Post is pinned.Post has attachment
Te amo +Nikodem Wojciechowski​...😍😘💋...tú eres mi vida...💏❤❤❤❤❤❤❤
🌊 🌿 Hermosa Naturaleza 🌿 🌊
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Post has attachment
🌊 🌳 Saint George-de-I'Oyapock 🌳 🌊
🍃 (Guyana Francesa) 🍃
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Gujana Francuska jest departamentem zamorskim Francji, leżącym w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim i charakteryzującym się nizinnym krajobrazem. Na terytorium departamentu panuje równikowy klimat, a charakterystyczną roślinnością są wilgotne lasy równikowe.
Photo

Post has attachment
Niemal cały obszar Gujany Francuskiej pokryty jest typowymi dla klimatu równikowego czerwono żółtymi glebami. Są to gleby laterytowe, na których rośnie las tropikalny. Gleby są bardzo podatne na erozje, której przyczyną jest karczowanie lasu. W sąsiedztwie rzek występują żyzne gleby aluwialne, zaś tereny nadmorskie miejscami są pokryte przez gleby bagienne.
Photo

Post has attachment
Powierzchnia – 91 000 km²

Skrajne punkty: północny 5°46'N, południowy 2°06'N, zachodni 54°33'W, wschodni 51°37'W. Rozciągłość południkowa wynosi 400 km, a równoleżnikowa 330 km.

Gujana Francuska graniczy z następującymi państwami:

Surinam – 510 km
Brazylia – 673 km
Linia brzegowa – 378 km
Photo

Post has attachment
Gujana Francuska (franc. Guyane) – francuskie terytorium zależne o statusie departamentu zamorskiego, położone w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Atlantyckim, graniczące na zachodzie z Surinamem, a na południu i południowym wschodzie z Brazylią. Ze względu na swoją zależność Gujana posiada podwójną symbolizację: oficjalną – francuską i narodową (flagę i herb). Gujana Francuska, jako integralna część Francji, należy do Unii Europejskiej.
Photo

Post has attachment
Linia brzegowa jest wyrównana, praktycznie pozbawiona wszelkich zatok i półwyspów. Linię brzegową urozmaica jedynie na samym wschodnie estuarium rzeki Oyapock. Gujana Francuska poosiada kilkanaście niewielkich przybrzeżnych wysepek, przeważnie niskich do 30 m n.p.m.: archipelag Îles du Salut i Ilet la Mère. Wybrzeże jest niskie, przeważnie namorzynowe i zabagnione. W niektórych miejscach, szczególnie na terenach zamieszkanym, występują plaże, będące atrakcją turystyczną kraju.
Photo

Post has attachment
Od 2 połowy lat 60. XX wieku zaczęły aktywnie działać na terytorium Gujany Francuskiej ugrupowania o orientacji lewicowej, których celem była szeroka autonomia lub niepodległość. Pod ich naciskiem, w roku 1982 władze francuskie zdecydowały się na ograniczone reformy decentralizacyjne i samorządowe. W ich wyniku Gujana Francuska, będąc departamentem zamorskim Francji, uzyskała również status regionu. W ślad za tym, z budżetu centralnego Francji wydzielono znaczne środki na rozwój tego terytorium.

W 1998 roku uzyskało ono dodatkowe, ograniczone uprawnienia autonomiczne, m.in. powołano do życia Radę Regionalną. Z inicjatywy części przedstawicieli Rady Departamentu i Rady Regionalnej zwołano w roku 2001 Gujański Kongres, którego efektem był projekt nowego statusu Gujany Francuskiej jako tzw. wspólnoty terytorialnej (collectivité territoriale) o znacznej autonomii. W odróżnieniu od Gwadelupy i Martyniki, na terytorium Gujany Francuskiej nie przeprowadzono jednak 7 grudnia 2003 roku referendum dot. zmiany jej statusu. Znaczne dotacje rządu francuskiego oraz długofalowy program rozwoju tej posiadłości, a także złoto w rzekach gujańskiej dżungli, był jednym z powodów masowego napływu brazylijskich imigrantów (w większości nielegalnych). Od 1982 roku ludność Gujany Francuskiej zwiększyła się ponad trzykrotnie (z 70 do 230 tys.). Gujana Francuska, jako integralna część Republiki Francuskiej, należy do Unii Europejskiej (jest jej regionem peryferyjnym).
Photo

Post has attachment
Gujana Francuska leży w strefie klimatu równikowego wilgotnego, który charakteryzuje się występowaniem opadów przez cały rok. Dodatkową przyczyną wilgotnego i gorącego klimatu Gujany Francuskiej jest Prąd Południoworównikowy który obmywa wybrzeża Brazylii, Gujany Francuskiej i ciągnie się dalej w kierunku północno-zachodnim.
Photo
Wait while more posts are being loaded