Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/14/17
48 Photos - View album

Post has attachment
यी फलहरुको नाम कमेन्टमा लेख्नुहोस्
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/13/17
30 Photos - View album

Post has attachment
The Stream - Are the hopes of 800,000 DREAMers set to become nightmares? http://google.com/newsstand/s/CBIwz_Lt_jU

Post has attachment

Post has attachment
"मेरो बोल्ने मुखलाई नथुन,आउने समाजको आह्वान गर्छ मेरो मुखले, मेरो लेख्ने कलमलाई पनि नथाम,सत्यलाई इङ्गित गर्छ मेरो कलमले, मेरो गोडामा नेल नलगाऊ,नयाँ बाटोलाई पहिल्याउँदैछ मेरो गोडाले।"
स्व.वी.पी.कोइराला

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded