Người vô hướng thì mãi không thoát khỏi ảo tưởng....
Hoa vô thường rồi sẽ theo gió vô phương...
Wait while more posts are being loaded