Post is pinned.Post has attachment
••• 🍦 աɛʟċօʍɛ a ċօʍʊռɨɖaɖɛ sօʀʋɛtɛ ɖa taզʊɛs 🍦 •••

🖐💗քaʀa ʍɛʟɦօʀ ċօռʋíʋɨօ ռa ċօʍʊռɨɖaɖɛ tɛʍօs aʟɢʊʍas ʀɛɢʀas à ɮaɨxօ🖐👇💜

🍦 1•... 💕tʊɖօ օզʊɛ քɛɢaʀ ɖɛʋɛʀá ċօʍɛռtaʀ 'քɢ' օʊ sɛʀá ɖɛռʊռċɨaɖօ ɛ ɮaռɨɖօ💕 ...
🍦 2•... 🐰ʀɛsքɛɨtɛ tօɖօs օs ʍɛʍɮʀօs ɖa ċօʍʊ🐰 ...
🍦 3• ... 🎭ʄaҡɛs ɛ ɦatɛʀs ռãօ ɛռtʀaʍ🎭 ...
🍦 4• ... 🌺ɦaʋɛʀá 2 քʀօքʀɨɛtáʀɨas ɛ 3 ʍօɖɛʀaɖօʀas só ċօʟօċaʍօs ɢɛռtɛ ɖɛ ċօռʄɨaռça🌺 ...
🍦 5• ... 🌼ʍօɖɛʀaɖօʀɛs ɛ քʀօքʀɨɛtáʀɨa ռãօ ʍʊɖa ռaɖa sɛʍ ċօռsʊʟtaʀ a ɖօռa ɖa ċօʍʊ (ɛʊ) {ɖʊɖaɦ}🌼 ...
🍦 6• ... 🚫ռãօ քօstɛ ռaɖa ɨʍքʀóքʀɨօ🚫 ...
🍦 7• ... 🐝քօstɛ sօʍɛռtɛ ċօɨsas ʀɛʟaċɨօռaɖas a ċօʍʊռɨɖaɖɛ🐝 ...
🍦 8• ... 🍯քօstɛ ռas ċatɛɢօʀɨas ċɛʀtas🍯 ...
🍦 9• ... 🍒ʀɛsքʀɨtɛʍ tօɖօs օs ʍɛʍɮʀօs🍒 ...
🍦 10• ... 🔥ռãօ ċʊʍքʀɨʊ as ʀɛɢʀas? sɛʀá ɖɛռʊռċɨaɖօ ɛ ɮaռɨɖօ🔥 ...

...🍦օɮʀɨɢaɖa քɛʟa atɛռçãօ ɛ ʍaɨs ʊʍa ʋɛʐ ɮɛʍ ʋɨռɖօs🍦...
Photo

Post has attachment

Post has attachment
ɛʟa ռãօ ɢօsta ɖa ʟaʀɨssa
+Diário de Uma Fã Girl
օʊ
+Mania Teen​
Photo
Photo
24/03/2017
2 Photos - View album

Post has attachment
obrigada pelo convite posso ser moderadora?
Photo

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded