โจทย์ Java Lab Assignment (Friday 23 June 2016) LabWeek3 ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2016 >> http://goo.gl/QVyTfH
* ข้อ3และ5 ใช้ if-else
**ข้อ4 ตัดตัวที่ 6 ใช้ div ด้วย 10

link สำหรับส่ง >> http://goo.gl/rE48ec

Post has attachment
Java Program (install เรียงตามลำดับ)
1. JDK >> https://goo.gl/wqDfiW
2. Eclipse for Java (64bit) >> https://goo.gl/jqUQNz

Post has attachment
Java Lab Assignment (Friday 16 June 2016) >> https://goo.gl/6MQ1Wf
Wait while more posts are being loaded