TÂM SỰ NGƯỜI TU
    
     Con đi qua Pháp môn
     Tụng kinh và trì chú 
     Vẫn thấy sợ và lú
     Mà lòng dạ chẳng yên
                 ***
     Khi nhảy nên tịnh độ
     Tu đỡ thân khỏi khổ
     Nhưng xin mãi được chi
    Tâm gì chẳng an lạc
    Thì sao được bất loạn
     Rồi Pháp Hội Di Đà
     Chỉ Tụng có Mười câu 
     Được Di Đà đón rước
     Đất nước đầy bạc vàng
     Nhàn làm chi vất vả
     Ở cái thế Trần gian
     Nhưng vẫn thấy mơ màng..
                    *
      Con lại soi Tâm mình
      Mình cũng giống Ông Phật
      Nhớ Thấy Ông Phật Đà
      Cũng đi nhiều pháp môn
      Của nhiều phái ngoại đạo
      Chỉ có riêng Ngài nhớ
       Chẳng giải thoát được gì 
      Tội gì mà phải theo
      Tự thân mình độ lấy
      Tứ thánh định vẹn tròn
      Li dục li ác pháp
        ( ...Ngày một bữa nuôi thân 
     Chẳng giám ăn Phi thời 
     Vì Phi thời phí phạm
         Như ăn thịt con mình ..)
    Tu tập ngày Tứ thời
    Biết phòng hộ đọc cư
    Không lung tung phóng dật
     
    Con nhớ tới Phật Thích Ca

Ôi Chánh pháp đây rồi 
    Nay con đã đi khắp 
    Mà con còn si mê 
    Con đã tới nơi này 
    Gặp Trưởng Lão con Tỏ. 
    Thích Thông Lạc con nhớ.
    Ngài  đã niết bàn rồi ...
                 ***
    Pháp thì không nói được 
    Chỉ có Tăng đó thôi. 
    Các con hãy lắng nghe!
    Họ có buông xuống được
    Có xả hết thói đời 
    Có đi vào ba hạnh
    Thêm ba Đức từ bi
    Có gieo duyên Chánh pháp
    Có dẫn độ Chúng sinh 
     Đến với những người con
     Lạc lầm biết dặm trường
     Giờ tưởng ta sáng tỏ...
                  *
     Ôm pháp của Phật rồi
     Song chẳng chịu buông xả?
     Họ đi đứng nằm ngồi  
     Như người đời cũng vậy.
     Chẳng có chịu nhớ tới
     Lời Đức Phật Thích ca
     Các con ơi! Nên nhớ! 
    ( Thấy ta đâu là giới
     Có giới là có ta...).
                 ***
    Hay Trưởng Lão còn dặn
    Dù ở xa muôn trùng
    Các con hãy bất động
    Là Thày ở bên con.!
                    *
    Đừng lăng xăng trò chuyện
    Những thứ ở ngoài đời
    Những thị Phi chê bai
    Những lời còn phù phiếm.
    Còn rẽ chia đoàn kết 
    Tổ Đoàn kết đặt rồi 
     Thầy đã nhìn thấy được
     Hà Nội được cái tên 
    Tổ ĐOÀN KẾT là đó. 
                      *
    Đừng có làm rối tung 
    Hãy Tôn trọng Tăng già
    Người giữ gìn giới luật 
    Thầy đã chỉ cho con 
    Trong lớp tu Anahan
    Con ai hơn Chơn Thành
     Là người rộng lòng thương
    Ở đất Việt hiện nay
     Người tu còn rất hiếm...
                   ***
     Các con nên nhớ nhé
      Mạng Phật pháp có còn 
      Những gì Cần thông hiểu 
      Trau dồi Đức từ bi ..
      Dứt bỏ những pháp ác 
      Rồi mới sinh tu tập 
      Không các con ức chế
      Ngồi thối TÂM ngay thôi
      Chấm dứt sao sinh tử.... 
                   *** 
      Phải có Tăng dắt dẫn
      Phải có thiện trí thức 
      Đi bên mình nghe chưa
      Đừng có lung bung nữa
      Bốn Mười hai bài kệ 
    (Như tê ngưu một sừng). 
     Thày đã dịch cho con
     Hãy nương và tu tập.
  
   Thu năm 2013 
  
 ( theo Giấc Mơ gặp Trưởng Lão)
   Của  Thích Tâm Nhìn.
  Châu Thanh ghi chép lại!

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded