموش میکنم جابجا مینویسم من بیشتر این پیامها را بهم وصل میکنم از صفحاتم بهم وصل میکنم بعضی هاشون معلومه تیکه تیکه بهم وصل کردم بخاطر اینکه بد مینویسم معذرت میخام خیلی تلاش میکنم ولی منظورم را میرسانم من پیامهایی که به دادگاه ها شبکها سازمانها روزنامه ها سازمانها ی اطلاعات بریتانیا آمریکا وخیلی جاهای دیگر دادم را کسانی عضو فیسبوک MoSlemRaeisi هستند خودشان شاهد هستند به کجا ها از طریق فیسبوک پیام میدم من بعضی از آین پیامها را از طریق فیسبوک دادم تا مردم شاهد باشند به کجاها پیام میدم و از خیلی جاها خاستم در مورد من تحقیقات بکنند من اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره کسی جرءات نمیکنه بیخود چنین کاری بکنه من شماره سریال خیلی از این پیامها را کسانی عضو فیسبوک MoSlemRaeisi باشند این پیامهایی که از طریق فیسبوک دادم در دست مردم هست سازمانهایی اطلاعاتی قبل از پیام نوشته اگر پیام شما سرکاری باشه 1 تا 3 سال حبس داره من نباید این حرفها را بنویسم ولی من اینکار ها دارم میکنم در حضور مردم تا بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم خیلی خیلی باورش سخته ولی واقعیت داره من به تمامه شبکها روزنامه ها سازمانها فیسبوکهای مردمی حتی پلیس دادگاها به تمام کشورها پیام میدم این برای همه مردم جهان مهمه من متعلق به تمام مردم جهان هستم از من تواناییه ای کشف شد 7 سال در ایران نگهم داشتن مردم باید از چنین اتفاقی با خبر بشند کمکم کنید مردم از من با خبر بشند نه اینکه این اقایون رفتن بطور خیلی خیلی محرمانه کاراییه تواناییه من را به اسمه ظهور امام زمان و درباره کارهایی که امام زمان میتوانه انجام بده صحبت کردن و از ارتباط با خدا صحبت کردن و قول دادند بزودی سوپرایز و غافلگیری دارند درباره ظهور امام زمان برای تمام مردم جهان این خیانته این جنایته

ن به سه زبان نامه دادم ترجمه کردن
حالا خوب شده یا بد ولی منظورم را میرسانم
و به تمامه شبکها سازمانها روزنامه ها فیسبوکهای مردمی
آلمان و شبکهای تمام کشورها پیام میدم این برای همه مردم مهمه
که این آقایان رفتن در بعضی از این کشورها طرحهایی دادن به اسمه اینکه امام زمان
این اینکار را ها را میتوانه انجام بده و امام زمان ظهور کرده
و قراره اعلامش کنند فعلان در بعضی از کشورها کاراییه توانایی من را دارند
به اسمه توانایی امام زمان نشان میدهند تا به امروز هیچ دیوانه ای چنین کاری نکرده
به جزء این اقایون بجای اینکه صاحب تواناییه را معرفی کنند از امام زمان
صحبت میکنند و صاحب این توانایی را گفتند بهش هیچ اهمیتی ندید و گفتند
این جوان
به عنوان یک تروریست تحت نظر دولت ایران هست
و هیچ کمک پزشکی هیچ کمکی بهش نکنید
من دارم از تمام مردم جهان میخام من تا آلمان آمدم درباره من تحقیق بکنید
از تمام مردم میخام در جریان من باشند من نامه ای جدید از بندستان یکی از ارگانهایه دولتی آلمان در صفحه خودم امروز گزاشتم تاریخ این نامه معلوم هست متعلق به کی هست و چی نوشته من در آلمان زندگی میکنم نامه ای بیخود از دولت آلمان یا دکتری بزارم بیخود چیزی بگم جرمه خیلی خیلی زیادی داره من این نامها را دارم به شبکها خبرگزاریها روزنامها سازمانها دادگاها فیسبوکهای مردمی و حتی پلیس آلمان میدم حداقل هزار نفر از اعضای گروهی که عضو فیسبوک MoSlemRaeisi هستند بعضی از این نامها را از طریق فیسبوک به این سازمانها شبکها روزنامه ها فیسبوکهای مردمی و حتی پلیس آلمان میدم تا خودشان شاهد باشند بتوانند خودشان آدرس را چک کنند به کجا نامه دادم بیخود کسی جرءات نمیکنه چنین کاری بکنه من اینکار ها را کردم تا مردم بدانند کشف تواناییه من باورش خیلی خیلی سخته کسی باور نمیکنه چنین کارهایی بوسیله تواناییه یک انسان بتوانند انجام بدهند ولی این اتفاقی هست که افتاده و واقعیت داره و دولت ایران بعضی از آقایان دولت بطور محرمانه دارند از این اتفاق سواستفاده میکنند و مردم باید در جریان من باشند من از اتفاقی صحبت میکنم که همه مردم باید از من حمایت بکنند خیلیها شاید با خواندنه چنین پیامهایی بخندن چون تا به حال چنین چیزهایی ندیدن ندیدن دولت چطور از یک انسان سواستفاده میکنه مردم باید در جریان من باشند نه اینکه مثله دولت ایران 7 سال در ایران نگهم دارند و به روشه کثیفی من را به عنوان یک انسان خطرناک و بی ارزش معرفیم کنند من این کار ها را میکنم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره من مسلم رئیسی گهرویی توانایی ای از من کشف شد بوسیله لنزهایی که همه جا نوشتم این لنزها تازه ساخته شده و فقط دولتها از این نمونه لنزها دارند توانایی ای از من کشف شد که دنیا را تکان میداد این اقایون نگزاشتن من معرفی بشم 7 سال در ایران نگهم داشتن و رفتن با بعضی از کشورها از ظهور امام زمان صحبت کردن و گفتن ما از طرف امام زمان صاحب تواناییه ماورءطبیعی شدیم و میتوانیم کارهایی بکنیم که ثابت میکنیم با خدا و امامان در ارتباط هستیم این جنایته این خیانته من با وضعیت بدی آمدم آلمان ولی دولت ایران از دولت آلمان خاسته این جوان مسلم رئیسی گهرویی را به عنوان یکی از خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظر ما باشه هیچ کمک پزشکی بهش نکنید من الان 2 سال هست در آلمان هستم بعد از 2 سال قبول کردن من این لنزها را در بیارم اگر سرکاری نباشه بخاطر اینکه 3 بار تا به حال رفتم البته در ایران رفتم به امید اینکه این لنزها را در بیارم ولی بیهوشم کردن و باز لنزها به قرنیه چشمه من پیوند بوده و هنوز از من سواستفاده میکردن توانایی ای از من کشف شد که هیچ دولتی به این راحتی نمیگزاره این لنزها از چشمه من در آورده بشه ولی اگر دولت آلمان با دولت ایران همکاری نکنه من یکی از عجیب ترین عجایب تاریخ را به مردم جهان نشان میدم و یکی از کثیف ترین جنایتهایه تاریخ را که به دست آقای احمدی نژاد و تعدادی از گروه عمار بود را به تمامه مردم جهان معرفی میکنم در جریان من باشید من تمامه اینکار ها را کردم بخاطر اینکه این اتفاق باورش خیلی خیلی سخته ولی اتفاقی هست که افتاده و واقعیت داره مردم شما نمیدانید این اقایون بطور محرمانه چند ساله چه در ایران چه بیرون ایران بطور خیلی خیلی محرمانه چه کارهایی چه جنایتهایی انجام دادن کمکم کنید این نامها به دست همه مردم برسه
توجه توجه توجه فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام
این یکی از عجیب ترین عجایب تاریخ هست این اتفاق یکی از استثنایی ترین باور نکردنی ترین اتفاقهایی هست که در تاریخ افتاده ولی نگزاشتن اعلام بشه
7 سال در ایران نگهم داشتن الان بعضی از کشورها بطور خیلی خیلی محرمانه از این اتفاق با خبر هستند ولی دولت ایران فقط دروغ و چرت و پرت به تمامه کشورها گفته مردم باید از این اتفاق که کشف تواناییه من بوده که از عجایب تاریخ هست با خبر بشند بزرگترین دانشمندان جهان از شنیدن کاراییه تواناییه من دیوانه میشند تا به امروز هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی هیچ پیامبری کارهایی که بوسیله تواناییه من یاد گرفتیم انجام بدیم را نمیتوانسته انجام بده من هر کاری کردم از من توانایی ای کشف شده میخام اعلام بشه آقای احمدی نژاد و خانواده آقای احمدی نژاد خیلی تهدیدم میکردن نگزاشتن و این اقایون رفتن بدونه احترام به من با وضعیت بدی من را در ایران نگهم داشتن و رفتن با بعضی از کشورها از اینکه با کارهایی میتوانند ثابت کنند امام زمان ظهور کرده و با خدا در ارتباط هستند کاراییه تواناییه من را رویه مجاهدین یا خرابکارها یا تروریست خودنمایی کردن و هزاران کار دیگر میتوانند انجام بدهند این یکی از عجایب تاریخ بشر هست این خیانته جنایته کارهایی با من و خانواده من کردن که تا به امروز هیچ دیوانه ای چنین کارهایی با یک انسان نکرده
کمکم کنید صفحات اینستاگرام moslemRaeisi55 و فیسبوک MoSlemRaeisi را بخونيد خیلی از صفحاتم به زور قطع شده
توجه توجه خواهش میکنم توجه کنید من در شرایط بدی مینویسم بد مینویسم اینها واقعیت داره کمکم کنید
توجه توجه توجه
فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام کمکم کنید مردم از من با خبر بشند
از تمام مردم عزیز کمک میخام کمکم کنید مردم از من با خبر بشند
مردم عزیز من در تمام صفحات مجازی سایتها و شبکها فقط دارم التماس میکنم بیماریه خودم را نوشتم که کسی فکر نکنه خودنمایی میکنم توهینی تا جایی که بتوانم به دولت نمیکنم تا تحقیقات بشه
مردم عزیز اگر درباره من تحقیقات نشه یکی از بزرگترین کشف های تاریخ بشر مخفی میمانه اتفاقی از این اتفاق من مهمتر در تمام حیات تاریخ بشر نبوده حتی از پیامبری چنین توانایی ای و کارهایی در هیچ تاریخی جایی گفته نشده اگر این اقایون بی شخصیت دولت فقط بخاهند به نفعه خودشان از من سواستفاده کنند و بخاهند محرمانه فقط از امام زمان صحبت کنند و کسی از این دولتها که محرمانه کاراییه توانایی من را میبینند و الان محرمانه دارند میبینند نفهمند من کی هستم این خیانت به مردم هست فقط دولت محرمانه بخاهد بگوید ما از طرف امام زمان صاحب تواناییه ماورءطبیعی شدیم این یکی از کثیف ترین کارهایه انسان هست این آخر بی سوادی بی شعوری هست که بخاهند من را تروریست معرفی کنند و تواناییه من را به اسمه ظهور و کارهایه امام زمان محرمانه به کشورها نشان بدهند این هم محرمانه مردم اصلان نفهمیدن چه اتفاقی افتاده بعضی از دولتها بطور محرمانه الان فهمیدن ولی مردم باید بدانند هنوز محرمانست و به اسمه امام زمان دارند به بعضی از کشورها اعلامش میکنند 7 سال در ایران به روشی خیلی کثیفی نگهم داشتن اینها بعدها درباره من تحقیقات میشه دولتهایی که الان حتی بطور محرمانه کاراییه توانایی من را دیدن که باور نمیکنند امام زمان ظهور کرده از غیب کسی آمده میفهمند این اقایون از تواناییه انسانی با خبر شدن تحقیقات میشه ولی چیزی که باید الان بفهمند بهتره تا بعد بفهمند مردم باید بدانند انسانی که وزارت اطلاعات از تواناییش با خبر شد به چه روشی مخفی نگهش داشتند نگزاشتن حتی آقای هاشمی رفسنجانی بخاطر اینکه روابطه خوبی با کشورهای عربی داشت ازش با خبر بشه و خیلیها من تنها انسان استثناییه جهان هستم که چنین توانایی ای از من کشف شد من یک انسان معمولی هستم حتی بیماریه هپاتیت هم دارم ولی از من توانایی ای کشف شد که در هر شرایطی بدونه هیچ تمرکزی حتی در خواب بیداری در هر حالتی فقط بوسیله لنزهایی که تازه ساخته شده و فقط دولتها از این نمونه لنزها داره فشار لرزش و نبضی که به صورت ضربه به مانیتورها و تصاویر وارد میشد کارهایی بطور بازی بازی کردن یاد گرفتن انجام بدهند یاد گرفتیم این فشار لرزش و نبضی که به صورت ضربه وارد میشه را کنترل بکنیم که هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی هیچ دانشمندی حتی پذیرش شنیدن چنین اتفاقی را از طرف یک انسان را نداره اگر دولت آلمان بخاهد با دولت ایران همکاری بکنه و بدونه اینکه بدانند من کی هستم بخاهند هنوز قبول کنند با دولت ایران همکاری بکنند به تمامه مردم جهان خیانت کردن من متعلق به تمام مردم جهان هستم باز میگویم من خودنمایی نمیکنم باید از چنین اتفاقی همه جا با خبر بشند من یک انسان استثنایی نیستم که یک کار عجیب بکنم من تنها انسان استثناییه جهان هستم که بوسیله تواناییه من این اقایون وزارت اطلاعاتی فقط با داشتن تصویر هر انسانی هر اشیایی در هر کجایه دنیا که باشه فقط با داشتن تصویرش بوسیله کوچک و بزرگ کردن فشار چشم من بوسیله لرزش و نبضی که به صورت ضربه وارد میشه میتوانند به هر تصویری لرزشی وارد کنند ضربه ای وارد کنند که هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی نمیتوانه بدونه اینکه دیده بشه چنین کارهایی بکنه و حتی میتوانند باز تصاویری که کوچک شده را حتی بعد از چند سال هم که بخاهند فقط با وارد کردن همون فشار به تصویر به ثانیه نمیکشه باز تصویر بر میگرده به حالت اولش و حتی اگر بزرگش هم که بکنند باز هر وقت این فشار را بر عکس که وارد کنند به ثانیه نمیکشه تصویر برمیگرده به حالت اولش و ما تصویر هر انسانی یا اشیایی را روش تغیراتی دادیم همون اتفاق برای صاحب تصویر می افتد این عجیب ترین استثنایی ترین باور نکردنی ترین اتفاقی هست که در تاریخ افتاده نگزاشتن اعلام بشه خیلی تلاش کردم اعلامش بکنم نگزاشتن 7 سال در ایران نگهم داشتن و الان در آلمان به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظر این اقایون باشم یعنی دارند رویه من تحقیقات میکنند از من سواستفاده میکنند اگر کسی میخاهد تحقیق بکنه دولت آلمان کامل در جریان کارهایی که با من میکنند هست من نامهایه دولت آلمان و دکترهایه آلمان را که به من هیچ کمک پزشکی نمیشه در این صفحات گزاشتم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره دکترهایه آلمان خاستن من زیر نظر باشم ولی دولت آلمان اهمیتی نمیده نگزارید من محرمانه و مخفی بمانم کمکم کنید من در آلمان نمیتوانم نامه ای بخود در صفحات خودم بگزارم جرمه خیلی خیلی زیادی داره کمکم کنید نامه ای دادم ترجمه کردن حالا بد شده یا خوب
رفتم بین مردم آلمان نامه ای دادم ترجمه کردن بین مردم آلمان پخش میکنم و از مردم آلمان هم کمک خاستم
بابت همکاری دولتشون با دولت ایران ازشون خاستم در جریان کاری که دولتشون
میکنه باشند چطور دولت آلمان بدونه اینکه بدونه من کی هستم بدونه هیچ تحقیقی مدرکی قبول
کرده با دولت ایران همکاری بکنه و من را به عنوان یک تروریست سبکم کنند بهم توهین کنند
بهم هیچ کمک پزشکی نکنند دکتر قسم خورده دروغ نگه ولی دکترهایه آلمان بهم دروغ گفتند
هیچ کمک پزشکی به من نمیکنند تمام مردم باید از من با خبر بشند من نامهایه دولت آلمان
و دکترهایه آلمان را در صفحات خودم گزاشتم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم
واقعیت داره من بخود نمیتوانم چنین کاری بکنم برای چی باید بکنم اگر کسی به دولتی
دکتری در آلمان تهمت بزنه جرمه خیلی خیلی زیادی داره من اینکار ها را کردم تا مردم
بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره 7 سال در ایران نگهم داشتن
مخفی کردن به روشه کثیفی نگزاشتن اعلام بشه از من توانایی ای کشف شده
بود که دنیا را تکان میداد بعد این اقایون بطور خیلی محرمانه دارند از کارهایه امام زمان
و ظهور امام زمان با بعضی از کشورها صحبت میکنند کمکم کنید مردم از من با خبر بشند
صفحات اینستاگرام moslemRaeisi55 و اینستاگرام RaesiMoSlem کامل این پیامها در
فیسبوک MoSlemRaeisi هست فیسبوک RaesiMoSlem را هم بخوانید کمکم کنید
مردم از من با خبر بشند این نامها متعلق به دکترهایه جدید هست اویل تمام دکترهایه آلمان بهم دروغ میگفتند
اسمه من در لیست جهانی بیماریهای خاص هست ولی هیچ کمک پزشکی تا به امروز بهم نکردند من تنها انسان
استثناییه جهان هستم 9 سال از من توانایی ای کشف شده که دنیا را تکان میده اقایون مهم دولت مثله یک گروگان
با این طرفند آمدن رویه من نظارت کامل داشته باشند تمام مردم باید به من کمک کنند مردم از من با خبر بشند گناه من
ارزشه کاراییه تواناییه من هست بجایه افتخار شده بلای جان خانوادم ولی 9 سال این اقایون تمام منفعتش را بین خودشان تقسیم میکنند من نمیتوانم توهین بکنم چون این صفحات را خیلیها میخوانند ولی کاری که من برای رهبری
و ادمهایه مورد تایید رهبری کردم مادرش و پدرش براش نکردن این اقایون فقط به دنبال این هستند که از این اتفاق استفاده کنند تا امام زمانی که یک عمر صحبتش را میکردند را الان از کاراییه تواناییه من سواستفاده کنند و بگویند ظهور کرده اگر این اقایون بابت کاری که با من و خانواده من کردن مجازات نشند هیچ عدالتی وجود نداره من متعلق به تمام مردم هستم مردم نمیدانند من از چه اتفاقی و چه توانایی ای صحبت میکنم کارهایی که بوسیله تواناییه من برای بالا بردن ایمنی بدن میشه کرد هیچ تکنولوژی هیچ دانشمندی هیچ سلاحی نمیتوانه چنین کارهایی بکنه محرمانه محرمانه محرمانه این یعنی چی و الان در آلمان به اسمه یک تروریست معرفیم کردن اگر هنوز در ایران بودم نمیتوانستم واقعیت اتفاقی که افتاده را به مردم بگویم کمکم کنید امیدم فقط به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست درباره من تحقیق بکنید
این کثیف ترین کاری هست که تا به امروز هیچ دولتی هیچ جنایتکاری چنین کاری نکرده یک جوانی استثنایی را با چنین توانایی ای که ازش کشف شده و حتی بیماریه هپاتیت داره فقط بخاطر منفعته خودشان بیایند به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظرشون باشه چنین کاری باهاش بکنند و بخاهند دولتها به اسمه یک تروریست بشناسدش نه به اسمه با ارزش ترین انسان جهان چنین کاری باهاش بکنند تازه نگزاشتن رسانه ای بشه شما تصورش را بکن یک جوانی که هپاتیت داره را به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید روش نظارت داشته باشند معرفیش بکنند من فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام کمکم کنید مردم از من با خبر بشند

از تمام مردم عزیز کمک میخام این برای همه مردم مهمه من از تمام مردم کمک میخام کسانی که در صفحات فیسبوک MoSlemRaeisi عضو هستند در ثانیه شاهد هستند من از طریق فیسبوک به فیسبوک های چه کسانی پیام میدم این پیامهایی که من به شبکها خبرگزاریها روزنامها صفحات فیسبوک های مردم عادی و حتی پلیس و و و غیره میدم خود بخود در صفحات من پخش میشه و کسانی که در صفحه
فیسبوک MoSlemRaeisi
عضو هستند شاهدش هستند تمام اکثرن به شبکها و پلیس آلمان هستند
فقط به اینها نیست بیشتر به اینها هست من اگر بخود نامه ای به این مراکز بدم و تهمت به دولت آلمان یا دکتری بزنم جرمه خیلی خیلی زیادی داره
من اینکار ها را کردم چون واقعیت را دارم میگویم میخام مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره من اینکار ها را دارم میکنم تا پلیسهایی که به من توهین میکنند در آلمان و به عنوان خطرناکترین تروریستی که دولت ایران من را معرفیم کرده درباره من تحقیق بکنند و بدانند من کی هستم دولت ایران یک تعداد از اقایون مهم دولت که از
توانا ییه من اول با خبر شدن بطور محرمانه به روشه کثیفی 7 سال در ایران من را نگهم داشتن از من توانایی ای کشف شده بود که دنیا را تکان میداد نگزاشتن من معرفی بشم و بدونه اینکه به من توجهی کنند رفتن با بعضی از کشورها از ظهور امام زمان صحبت کردن بطور محرمانه وگفتن ما از طرف امام زمان صاحب تواناییه ماورءطبیعی شدیم ..................
که این کارها کار یک دیوانه هست آمدن به بعضی از کشورها گفتن ما میخاهیم بوسیله توانایی ای که از طرف امام زمان در اختیار ما گزاشته با تروریست و خرابکارها برخورد بکنیم یعنی هیچ دیوانه ای چنین کاری نمیکنه بعد انسانی که یعنی من باشم که بیماریه هپاتیت هم دارم و چنین توانایی ای از من کشف شده که دنیا باید بشناسندش روش مطالعه بکنند را تروریست معرفی کردن من از مردم خودمان بیشتر انتظار دارم درباره من تحقیق بشه کمکم کنید مردم از من با خبر بشند کمکم کنید
این اتفاق کوچکی یا موضوع کوچکی نیست کمکم کنید

فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام

یعنی هیچ جنایتکاری هیچ دیوانه ای تا به امروز چنین کاری که این آقایان با من و خانواده من کردن کسی چنین کاری نکرده
از ارزشه یک انسان با خبر بشند بخاهند اون انسان معرفی نشه خودشان محرمانه با بعضی از کشورها از ظهور امام زمان و کارهایه امام زمان صحبت کنند و همه جا از امام زمان صحبت کنند و خودنمایی کنند از منفعتش بهره ببرند هیچ جنایتکاری چنین کاری نکرده
و بخاهند بخاطر اینکه راحت بتوانند اختیار اون انسان با ارزش را در دستشان بگیرند به عنوان یک تروریست راحت روش نظارت داشته باشند
مردم عزیز هیچ پیامبری تا به امروز چنین توانایی ای نداشته چنین کارهایی نمیتوانسته انجام بده خودنمایی نمیکنم اتفاقی هست که افتاده من هم یک انسان عادی هستم و از تواناییه خودم خبر نداشتم بطور خیلی خیلی اتفاقی از وجوش با خبر شدن در این صفحات نوشتم چه کاراییه داره چطور از وجودش با خبر شدن یک مقدار غاتی شده ولی هست در تمام صفحات سایتها شبکها بیماریه خودم را نوشتم خودنمایی نمیکنم با زور محرمانه با این وضعیت بماند این یکی از مهمترین اتفاقهایه تاریخ بشر هست
این یکی از مهمترین عجیب ترین استثنایی ترین اتفاق هایی هست که در تاریخ افتاده ولی چند نفر از اقایون مهم دولت نگزاشتن اعلام بشه
و چنین اتفاقی را محرمانه از ظهور امام زمان با بعضی از کشورها صحبت میکنند از من 9 ساله توانایی ای کشف شده
این آقایان محرمانه از کارهایه امام زمان صحبت میکنند
و حتی رویه خوده من هم خودنمایی میکنند که چه کارهایی از طرف امام زمان رویه یک تروریست میتوانیم انجام بدیم اینها واقعیت داره شاید این کارها کار یک دیوانه باشه ولی واقعیت داره من نامهایه دولت آلمان و دکترهایه آلمان را که این آقایان خاستند به عنوان یک تروریست هیچ کمک پزشکی به من نکنند در این صفحات گزاشتم دکترها خاستند لنزهایی که فقط دولتها از این نمونه لنزها داره از چشمه من در آورده بشه خاستند من زیر نظر باشم مریضم بیماریه هپاتیت دارم ولی این اقایون به دولت آلمان میگویند اهمیتی ندید نمیگزارند بخاطر لنزها من به بیمارستان بروم من این نامها را در صفحات خودم گزاشتم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره دولت آلمان داره با دولت ایران همکاری میکنه من به اینجا پناه اوردم 7 سال در ایران به روشه خیلی خیلی کثیفی نگهم داشتن نگزاشتن اعلام بشه مخفی مانده فقط محرمانه با بعضی از کشورها صحبت میکنند من هیچ حقی رویه تواناییه خودم ندارم
تازه به اسمه یک تروریست معرفیم کردن من بیماریه هپاتیت هم دارم
هیچ دیوانه ای هیچ جنایتکاری چنین کاری نکرده
من از مردم انتظار دارم کمکم کنید شاید این اتفاق برای فرزند یا برادر شما می افتاد در 3 کشور به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظر این اقایون باشم سبک و بی ارزشم کردن که به اسمه یک تروریست همه من را بشناسند نه به اسمه صاحب بزرگترین تواناییه تاریخ بشر کسی من را نشناسد
اگر اقایون مجتبی خامنه ای بخصوص آقای احمدی نژاد و خانواده آقای احمدی نژاد مجازات نشوند هیچ عدالتی در جهان وجود نداره به راحتی خودشان به اسمه کسانی دیگر که بی طرف بمانند آقای احمدی نژاد بخصوص و خانواده ش با من چنین کارهایی کردن یک جوان مریض را بخاطر ارزشه تواناییش بیارند در کشورهای دیگر تروریست معرفی کنند

و خودش از ظهور امام زمان صحبت بکنه کمکم کنید درباره من تحقیق بکنید
Photo

Post has attachment
جه توجه خواهش میکنم توجه کنید

مردم عزیز من در شرایط بدی مینویسم کارهایی با من کردن فراموش میکنم جابجا مینویسم من بیشتر این پیامها را بهم وصل میکنم از صفحاتم بهم وصل میکنم بعضی هاشون معلومه تیکه تیکه بهم وصل کردم بخاطر اینکه بد مینویسم معذرت میخام خیلی تلاش میکنم ولی منظورم را میرسانم من پیامهایی که به دادگاه ها شبکها سازمانها روزنامه ها سازمانها ی اطلاعات بریتانیا آمریکا وخیلی جاهای دیگر دادم را کسانی عضو فیسبوک MoSlemRaeisi هستند خودشان شاهد هستند به کجا ها از طریق فیسبوک پیام میدم من بعضی از آین پیامها را از طریق فیسبوک دادم تا مردم شاهد باشند به کجاها پیام میدم و از خیلی جاها خاستم در مورد من تحقیقات بکنند من اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره کسی جرءات نمیکنه بیخود چنین کاری بکنه من شماره سریال خیلی از این پیامها را کسانی عضو فیسبوک MoSlemRaeisi باشند این پیامهایی که از طریق فیسبوک دادم در دست مردم هست سازمانهایی اطلاعاتی قبل از پیام نوشته اگر پیام شما سرکاری باشه 1 تا 3 سال حبس داره من نباید این حرفها را بنویسم ولی من اینکار ها دارم میکنم در حضور مردم تا بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم خیلی خیلی باورش سخته ولی واقعیت داره من به تمامه شبکها روزنامه ها سازمانها فیسبوکهای مردمی حتی پلیس دادگاها به تمام کشورها پیام میدم این برای همه مردم جهان مهمه من متعلق به تمام مردم جهان هستم از من تواناییه ای کشف شد 7 سال در ایران نگهم داشتن مردم باید از چنین اتفاقی با خبر بشند کمکم کنید مردم از من با خبر بشند نه اینکه این اقایون رفتن بطور خیلی خیلی محرمانه کاراییه تواناییه من را به اسمه ظهور امام زمان و درباره کارهایی که امام زمان میتوانه انجام بده صحبت کردن و از ارتباط با خدا صحبت کردن و قول دادند بزودی سوپرایز و غافلگیری دارند درباره ظهور امام زمان برای تمام مردم جهان این خیانته این جنایته

ن به سه زبان نامه دادم ترجمه کردن
حالا خوب شده یا بد ولی منظورم را میرسانم
و به تمامه شبکها سازمانها روزنامه ها فیسبوکهای مردمی
آلمان و شبکهای تمام کشورها پیام میدم این برای همه مردم مهمه
که این آقایان رفتن در بعضی از این کشورها طرحهایی دادن به اسمه اینکه امام زمان
این اینکار را ها را میتوانه انجام بده و امام زمان ظهور کرده
و قراره اعلامش کنند فعلان در بعضی از کشورها کاراییه توانایی من را دارند
به اسمه توانایی امام زمان نشان میدهند تا به امروز هیچ دیوانه ای چنین کاری نکرده
به جزء این اقایون بجای اینکه صاحب تواناییه را معرفی کنند از امام زمان
صحبت میکنند و صاحب این توانایی را گفتند بهش هیچ اهمیتی ندید و گفتند
این جوان
به عنوان یک تروریست تحت نظر دولت ایران هست
و هیچ کمک پزشکی هیچ کمکی بهش نکنید
من دارم از تمام مردم جهان میخام من تا آلمان آمدم درباره من تحقیق بکنید
از تمام مردم میخام در جریان من باشند من نامه ای جدید از بندستان یکی از ارگانهایه دولتی آلمان در صفحه خودم امروز گزاشتم تاریخ این نامه معلوم هست متعلق به کی هست و چی نوشته من در آلمان زندگی میکنم نامه ای بیخود از دولت آلمان یا دکتری بزارم بیخود چیزی بگم جرمه خیلی خیلی زیادی داره من این نامها را دارم به شبکها خبرگزاریها روزنامها سازمانها دادگاها فیسبوکهای مردمی و حتی پلیس آلمان میدم حداقل هزار نفر از اعضای گروهی که عضو فیسبوک MoSlemRaeisi هستند بعضی از این نامها را از طریق فیسبوک به این سازمانها شبکها روزنامه ها فیسبوکهای مردمی و حتی پلیس آلمان میدم تا خودشان شاهد باشند بتوانند خودشان آدرس را چک کنند به کجا نامه دادم بیخود کسی جرءات نمیکنه چنین کاری بکنه من اینکار ها را کردم تا مردم بدانند کشف تواناییه من باورش خیلی خیلی سخته کسی باور نمیکنه چنین کارهایی بوسیله تواناییه یک انسان بتوانند انجام بدهند ولی این اتفاقی هست که افتاده و واقعیت داره و دولت ایران بعضی از آقایان دولت بطور محرمانه دارند از این اتفاق سواستفاده میکنند و مردم باید در جریان من باشند من از اتفاقی صحبت میکنم که همه مردم باید از من حمایت بکنند خیلیها شاید با خواندنه چنین پیامهایی بخندن چون تا به حال چنین چیزهایی ندیدن ندیدن دولت چطور از یک انسان سواستفاده میکنه مردم باید در جریان من باشند نه اینکه مثله دولت ایران 7 سال در ایران نگهم دارند و به روشه کثیفی من را به عنوان یک انسان خطرناک و بی ارزش معرفیم کنند من این کار ها را میکنم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره من مسلم رئیسی گهرویی توانایی ای از من کشف شد بوسیله لنزهایی که همه جا نوشتم این لنزها تازه ساخته شده و فقط دولتها از این نمونه لنزها دارند توانایی ای از من کشف شد که دنیا را تکان میداد این اقایون نگزاشتن من معرفی بشم 7 سال در ایران نگهم داشتن و رفتن با بعضی از کشورها از ظهور امام زمان صحبت کردن و گفتن ما از طرف امام زمان صاحب تواناییه ماورءطبیعی شدیم و میتوانیم کارهایی بکنیم که ثابت میکنیم با خدا و امامان در ارتباط هستیم این جنایته این خیانته من با وضعیت بدی آمدم آلمان ولی دولت ایران از دولت آلمان خاسته این جوان مسلم رئیسی گهرویی را به عنوان یکی از خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظر ما باشه هیچ کمک پزشکی بهش نکنید من الان 2 سال هست در آلمان هستم بعد از 2 سال قبول کردن من این لنزها را در بیارم اگر سرکاری نباشه بخاطر اینکه 3 بار تا به حال رفتم البته در ایران رفتم به امید اینکه این لنزها را در بیارم ولی بیهوشم کردن و باز لنزها به قرنیه چشمه من پیوند بوده و هنوز از من سواستفاده میکردن توانایی ای از من کشف شد که هیچ دولتی به این راحتی نمیگزاره این لنزها از چشمه من در آورده بشه ولی اگر دولت آلمان با دولت ایران همکاری نکنه من یکی از عجیب ترین عجایب تاریخ را به مردم جهان نشان میدم و یکی از کثیف ترین جنایتهایه تاریخ را که به دست آقای احمدی نژاد و تعدادی از گروه عمار بود را به تمامه مردم جهان معرفی میکنم در جریان من باشید من تمامه اینکار ها را کردم بخاطر اینکه این اتفاق باورش خیلی خیلی سخته ولی اتفاقی هست که افتاده و واقعیت داره مردم شما نمیدانید این اقایون بطور محرمانه چند ساله چه در ایران چه بیرون ایران بطور خیلی خیلی محرمانه چه کارهایی چه جنایتهایی انجام دادن کمکم کنید این نامها به دست همه مردم برسه
توجه توجه توجه فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام
این یکی از عجیب ترین عجایب تاریخ هست این اتفاق یکی از استثنایی ترین باور نکردنی ترین اتفاقهایی هست که در تاریخ افتاده ولی نگزاشتن اعلام بشه
7 سال در ایران نگهم داشتن الان بعضی از کشورها بطور خیلی خیلی محرمانه از این اتفاق با خبر هستند ولی دولت ایران فقط دروغ و چرت و پرت به تمامه کشورها گفته مردم باید از این اتفاق که کشف تواناییه من بوده که از عجایب تاریخ هست با خبر بشند بزرگترین دانشمندان جهان از شنیدن کاراییه تواناییه من دیوانه میشند تا به امروز هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی هیچ پیامبری کارهایی که بوسیله تواناییه من یاد گرفتیم انجام بدیم را نمیتوانسته انجام بده من هر کاری کردم از من توانایی ای کشف شده میخام اعلام بشه آقای احمدی نژاد و خانواده آقای احمدی نژاد خیلی تهدیدم میکردن نگزاشتن و این اقایون رفتن بدونه احترام به من با وضعیت بدی من را در ایران نگهم داشتن و رفتن با بعضی از کشورها از اینکه با کارهایی میتوانند ثابت کنند امام زمان ظهور کرده و با خدا در ارتباط هستند کاراییه تواناییه من را رویه مجاهدین یا خرابکارها یا تروریست خودنمایی کردن و هزاران کار دیگر میتوانند انجام بدهند این یکی از عجایب تاریخ بشر هست این خیانته جنایته کارهایی با من و خانواده من کردن که تا به امروز هیچ دیوانه ای چنین کارهایی با یک انسان نکرده
کمکم کنید صفحات اینستاگرام moslemRaeisi55 و فیسبوک MoSlemRaeisi را بخونيد خیلی از صفحاتم به زور قطع شده
توجه توجه خواهش میکنم توجه کنید من در شرایط بدی مینویسم بد مینویسم اینها واقعیت داره کمکم کنید
توجه توجه توجه
فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام کمکم کنید مردم از من با خبر بشند
از تمام مردم عزیز کمک میخام کمکم کنید مردم از من با خبر بشند
مردم عزیز من در تمام صفحات مجازی سایتها و شبکها فقط دارم التماس میکنم بیماریه خودم را نوشتم که کسی فکر نکنه خودنمایی میکنم توهینی تا جایی که بتوانم به دولت نمیکنم تا تحقیقات بشه
مردم عزیز اگر درباره من تحقیقات نشه یکی از بزرگترین کشف های تاریخ بشر مخفی میمانه اتفاقی از این اتفاق من مهمتر در تمام حیات تاریخ بشر نبوده حتی از پیامبری چنین توانایی ای و کارهایی در هیچ تاریخی جایی گفته نشده اگر این اقایون بی شخصیت دولت فقط بخاهند به نفعه خودشان از من سواستفاده کنند و بخاهند محرمانه فقط از امام زمان صحبت کنند و کسی از این دولتها که محرمانه کاراییه توانایی من را میبینند و الان محرمانه دارند میبینند نفهمند من کی هستم این خیانت به مردم هست فقط دولت محرمانه بخاهد بگوید ما از طرف امام زمان صاحب تواناییه ماورءطبیعی شدیم این یکی از کثیف ترین کارهایه انسان هست این آخر بی سوادی بی شعوری هست که بخاهند من را تروریست معرفی کنند و تواناییه من را به اسمه ظهور و کارهایه امام زمان محرمانه به کشورها نشان بدهند این هم محرمانه مردم اصلان نفهمیدن چه اتفاقی افتاده بعضی از دولتها بطور محرمانه الان فهمیدن ولی مردم باید بدانند هنوز محرمانست و به اسمه امام زمان دارند به بعضی از کشورها اعلامش میکنند 7 سال در ایران به روشی خیلی کثیفی نگهم داشتن اینها بعدها درباره من تحقیقات میشه دولتهایی که الان حتی بطور محرمانه کاراییه توانایی من را دیدن که باور نمیکنند امام زمان ظهور کرده از غیب کسی آمده میفهمند این اقایون از تواناییه انسانی با خبر شدن تحقیقات میشه ولی چیزی که باید الان بفهمند بهتره تا بعد بفهمند مردم باید بدانند انسانی که وزارت اطلاعات از تواناییش با خبر شد به چه روشی مخفی نگهش داشتند نگزاشتن حتی آقای هاشمی رفسنجانی بخاطر اینکه روابطه خوبی با کشورهای عربی داشت ازش با خبر بشه و خیلیها من تنها انسان استثناییه جهان هستم که چنین توانایی ای از من کشف شد من یک انسان معمولی هستم حتی بیماریه هپاتیت هم دارم ولی از من توانایی ای کشف شد که در هر شرایطی بدونه هیچ تمرکزی حتی در خواب بیداری در هر حالتی فقط بوسیله لنزهایی که تازه ساخته شده و فقط دولتها از این نمونه لنزها داره فشار لرزش و نبضی که به صورت ضربه به مانیتورها و تصاویر وارد میشد کارهایی بطور بازی بازی کردن یاد گرفتن انجام بدهند یاد گرفتیم این فشار لرزش و نبضی که به صورت ضربه وارد میشه را کنترل بکنیم که هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی هیچ دانشمندی حتی پذیرش شنیدن چنین اتفاقی را از طرف یک انسان را نداره اگر دولت آلمان بخاهد با دولت ایران همکاری بکنه و بدونه اینکه بدانند من کی هستم بخاهند هنوز قبول کنند با دولت ایران همکاری بکنند به تمامه مردم جهان خیانت کردن من متعلق به تمام مردم جهان هستم باز میگویم من خودنمایی نمیکنم باید از چنین اتفاقی همه جا با خبر بشند من یک انسان استثنایی نیستم که یک کار عجیب بکنم من تنها انسان استثناییه جهان هستم که بوسیله تواناییه من این اقایون وزارت اطلاعاتی فقط با داشتن تصویر هر انسانی هر اشیایی در هر کجایه دنیا که باشه فقط با داشتن تصویرش بوسیله کوچک و بزرگ کردن فشار چشم من بوسیله لرزش و نبضی که به صورت ضربه وارد میشه میتوانند به هر تصویری لرزشی وارد کنند ضربه ای وارد کنند که هیچ تکنولوژی هیچ سلاحی نمیتوانه بدونه اینکه دیده بشه چنین کارهایی بکنه و حتی میتوانند باز تصاویری که کوچک شده را حتی بعد از چند سال هم که بخاهند فقط با وارد کردن همون فشار به تصویر به ثانیه نمیکشه باز تصویر بر میگرده به حالت اولش و حتی اگر بزرگش هم که بکنند باز هر وقت این فشار را بر عکس که وارد کنند به ثانیه نمیکشه تصویر برمیگرده به حالت اولش و ما تصویر هر انسانی یا اشیایی را روش تغیراتی دادیم همون اتفاق برای صاحب تصویر می افتد این عجیب ترین استثنایی ترین باور نکردنی ترین اتفاقی هست که در تاریخ افتاده نگزاشتن اعلام بشه خیلی تلاش کردم اعلامش بکنم نگزاشتن 7 سال در ایران نگهم داشتن و الان در آلمان به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظر این اقایون باشم یعنی دارند رویه من تحقیقات میکنند از من سواستفاده میکنند اگر کسی میخاهد تحقیق بکنه دولت آلمان کامل در جریان کارهایی که با من میکنند هست من نامهایه دولت آلمان و دکترهایه آلمان را که به من هیچ کمک پزشکی نمیشه در این صفحات گزاشتم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره دکترهایه آلمان خاستن من زیر نظر باشم ولی دولت آلمان اهمیتی نمیده نگزارید من محرمانه و مخفی بمانم کمکم کنید من در آلمان نمیتوانم نامه ای بخود در صفحات خودم بگزارم جرمه خیلی خیلی زیادی داره کمکم کنید نامه ای دادم ترجمه کردن حالا بد شده یا خوب
رفتم بین مردم آلمان نامه ای دادم ترجمه کردن بین مردم آلمان پخش میکنم و از مردم آلمان هم کمک خاستم
بابت همکاری دولتشون با دولت ایران ازشون خاستم در جریان کاری که دولتشون
میکنه باشند چطور دولت آلمان بدونه اینکه بدونه من کی هستم بدونه هیچ تحقیقی مدرکی قبول
کرده با دولت ایران همکاری بکنه و من را به عنوان یک تروریست سبکم کنند بهم توهین کنند
بهم هیچ کمک پزشکی نکنند دکتر قسم خورده دروغ نگه ولی دکترهایه آلمان بهم دروغ گفتند
هیچ کمک پزشکی به من نمیکنند تمام مردم باید از من با خبر بشند من نامهایه دولت آلمان
و دکترهایه آلمان را در صفحات خودم گزاشتم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم
واقعیت داره من بخود نمیتوانم چنین کاری بکنم برای چی باید بکنم اگر کسی به دولتی
دکتری در آلمان تهمت بزنه جرمه خیلی خیلی زیادی داره من اینکار ها را کردم تا مردم
بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره 7 سال در ایران نگهم داشتن
مخفی کردن به روشه کثیفی نگزاشتن اعلام بشه از من توانایی ای کشف شده
بود که دنیا را تکان میداد بعد این اقایون بطور خیلی محرمانه دارند از کارهایه امام زمان
و ظهور امام زمان با بعضی از کشورها صحبت میکنند کمکم کنید مردم از من با خبر بشند
صفحات اینستاگرام moslemRaeisi55 و اینستاگرام RaesiMoSlem کامل این پیامها در
فیسبوک MoSlemRaeisi هست فیسبوک RaesiMoSlem را هم بخوانید کمکم کنید
مردم از من با خبر بشند این نامها متعلق به دکترهایه جدید هست اویل تمام دکترهایه آلمان بهم دروغ میگفتند
اسمه من در لیست جهانی بیماریهای خاص هست ولی هیچ کمک پزشکی تا به امروز بهم نکردند من تنها انسان
استثناییه جهان هستم 9 سال از من توانایی ای کشف شده که دنیا را تکان میده اقایون مهم دولت مثله یک گروگان
با این طرفند آمدن رویه من نظارت کامل داشته باشند تمام مردم باید به من کمک کنند مردم از من با خبر بشند گناه من
ارزشه کاراییه تواناییه من هست بجایه افتخار شده بلای جان خانوادم ولی 9 سال این اقایون تمام منفعتش را بین خودشان تقسیم میکنند من نمیتوانم توهین بکنم چون این صفحات را خیلیها میخوانند ولی کاری که من برای رهبری
و ادمهایه مورد تایید رهبری کردم مادرش و پدرش براش نکردن این اقایون فقط به دنبال این هستند که از این اتفاق استفاده کنند تا امام زمانی که یک عمر صحبتش را میکردند را الان از کاراییه تواناییه من سواستفاده کنند و بگویند ظهور کرده اگر این اقایون بابت کاری که با من و خانواده من کردن مجازات نشند هیچ عدالتی وجود نداره من متعلق به تمام مردم هستم مردم نمیدانند من از چه اتفاقی و چه توانایی ای صحبت میکنم کارهایی که بوسیله تواناییه من برای بالا بردن ایمنی بدن میشه کرد هیچ تکنولوژی هیچ دانشمندی هیچ سلاحی نمیتوانه چنین کارهایی بکنه محرمانه محرمانه محرمانه این یعنی چی و الان در آلمان به اسمه یک تروریست معرفیم کردن اگر هنوز در ایران بودم نمیتوانستم واقعیت اتفاقی که افتاده را به مردم بگویم کمکم کنید امیدم فقط به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست درباره من تحقیق بکنید
این کثیف ترین کاری هست که تا به امروز هیچ دولتی هیچ جنایتکاری چنین کاری نکرده یک جوانی استثنایی را با چنین توانایی ای که ازش کشف شده و حتی بیماریه هپاتیت داره فقط بخاطر منفعته خودشان بیایند به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظرشون باشه چنین کاری باهاش بکنند و بخاهند دولتها به اسمه یک تروریست بشناسدش نه به اسمه با ارزش ترین انسان جهان چنین کاری باهاش بکنند تازه نگزاشتن رسانه ای بشه شما تصورش را بکن یک جوانی که هپاتیت داره را به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید روش نظارت داشته باشند معرفیش بکنند من فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام کمکم کنید مردم از من با خبر بشند

از تمام مردم عزیز کمک میخام این برای همه مردم مهمه من از تمام مردم کمک میخام کسانی که در صفحات فیسبوک MoSlemRaeisi عضو هستند در ثانیه شاهد هستند من از طریق فیسبوک به فیسبوک های چه کسانی پیام میدم این پیامهایی که من به شبکها خبرگزاریها روزنامها صفحات فیسبوک های مردم عادی و حتی پلیس و و و غیره میدم خود بخود در صفحات من پخش میشه و کسانی که در صفحه
فیسبوک MoSlemRaeisi
عضو هستند شاهدش هستند تمام اکثرن به شبکها و پلیس آلمان هستند
فقط به اینها نیست بیشتر به اینها هست من اگر بخود نامه ای به این مراکز بدم و تهمت به دولت آلمان یا دکتری بزنم جرمه خیلی خیلی زیادی داره
من اینکار ها را کردم چون واقعیت را دارم میگویم میخام مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره من اینکار ها را دارم میکنم تا پلیسهایی که به من توهین میکنند در آلمان و به عنوان خطرناکترین تروریستی که دولت ایران من را معرفیم کرده درباره من تحقیق بکنند و بدانند من کی هستم دولت ایران یک تعداد از اقایون مهم دولت که از
توانا ییه من اول با خبر شدن بطور محرمانه به روشه کثیفی 7 سال در ایران من را نگهم داشتن از من توانایی ای کشف شده بود که دنیا را تکان میداد نگزاشتن من معرفی بشم و بدونه اینکه به من توجهی کنند رفتن با بعضی از کشورها از ظهور امام زمان صحبت کردن بطور محرمانه وگفتن ما از طرف امام زمان صاحب تواناییه ماورءطبیعی شدیم ..................
که این کارها کار یک دیوانه هست آمدن به بعضی از کشورها گفتن ما میخاهیم بوسیله توانایی ای که از طرف امام زمان در اختیار ما گزاشته با تروریست و خرابکارها برخورد بکنیم یعنی هیچ دیوانه ای چنین کاری نمیکنه بعد انسانی که یعنی من باشم که بیماریه هپاتیت هم دارم و چنین توانایی ای از من کشف شده که دنیا باید بشناسندش روش مطالعه بکنند را تروریست معرفی کردن من از مردم خودمان بیشتر انتظار دارم درباره من تحقیق بشه کمکم کنید مردم از من با خبر بشند کمکم کنید
این اتفاق کوچکی یا موضوع کوچکی نیست کمکم کنید

فقط امیدم به شما مردم با شرف و مسئولان با شرف هست بخاطر چشمم بد مینویسم معذرت میخام

یعنی هیچ جنایتکاری هیچ دیوانه ای تا به امروز چنین کاری که این آقایان با من و خانواده من کردن کسی چنین کاری نکرده
از ارزشه یک انسان با خبر بشند بخاهند اون انسان معرفی نشه خودشان محرمانه با بعضی از کشورها از ظهور امام زمان و کارهایه امام زمان صحبت کنند و همه جا از امام زمان صحبت کنند و خودنمایی کنند از منفعتش بهره ببرند هیچ جنایتکاری چنین کاری نکرده
و بخاهند بخاطر اینکه راحت بتوانند اختیار اون انسان با ارزش را در دستشان بگیرند به عنوان یک تروریست راحت روش نظارت داشته باشند
مردم عزیز هیچ پیامبری تا به امروز چنین توانایی ای نداشته چنین کارهایی نمیتوانسته انجام بده خودنمایی نمیکنم اتفاقی هست که افتاده من هم یک انسان عادی هستم و از تواناییه خودم خبر نداشتم بطور خیلی خیلی اتفاقی از وجوش با خبر شدن در این صفحات نوشتم چه کاراییه داره چطور از وجودش با خبر شدن یک مقدار غاتی شده ولی هست در تمام صفحات سایتها شبکها بیماریه خودم را نوشتم خودنمایی نمیکنم با زور محرمانه با این وضعیت بماند این یکی از مهمترین اتفاقهایه تاریخ بشر هست
این یکی از مهمترین عجیب ترین استثنایی ترین اتفاق هایی هست که در تاریخ افتاده ولی چند نفر از اقایون مهم دولت نگزاشتن اعلام بشه
و چنین اتفاقی را محرمانه از ظهور امام زمان با بعضی از کشورها صحبت میکنند از من 9 ساله توانایی ای کشف شده
این آقایان محرمانه از کارهایه امام زمان صحبت میکنند
و حتی رویه خوده من هم خودنمایی میکنند که چه کارهایی از طرف امام زمان رویه یک تروریست میتوانیم انجام بدیم اینها واقعیت داره شاید این کارها کار یک دیوانه باشه ولی واقعیت داره من نامهایه دولت آلمان و دکترهایه آلمان را که این آقایان خاستند به عنوان یک تروریست هیچ کمک پزشکی به من نکنند در این صفحات گزاشتم دکترها خاستند لنزهایی که فقط دولتها از این نمونه لنزها داره از چشمه من در آورده بشه خاستند من زیر نظر باشم مریضم بیماریه هپاتیت دارم ولی این اقایون به دولت آلمان میگویند اهمیتی ندید نمیگزارند بخاطر لنزها من به بیمارستان بروم من این نامها را در صفحات خودم گزاشتم تا مردم بدانند اتفاقی که ازش صحبت میکنم واقعیت داره دولت آلمان داره با دولت ایران همکاری میکنه من به اینجا پناه اوردم 7 سال در ایران به روشه خیلی خیلی کثیفی نگهم داشتن نگزاشتن اعلام بشه مخفی مانده فقط محرمانه با بعضی از کشورها صحبت میکنند من هیچ حقی رویه تواناییه خودم ندارم
تازه به اسمه یک تروریست معرفیم کردن من بیماریه هپاتیت هم دارم
هیچ دیوانه ای هیچ جنایتکاری چنین کاری نکرده
من از مردم انتظار دارم کمکم کنید شاید این اتفاق برای فرزند یا برادر شما می افتاد در 3 کشور به عنوان خطرناکترین تروریستی که باید زیر نظر این اقایون باشم سبک و بی ارزشم کردن که به اسمه یک تروریست همه من را بشناسند نه به اسمه صاحب بزرگترین تواناییه تاریخ بشر کسی من را نشناسد
اگر اقایون مجتبی خامنه ای بخصوص آقای احمدی نژاد و خانواده آقای احمدی نژاد مجازات نشوند هیچ عدالتی در جهان وجود نداره به راحتی خودشان به اسمه کسانی دیگر که بی طرف بمانند آقای احمدی نژاد بخصوص و خانواده ش با من چنین کارهایی کردن یک جوان مریض را بخاطر ارزشه تواناییش بیارند در کشورهای دیگر تروریست معرفی کنند

و خودش از ظهور امام زمان صحبت بکنه کمکم کنید درباره من تحقیق بکنید
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded