GAZİANTEP YEMİNLİ TERCÜMANLIK
TÜM DİLLERDE YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME HİZMETLERİ

TEL: +90 538 368 37 34

Almanca Tercüme, Arapça Tercüme, Arnavutça Tercüme, Azerice Tercüme, Boşnakça Tercüme, Bulgarca Tercüme, Çekçe Tercüme, Çince Tercüme, Danca Tercüme, Ermenice Tercüme, Estonca Tercüme, Farsça Tercüme Fince Tercüme, Flamanca Tercüme Fransızca Tercüme Gürcüce Tercüme, Hırvatça Tercüme, Hollandaca Tercüme, İbranice Tercüme, İngilizce Tercüme, İspanyolca Tercüme, İsveççe Tercüme, İtalyanca Tercüme, Japonca Tercüme, Kazakça Tercüme, Kırgızca Tercüme, Korece Tercüme, Kürtçe Tercüme, Letonyaca Tercüme, Litvanyaca Tercüme, Macarca Tercüme, Makedonca Tercüme, Maltaca Tercüme, Moldovca Tercüme, Norveççe Tercüme, Osmanlıca Tercüme, Özbekçe Tercüme, Polonyaca - Lehçe Tercüme, Portekizce Tercüme, Romence Tercüme, Rusça Tercüme, Sırpça Tercüme, Slovakça Tercüme, Slovence Tercüme, Türkçeden Tercüme, Türkmence Tercüme, Ukraynaca Tercüme, Yugoslavca Tercüme, Yunanca Tercüme

• Genel Yazılı Tercüme Hizmeti
• Acil Tercüme Hizmeti ( min. 30 dakika en fazla 1 saat)
• Ticari, Bilimsel, Hukuki, Tıbbi, Sanatsal Edebi vb. konularına göre yazılı veya sözlü tercüme hizmeti
• CD DVD çevirisi
• Web sayfası çevirisi
• Refakat Hizmetleri
• Konferans Hizmetleri
• Simültane Çeviri Hizmeti
• Tez Çevirisi
• Uluslararası anlaşmalar
• Gümrük Faturaları
• E-mail yazışmaları
• Katalog çevirisi
• Kitap Çevirisi
• Teknik Doküman Çevirisi
• Noter vekaletname işlemleri, sözlü çevirmenlik
• Sözlü Resmi Çevirmenlik, Mahkeme vb. yerlerde.
• Yabancılara Türkiye'de refakat işlemleri
• Türklere yurt dışında refakat hizmetleri
• Fuar vb. organizasyon ekibi

Fiyatlandırma

- 180 Kelimeye veya 1000 karaktere kadar olan tercümeler 1 sayfa olarak kabul edilir. Kelime veya karakter sayımında hedef dildeki metin esas alınır.

- Pasaport, Kimlik, diploma, öğrenci belgesi vb. matbu belgeler yasa gereği 1 sayfa kabul edilir.

- Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.

- Kurumsal ve sürekliliği olan müşterilerimize özel fiyatlar sunulmaktadır.

- Noter tasdikli evraklarda, noter tasdik ücreti müşteriye aittir.

- Öğrencilere özel uygun fiyatlandırma yapılır.

- Sözlü çeviri, Alt yazı ve Sunum (PPT) tercüme fiyatları için lütfen arayınız.

Tercüme, Yeminli Tercüme, Noter Tasdikli Tercüme, Apostil Tasdikli Tercüme, Ticari-Resmi Tercüme, Akademik Tercüme, Medikal Tercüme , Teknik Tercüme, Hukuki Tercüme, Finansal Tercüme, Edebi Tercüme , Reklam- Katalog Tercüme, Kitap Tercüme, Bilişim Tercüme, Altyazı Tercüme, Web sitesi Tercüme, Pasaport Tercüme, Sözlü Tercüme , Simültane Tercüme, Çeviri Hizmetleri, Genel Tercüme hizmetleri

KATALOG TERCÜMELERİ 0 538 368 37 34

Broşür - Katalog Çevirileri Hizmeti
1-Kullanıcı Kılavuzları Çevirisi
2-Kullanım Kılavuzları Çevirisi
3-Montaj Kılavuzları Çevirisi
4-Ürün Broşürü Çevirisi
5-Tanıtım Broşürü Çevirisi
6-Fuar Broşürü Çevirisi
7-Her çeşit broşür - katalog çevirisi

YEMİNLİ VE NOTER ONAYLI TERCÜME 0 538 368 37 34
1-Pasaport Çevirisi
2-Diploma Çevirisi
3-Sağlık Raporu Çevirisi
4-Öğrenci Belgesi Çevirisi
5-İmza Sirküleri Çevirisi
6-Vekaletname Çevirisi
7-Sertifika Çevirisi
8-Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi
9-Faaliyet Belgesi Çevirisi
10-Vergi Levhası Çevirisi
11-İhale Şartnamesi Çevirisi
12-Fatura Çevirisi
13-Kira Sözleşmesi Çevirisi
14-Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi
15-Yönetim Kurulu Kararı Çevirisi
16-İzin Belgesi Çevirisi
17-Teminat Mektubu Çevirisi
18-Finansal Evrak (Bilanço, Gelir / Gider Tablosu vs.) Çevirisi
19-Poliçe Çevirisi Konsolosluklar tarafından talep edilen belgeler

TİCARİ TERCÜME 0 538 368 37 34

Ticari teklifler, ticari yazışmalar, sözleşmeler, bankacılık, finans, sigorta, ihale, fizibilite, araştırma, rapor ve diğer her türlü ticari belgenizin çevirisi uzman çevirmen kadrosu tarafından talep etmiş olduğunuz dilde yapılır.

1-Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi
2-Faaliyet Belgesi Çevirisi
3-Vergi Levhası Çevirisi
4-Akreditasyon Kurumu Sertifikalarının Çevirisi
5-Araştırma Dosyası Çevirisi
6-Fizibilite Raporu Çevirisi
7-Teklif Dosyası Çevirisi
8-İhale Şartnamesi Çevirisi
9-Ticari Yazışma Çevirisi
10-Bayilik Sözleşmesi Çevirisi
11-Distribütörlük Sözleşmesi Çevirisi
12-Gizlilik Sözleşmesi Çevirisi
13-Alım Satım Sözleşmesi Çevirisi
14-Lisans Sözleşmesi Çevirisi
15-Şirket Ana Sözleşmesi Çevirisi
16-İmza Sirküleri Çevirisi
17-Vekaletname Çevirisi
18-Her çeşit ticari belge ve sözleşme çevirisi

HUKUKİ TERCÜME 0 538 368 37 34

Hukuki çeviriler, geniş bir hukuki uzmanlık bilgisi ve ve birikimi gerektirmektedir. Yürürlükte olan muhtelif kanunlar (Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Anayasa Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İhale Kanunları vb. ) mevzuatlar konusunda uzmanlık sahibi olan tercümanlar tarafından, belge içerisindeki metin en doğru anlamı verecek şekilde talep ettiğiniz dile çevrilir. Hukuki metinlerin özel bir itina gerektirmesi nedeniyle, çevirinin ardından gerçekleştirilen kontrol işleminin ardından belgeler ikinci kez kontrole tabi tutulurlar.

1-Hukuki Çeviri Hizmeti
2-Boşanma Kararı Çevirisi
3-Mahkeme Kararı Çevirisi
4-Spor Hukuku Çevirisi
5-Hukuki Evrak Çevirisi
6-Vekaletname Çevirisi
7-Yerli / Yabancı Yargı Kararı Çevirisi
8-Yönetmelik Çevirisi
9-İbraname Çevirisi
10-İhtarname Çevirisi
11-Yetki Belgesi Çevirisi
12-Tebligat Çevirisi
13-Her Çeşit Sözleşme Çevirisi
14-Kanun Metni Çevirisi
15-Mevzuat Çevirisi
16-Tutanak Çevirisi
17-Her çeşit hukuki belge çevirisi

TEKNİK TERCÜME 0 538 368 37 34

Teknik çeviriler, özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren çevirilerdir. Bunun bilinciyle, çeviri sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.

Teknik Çeviri Hizmeti

1-Elektronik Çevirisi
2-Etiket Çevirisi
3-Patent Çevirisi
4-Kalite Belgesi Çevirisi
5-Kalite Süreci Çevirisi
6-Teknik Makale Çevirisi
7-Teknik Resim Çevirisi
8-Prosedür Çevirisi
9-Kullanım Kılavuzu Çevirisi
10-Montaj Kılavuzu Çevirisi
11-İnceleme Raporu Çevirisi
12-Teknolojik Çeviriler
13-Bilgisayar Çevirileri
14-Teknik Belge Çevirisi
15-Her çeşit teknik belge çevirisi

FİNANSAL TERCÜME 0 538 368 37 34

Finansal çeviriler, özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren çevirilerdir. Bunun bilinciyle, çeviri sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir.

Finans Çevirisi Hizmeti

1-Bilanço Çevirisi
2-Gelir/Gider Tablosu Çevirisi
3-Şirket Defterleri Çevirisi
4-Banka Evrakları Çevirisi
5-Bankacılık Sözleşmesi Çevirisi
6-Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Çevirisi
7-Fatura Çevirisi
8-Kredi Sözleşmeleri Çevirisi
9-Mali Tablolar Çevirisi
10-Muhasebe Çevirileri
11-Poliçe Çevirisi
12-Proje Finansmanı Çevirisi
13-Sermaye Piyasaları Çevirisi
14-Şirket Mali Durumu Analizi Çevirisi
15-Her çeşit finansal belge çevirisi

AKADEMİK TERCÜME 0 538 368 37 34

Lise, üniversite ve diğer akademik kuruluş üyeleri veya öğrencilerinin kitap, tez, ödev, araştırma vs. gibi alanlarda talep etmekte oldukları çevirilerdir. Akademik çevirilerin özel bir dil gerektirmesi nedeniyle, bu tarz çeviriler konusunda uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Akademik Çeviri Hizmeti

1-Bitirme Tezi Çevirisi
2-Ödev Çevirisi
3-Akademik Kitap Çevirisi
4-Araştırma Çevirisi
5-Her çeşit akademik belge çevirisi

ARDIL TERCÜME 0 538 368 37 34

Ardıl Çeviri aynı zamanda Konsekütif Çeviri olarak bilinir, herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duyulmadan, konuşmacının konuşmasının sona ermesinin ardından talep edilen dilde verilen sözlü çeviri hizmetidir. Ardıl Çeviri hizmetinde, konuşmacı ve çevirmen sırayla konuşur. Böylece herhangi bir anlam karışıklığı veya herhangi bir ifade atlaması yaşanmaz.

Ardıl Çeviri Hizmetlerimiz;

1-Basın Toplantıları
2-Şirket Genel Kurul Toplantıları
3-Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları
4-İş Toplantıları
5-Fuar Organizasyonları
5-Heyet Ziyaretleri
6-Diğer ardıl çeviri hizmetleri

SİMULTANE TERCÜME 0 538 368 37 34

Simültane Çeviri, konuşmacıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılan çeviridir. Simültane Çeviri sırasında, simültane çevirmen içerisinde mikrofon ve kulaklık bulunan bir kabin içerisinde yer alır. Konuşmacının söylediklerini kulaklık aracılığıyla duyar ve mikrofonu aracılığıyla bu konuşmaları dinleyicilere aktarır.

Simültane çeviri hizmetlerini, konusunda uzman stratejik iş ortaklarımız aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz.

Simültane Çeviri hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Simültane Çeviri Hizmetlerimiz;

1-Toplantı
2-Konferans
3-Seminer
4-Çeşitli organizasyonlar

KATALOG, YEMİNLİ VE NOTER ONAYLI, TİCARİ, HUKUKİ, TEKNİK, FİNANSAL, AKADEMİK, ARDIL, SİMULTANE, TERCÜME HİZMETLERİ

Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Bulgarca, Boşnakça, Çekçe, Çince, Farsça, Fince, Fransızca, Danca, Hollandaca, Flemenkçe, Gürcüce, Hintçe, İngilizce, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Kazakça, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Moldovyaca, Norveççe, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Tatarca, Ukraynaca, Türkmence, Slovence, Yunanca

HER TÜRLÜ TERCÜME İŞLERİNİZ İÇİN
LÜTFEN ARAYINIZ
0 538 368 37 34
Wait while more posts are being loaded