Stream

İsmet D. İstanbul

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
9
Add a comment...

Ahmet Dinc

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
19
Add a comment...

sedat aşçı

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
14
Add a comment...

Mustafa Kuş

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Kütüb-i sitte hadisi şerif uygulamamiz an itibariyle 10.000 indirme sayısına ulaşmıştır...
En beğenilen hadisi şerif uygulaması arasında yerini almıştır...
4.9 puanlık oyla en yüksek oya sahiptir. Görsel tasarımı herkes tarafından beğenilmiştir.
2 aylık kısa süre zarfında 10.000 kişilik bir rakama ulaşmıştır..
Biz sizler için her platformdayız..
Uygulamaya indirip beğenirseniz 5 yıldız verip yorum yazmayı unutmayın...

Google play store arama alanına 'Hadisi Şerif " Yada Mustafa Kuş yazarak uygulamaya ulaşabilirsiniz...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadisktbstte
 ·  Translate
4
Add a comment...

Abdurrahim Ademoglu

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
 
Hadis:
Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır. Size vade dilen mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız."
Kaynak :
Buhari, İ'tisam 2, Edeb 70 (Kütüb-i Sitte Uygulamasından : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadisktbstte)
 ·  Translate
Hadisi Şerif (Kütüb-i Sitte)Ebedi olan ahiret hayatını kazanma yolunda bize...
4
Add a comment...

Erkan çevik

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
4
Add a comment...

Hülya Poyraz

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
2
Add a comment...

Esra GEDİK

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
17
1
canim oglum's profile photo
Add a comment...

Enes B

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
"Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kur'ân-ı Kerim'de otuz âyetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebârekellezî bi-Yedihi'l-Mülk'dür."

Ebü Dâvud, Salat 327, (1400)
 ·  Translate
15
Add a comment...

Bünyamin Fındıkçı

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir."
 ·  Translate
11
Add a comment...

Hazal Kızıl

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
10
Add a comment...

R. Gökdemir

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Gerçek sevgi, sabırdır! Herşeye dayanır, affeder, çabalar! Gerektiğinde kabullenir ama asla bitmez!
 ·  Translate
16
1
Sevki Esen's profile photo
Add a comment...

Kadriye Aydoğan

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
49
4
Turgay BIYIK's profile photoNalan öz's profile photoHaluk Erçevik's profile photoSevki Esen's profile photo
 
Amin
Add a comment...

YoRGuN YoLCu
moderator

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
19
Add a comment...

Aynur Özkan
moderator

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
 

Fatiha Suresi Hakkında Peygamberimizin söylediği Hadisi Şerifler

Fatiha suresinin fazileti hakkında Peygamber efendimizden şu hadisi şe*rifler rivayet edilmektedir: Ebu Said b. el-Mualla diyor ki: "Ben, mescitte namaz kılarken Resulullah beni çağırdı. Namazda oldu*ğum için cevap veremedim. Namazı bitirdikten sonra dedim ki: "Ey Allah´ın Resulü, ben namaz kılıyordum." Resulullah da dedi ki: "Allah, "Ey İman edenler, Aliahın Resulü sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği za*man hemen Allah´ın ve Resulünün davetine icabet edin.. [7] buyur muyor mu Resulullah sözlerine devamla şöyle buyurdu: "Sen, mescitten çıkmadan önce ben sana öyle bir sure öğreteceğim ki o, Kur´anm en yüce süresidir." Sonra Resulullah elimden tuttu ve mescitten çıkmak istedi. Ben de "Ey Allah´ın Resulü, sen bana "Sana öyle bir sure öğreteceğim ki o, Kur´anın en yüce süresi*dir." demedin mi " diye sordum. Resulullah da şu cevabı verdi: "O sure, Elhamdülillahi Rabbil âlemin´dir. O, bana verilen Scb´ul Mesani ve Kur´an-i Azimdir. [8]


Diğer bir hadis-i şerifinde de şöyle buyuruyor:

"Hayatım, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, Allah, ne Tev-ratta, ne İncilde jıc Zeburda ne de Furkan´da (Kur´anda) bu fatihanın bir benzerini indirmiştir. O, bana verilen "Scb´ul Mesani ve Kur´an-ı azim*dir." [10]

Abdullah b. Abbas diyor ki:

"Bir gün Resulullah, Cebrail ile birlikte otururken yukarıdan bir gıcırtı işitti. Cebrail başını yukarı doğru kaldırdı ve şöyle dedi: "Bu, bugün gökte açı-lanbir kapıdır. Bu kapı bu güne kadar hiç açılmamıştı. O kapıdan bir me*lek indi. Bu melek yeryüzüne inen bir melektir. Bir güne kadar hiç inme*mişti. Melek selam verdi ve şöyle dedi: "Senden önce hiçbir Peygambere verilmeyen ve sadece sana verilen şu iki nurdan dolayı sana müjdeler ol*sun. Bunlar, Fatihatül Kitap ve Bakara suresinin sonudur. Bunlardan oku*duğun her harfin karşılığı mutlaka sana verilecektir. [11]

Peygamber efendimiz diğer bir hadis-i şerifinde de şöyle buyuruyor:

"Allah teala buyurdu ki: "Ben, benimle kulum arasında namazı (Adına namaz denen fatihayı) ikiye ayırdım. Kulum ne dilerse ona verilir.

Kul deyince, Allah tcala "Kulum beni övdü" der. Kul: deyince Allah teala "Kulum beni övdü" der kul, deyince "Kulum beni yüceltti." der. Diğer bir rivayette ise "Kulum işleri bana teslim etti" der. Kul: "deyince Allah "Bu, benimle kulum arasında bir meseledir. Ona dilediği vardır." der. Kul: deyince Allah: "Bu da kuluma ait olan bölümdür. Kulumun dilediği ona ve*rilir" der. [12]
_________________-
[8] Buhari, K. Tefsir el-Kur´an sure 1, bab: 1
[9] Buhari, K. Tefsir el-Kur´an sure: 1, hah: 2

[10] Tirmizi, K. Fadailel-Kııı\Ti bab: 1 Ihıli.s No: 2875/Ahnuılh. Ifcınhe], Miisnal t2,s. 357, 412
[11] Müslim, K. el-Müsafirm, bab: 254, Hndis No: 806/Ncsai K. el-tftilah. bab: 25
[12] Müslim, K. cs-Salnh bab: 38 Hadis No: 395/1-bu Davud k. es-Salah bab: 136, I İndis No:
Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 1/68-69.

Kaynak: Taberi Tefsiri
 ·  Translate
36
5
Leman Umudzade's profile photoismail kurt's profile photo
Add a comment...
1 comment

Hazal Kızıl

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
30
Add a comment...

Ahmet Dinc

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
32
1
zehriban otlu's profile photo
Add a comment...

Mehmet Temiz

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Rasulullah (sav):
"Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce hayatını!"
(Hâkim, Müstedrek, IV, 341; Buhârî, Rikak, 3; Tirmizî, Zühd, 25)
 ·  Translate
5
Add a comment...

Hazal Kızıl

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
71
2
Mehmet Oz's profile photoHazal Kızıl's profile photoyaşayan ölü's profile photoAbdulsamet Akkul's profile photo
2 comments
 
MEHMET OZ AMİN INŞLLAH HAYIRLI AKŞAMLAR DILERIM 
 ·  Translate
Add a comment...

Hazal Kızıl

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
47
1
Aslıhan Ertan's profile photo
Add a comment...