Stream

Selami Gök

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
18
Add a comment...

Özlem Akyüz

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
80
19
Add a comment...

Kadriye Aydoğan

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
 
GÜZEL AHLAK, MÜSLÜMANIN ZİNETİDİR
Güzel ahlâk, imânın alâmeti, İslâm’ın zînetidir. Müminler nefislerini kötü huylardan temizleyerek güzel ahlâk ile ahlâklanmalıdır. Kötü ahlâk insanı günahlara sevkeder. Güzel ahlâk ise dünya ve âhirette selâmet ve saâdete kavuşturur.

Bir şeyde ihtiyaçtan fazlasını kullanmak israftır. Bunun zıddı olan cimrilik de zemmedilmiştir. İkisinin ortası olan cömertlik güzeldir. İnsan dâimâ îtidâlli, orta yolda olmalıdır.

Kibir, şeytânın sıfatıdır. Hakkı bilirken inat etmek ve bâtıl üzerine ısrâr etmek gibi kötü ahlâklar kibirden kaynaklanır. Kibriyâ ve azamet Allâhü Teâlâ Hazretlerine mahsûstur. İnsan, kendi acziyet ve küçüklüğünü bilip de kibirlenmemeli, yine kibrin tam zıddı olan zilletin de makbul olmadığını bilmelidir. Tevâzu; alçak gönüllü olmak mü’mine yakışan güzel ahlâktandır.

Müslüman, emânete hıyânet etmekten, yalan söylemekten, hîle ile insanları aldatmaktan uzak durmalıdır.

Riyâ (gösteriş) kötü ahlâktandır. Mü’min riyâdan sakınmalı ve dâima ihlâs üzere olmalıdır. Allâhü Teâlâ’ya, Peygamber Efendimiz’e ve onun Ashâbı’na ve sâlih mü’minlere sûizan etmek; onlar hakkında kötü şeyler düşünmek büyük günâhtır. Buğz (düşmanlık), kin, gıybet ve iftirâ gibi nice kötü ahlâk, sûizandan meydana gelir.

Haset; diğer bir kimsedeki nimeti kıskanmak pek çirkin bir huydur. Hasedin karşılığı olan iyiliği istemek ise İslâm dininde güzel bir huydur. Mü’min, kendisi hakkında revâ görmediği şeyi başkası hakkında da revâ görmemelidir.

Tevekkül, kanâat, sabır ve şükür güzel ahlâktandır. Her şeyi yoktan var eden Allâh’a teşekkür ve onun emrine ta’zim (hürmet) etmek kulluk îcâbıdır. İnsanlardan görülen nimet ve ihsâna (iyiliklere) teşekkür de mürüvvet ve insâniyet icâbıdır. Halka teşekkür etmeyen Hâlık’a da şükretmez. Şükretmek övülmüş, küfrân-i nimet (nankörlük) ise çirkin görülmüştür. Allâhü Teâlâ’nın emrine ta’zîm (hürmet) ve onun yarattıklarına şefkat ibâdettir. Gönül kırmak pek çirkin bir huydur ve günâhtır.
 ·  Translate
26
1
Aziz slm slm Ardic's profile photo
 
Amin
Add a comment...

Aynur Özkan
moderator

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.

(Tirmizî , Fedâilü'l-Cihâd, 12.)
 ·  Translate
29
Add a comment...

Mehmet Şahan (İstanbul)

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
17
Fatma Özayman's profile photo
 
S. A. Değerli Canlar 
 ·  Translate
Add a comment...

Aynur Özkan
moderator

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Sulh için diyet (hamale) ödemeyi kabullenmiştim. Bu hususta yardım istemek için Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'ı aradım ve karşılaştık. (Meseleyi açınca): "Bekle, bize sadaka malı gelecek. O zaman ondan sana da verilmesini emrederim" buyurdular. Sonra da: "Ey Kabisa! İstemek, üç kişi dışında hiç kimseye helal olmaz: Sulh diyeti (hamale) kabullenen kimse. Buna, gereken miktarı buluncaya kadar, istemeği helaldir. Ama o miktara ulaşınca, artık istemez. Afete uğrayıp malını kaybeden kimse. Buna da maişetini temin edecek miktarı elde edinceye kadar istemesi helaldir. Fakirliğe uğrayan adam. Eğer kavminden üç kişi, "Falancaya fakirlik isabet etti" diye ittifak ederlerse, geçimine yetecek miktarı elde edinceye kadar istemesi helaldir. Bunlar dışında istemek, ey Kabisa haramdır."
#Kaynak :
Müslim, Zekat 109, (1044), Ebu Davud, Zekat 26, (1640), Nesai, Zekat 86), (5, 96, 97)
 ·  Translate
39
1
Add a comment...

Önder

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
23
1
Add a comment...

Mehmet

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
30
1
Add a comment...

Hacer Nur

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
37
Add a comment...

Aynur Özkan
moderator

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
45
1
Sefik Bay's profile photoAynur Özkan's profile photo
2 comments
 
+Sefik Bay Amin
Add a comment...

•DADAŞ• •RECAİ

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
#Hadis-i-Şerif
"Tokalaşın ki içinizdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinize sevginiz artsın ve aranızdaki düşmanlık yok olup gitsin."
(Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk", 4)
 ·  Translate
25

Mehmet

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
34
1
Add a comment...

Alper ÇAĞLAR
owner

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
“Bir hastayı ziyaret ettiğinde, ondan senin için duâ etmesini iste. Zira onun duâsı, meleklerin duâsı gibidir." (İbn-i Mâce)
 ·  Translate
108
2
Add a comment...

Muhammed Emin Çoban

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Bizde okuyalimm !!
25
2
Add a comment...

Nihat Bey

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Muhakkak ki, en güzel söz Allah'ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed (sav)'in yoludur. İşlerin en kötüsü de dine aykırı olarak sonradan çıkarılanıdır. Size vade dilen mutlaka yerine gelecektir. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız." 
 ·  Translate
3
Aysima Yıldız's profile photo
 
bu söz gerçek âyet te geçiyor 
 ·  Translate
Add a comment...

•DADAŞ• •RECAİ

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
 
#Şüpheli-şeyleri-bırak-şüphe-vermeyen #şeylere-yönel. Zira doğruluk, gönüle huzur, yalan ise kuşku verir.”(Tirmizî, "Kıyamet", 60)
 ·  Translate
66
2
•DADAŞ• •RECAİ's profile photo
12 comments
 
+Dursun Naldemir aynen Arkadaşım katılıyorum sana televizyondaki zehirli poğramların kalkması lazım ve dediğin gibi burda en büyük görev Anne ye Ve Babaya düşüyor ALLAH IM imanlı kuranlı yetişen gençler nasip etsin devletimize milletimize inşallah 
 ·  Translate

Ahmet Dinc

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
63
2
Nurten Güngördü's profile photo
 
Allahu teâlâdan korkmuyorsan ölüden neden cekiniliyor 
 ·  Translate
Add a comment...

Merve Kalpak

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
110
5
Add a comment...

neo 30

HADÎS-İ ŞERÎF'LER  - 
23
Add a comment...