Tôi không hiểu tại sao fay book của tôi bị ai khóa tài khoản?

Nắng o pholyda
Uoc ngăn nổi nhớ
Ta giả từ nhau
Trăm ngàn nôi nhớ
Cũng đành biệt ly

Buồn chúng quanh ta không có ai chia sẻ.tat cả là.......
Wait while more posts are being loaded