Postheeft een bijlage

Postheeft een bijlage

Postheeft een bijlage
Cursus "Veilig Verplaatsen van Lasten" in De Eemshaven, leuke dag voor de instructeur !
Foto
Foto
22-03-17
2 foto's - Album weergeven

Postheeft een bijlage
Stand van zaken invoering Begeleiden van lasten en nieuwe vorm Verplaatsen van lasten.

Postheeft een bijlage

Postheeft een bijlage

Voor TCVT-gecertificeerde hijsbegeleiders is het volgende bericht van belang:
Voor certificaten afgegeven voor 1 september 2015, kan de bijscholing voor de
hijsbegeleider (W4-08) kan worden beperkt tot het onderdeel “hijs- en
hefgereedschap” en derhalve volstaat één dagdeel voor de bijscholing in 5 jaar.
Voor certificaten afgegeven na 1 september 2015, geldt de eis van 2 dagen
bijscholing.

Postheeft een bijlage
Beroepenfilm rigger -monteerder
Wacht terwijl meer berichten worden geladen