Post has attachment
Дали времето е относително, както твърди Анщайн. Теория на относителността отрича класическата физика никой физик до сега не намира аргументи за да я обори.. Една българска технология обаче поставя доста ясни въпроси с примери и аргументи. Първо когато се изгражда наука като геометрия се приемат основни неща като даденост наречени аксиоми те не се доказват за това и има геометрия на Евклид и на Лобачевски приемащи за аксиоми различни неща и градящи геометрията си с теореми и решават един и същи задачи с еднакви отговори. Анщайн забравя, че 4 измерения се приемат за абсолютни в класическата механика това са времето и 4 те координати. Оттам той търси относителността на времето спрямо скоростта на светлината тоест индикатор е скоростта на светлината за измерване на времето .. Да предположим че се намирате на 1 светлинна година от избухваща звезда. . Точно след една година светлината ще пристигне до вас и вие ще видите избухването , ако в този момент започнете да се движите сс скоростта на светлината вие ще видите застинал образ ( или ще изчезне) ако надвишите скоростта на светлината ще видите събитията в обратно на времето протичане. Това не е връщане на времето , а е отпечатъка на избухването като светлина и вие улавяте потока светлина на определено разстояние както прослушвате запис на магнитна лента. подробни разсъждения по темата може да видите на следния линк
https://plus.google.com/u/0/collection/IREXX

Post has shared content
5 ТО допълнение
В филма Геният по нешенал географик Анщайн дава пример, в който човек движещ се с влак със съизмерима скорост със светлината ще види две едновременни светкавици в двата края на влака на еднакво разстояние от него като различни по време пристигащи светкавици, но логически веднага вниква втория пример когато не човека приемник на светлината се движи а единия от двата източника на светкавица.
За по лесно представете си наблюдател гледа как един стоящ на разстояние с фенерче човек и втори движещ се от наблюдателя към стоящия човек , точно когато се изравни с втория човек и двамата святка с фенерче какво ще види наблюдателя . Ще види еднакво по време пристигащи две светкащи фенерчета. защото светлината няма маса и не приема импулса тоест скоростта на движещия се святкащ с фенерчето няма да се извади( защото се отдалечава от наблюдателя), а ще е скоростта на светлината, което напълно доказва написано в 4 тото ми допълнение. Ако светлината няма маса, какво се движи в пространството дори през вакум където няма материя , как се предава енергия. Може ли да се прави аналогия със звуковите вълни и вълните в океана? След като има скорост на разпространение светлината трябва да е движение на частици , но как да обясним липса на маса. Никъде не видях такова обяснение. Липса на маса означава, че околните предмети не създават в нея сили на гравитация , но се оказва, че гравитацията променя движението на светлината , но коя гравитация особено силната тази на черните дупки ... изпаднахме в каша .... понякога има маса понякога не ако светлината е балансирана частица от няколко заряда то тя няма да се проявява привличане , когато попадне в силна гравитация каквито са черните дупки или много близо до предмети тогава. Силната гравитация разбалансира светлината частица и тя се проявява като частица с маса. ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЧЕ В УСЛОВИЯ НА СИЛНА ГРАВИТАЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИМПУЛСА НА СВЕТЛИНАТА И ДА СЕ ДВИЖИМ В ПРОСТРАНСТВОТО КАКТО ПЛАТНОХОДИ СЕ ДВИЖАТ В ОКЕНИТЕ И МОРЕТАТА УЛАВЯЩИ ВЯТЪРА
Една Българска технология опровергава съвременното нашумяло отричане на класическата физика с черни дупки и теория на относителнсостта.
Съмнявам се че има човек занимаващ се с точни науки , който не се вълнува от тези филми.Учени от цял свят като Стиван Хокин и много други ( изгледайте поредицата докрай) позовавайки се на законите на НА АНЩАЙН отричат съвременната физика като глобална за време-пространството изпадат дори в странни форми да прогнозиранне на впечатления.. ДО СЕГА НЯМА ТЕОРИЯ, КОЯТО ДА СВЪРЗВА ТЕОРИЯТА НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА С ФИЗИКАТА. това ясно говори за невъзможност. Дали тези филми са поредното шоу без истина. Кунчев вятърна технология е нова технология създаваща математически модели на реални работещи системи и дава своя гледна точка. Както в математиката се приемат аксиоми въз осноаа на които се гради цялата геометрия. (припомням има геометрия на лобачевски и евклидова базиращи се на различни основни аксиоми) така и теорията на относителнстта приема, че няма по-голяма скорост от скоростта на светлината ( приема се но не е доказано).Изпуска се една подробност, че светлината е електромагнитна вълна от фотони без маса за това според законите на физиката няма инертност и набира скоростта си веднага. Оттам ако имаме два източника на кохерентна ( еднакава)светлина движещи се с различни скорости срещу нас би трябвало светлината в момента в който те са изравняват би трябвало да видим светлината на по бързия обект по бързо от другия но не е така. Това не е защото наминава скоростта на светлината ( както до сега го обесняват) , а защото той няма маса и не приема импулса създаден от скоростта на обекта на който се намира. Според класическата механика импулса е равен на масата по скоростта и е нула поради нула на масата.
Втория опит, с който се доказва реално че времето е относително е с поставяне на два атомни часовника на различна надморска височина.
Елементарно е да се сети човек че часовниците не са реално време , а уред за неговото измерване И ТОЙ Е ЗАВИСИМ ОТ УСЛОВИЯТА И НЕГОВАТА СЪЩНОСТ НА ИЗГРАЖДАНЕ. В конкретния случай атомния часовник е зависим от гравитацията и силите които въздействат на материала и това не доказва относителността на времето.

Теорията на относителността е поставила 4 те координата на времепространството във виртуална среда и оттам идва несъотвествието с класическата механика точно какато както геометрията приема недоказани аксиоми за верни и гради теорими за вярно решаване на задачи. В първия момент обаче когато тези аксиоми се окажат в друга среда и явно изпадат в паника и казват о това е черна дупка и важи друга физика. НЕ това е една от теориите на Кунчев Вятърна технология за подобие на природата , че има подобие в еднакви макросистеми/микро обяснена във видео. И математиката на Лобачевски го доказва решавайки и достигайки до същата вярност/отговор на една и съща задача но решена по геометрията на Евклид. Това е видеото, в което се дава пример за приложение на тази теория на Кунчев Вятърна Технология
https://www.youtube.com/watch?v=gaJoldISC-c&t=187s

Оттам и цялата постановка която разтърси света на физиката с появата на теорията на относителността е грешна. Не се приема иделани форми за 4 координати на времерпостранството , а се приема форми на координатите в зависимост от измервателните уреди, което е субективна и залъгваща оценка оттам идва и цялостната грешна основа на изграждането на тези теории и отричане на класическата физика във вселената без реално да го доказват. Остават само верни на АНЩАЙН неща липса на материя във вселената , до сега се открива единствено нейното енергийно проявление. С прочутата формула Е=м*с2 енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат.
Предполагам ще зарадвам вярващите с липсата на материя но ,
Оттам следва и ,че няма връщане на времето назад ако скоростта надмине скоростта на светлината. ( това, че до сега не е открита по голяма не доказва обратното, че няма)

1 во допълване за филмите на Стиван Спилбърг
Оттам и е редно да се замислим дали такива филми не са поредната измама въвеждаща ни в невежество за да печелят.
Класическата физика е изградена за условията на Земята и константно земно ускорение/ притегляне или поне се променя незначително с височината. В черните дупки има огромно притегляне, което се изменя в пъти по бързо от височината до центъра и трябва да бъде отчетено.
Същото е в микрокосмоса където квантовата физика измества класическата. Там бързината на движение на примерно електроните не дава възможност за точно определяне на местоположението им ,а считат че се движат в определен пояс и когато те преминат в друг отделят или приемат енергия наречена квант фортон минават на друго енергиино ниво. ДО сега никой не го е видял това говорим за формули и обяснения отново поставени върху приета за вярна основа. Ако се върнем на това че няма материя, а ние сме съзнание от енергийно свързани НЕМАТЕРИАЛНИ КОМПОНЕНЕТИ остава въпроса до къде ни позволява съзнанието да стигнем в правотата на мислене ЩОМ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ БЕЗКРАЙНОСТТА НА ВСЕЛЕНАТА И ТОВА ЧЕ ИМА НЕЩО КОЕТО Е НИЩО НО Е НОСИТЕЛ НА ЕНЕРГИЯ..... Оставям ВИ да помислите над това.


2 ро допълнение към филмите на Стивън Спилбрг
Във втория филм дават спор между водопроводчик и Стиван Хопкинк дали черните дупки унищожават информацията. Най неочаквано Водопроводчика печели с теория, че Черните дупки запазват информацията на хоризонта на събитията ( тя застива на хоризонта на събитията). Дадоха какво ще види човек когато приятелката му падне в черна дупка. Приятеля и вижда че Тя остава безкрайно дълго на хоризонта на събитията , а тя друго. Веднага вниква въпроса къде е хоризонта на събитията след като гравитацията нараства без резки граници макар и неравномерно( ще обясня после) разстоянията се измерват в светлини години и е твърде нелеп пример че приятеля ще види нещо. За това по интересно стои въпроса дали това не е океана на нов вид живот. Черните дупки са вълни от гравитация и енергия светлина която не може да напусне. Имайте в предвид, че голямата гравитация непрекъснат поглъща материя планети слънчеви системи и галактики. Т Попадането на планета в черна дупка е вълна от гравитация подобна на хвърлен камък в езеро . Използвайки моята теория ( в първа част пуснах видео)за подобие на нещата в природата можем да си представим визуално какво се случва, но в друга материална среда в случая гравитация. Липсата на материя ( в първа част) говори, че ние живите същества сме комбинация от енергийни частици ... логично е да се си представим, че в черните дупки има невероятна комбинация на сили енергия , светлина, гравитация и е нормално там да има разумни същества или един различен свят. Нашето съзнание обаче все още не е развито и най- вероятно ограничено за разбере и осмисли такива форми на живот като се има в предвид, че от векове съжителстваме с животните и растенията и до сега техния свят е непознат за нас. Представете си че нашето съзнание е софтуер програма, Която е на езика на програмиране java. Той не позволява работа директно с устройствата на компютъра както езика С с цел защита от неправомерен достъп. Така JAVA работи в сандък през, чийто капаци има достъп до околния свят. За да види нещо отвън тя трябва да мине през специален портал който да провери дали има право..

3 то допълнение
Много ще си кажат тоя пк защо ни занимава с глупостите си , какво значение има за нас какво казал Стиван Спилбърг и това, че тоя го опровергава. Истината винаги има значение , защото начина на мислене и подкрепата му с аргументи е основен критерии за нейното търсене. В последствие ще видите как тази истина ще се върне и ще ви помогне да осъзнаете вашите проблеми и да ви помогне. Един от примерите, че човешкото мислене е ограничено и не може да избяга далече от биологичния си произход е изобретяването на компютъра. За повечето компютъра е машина , но той създаден да работи като израстващо малко дете. Всяко новородено дете има заложени БЕЗУСЛОВНИ рефлекси за да оцелее. Това са дишане сучене .... По късно развива други условни рефлекси. Компютъра при включване има заложени Безусловни рефлекси наречени BIOS . при включване Bios преглежда оперативната памет преглежда основните устройства клавиатура видео и ако има грешка спира сингнализира и преглежда за нови устройства и подава управлението на някое от тях за да зареди новите условни рефлекси на компютъра наречени ОПЕРациона система. Оказва се че не само не може да избягаме от биологичния си произход но може да прехвърлим/ съдим за общи свойства от компютъра към нас. Детето не може да си вдига кръвното когато му се карате обаче говоритеспокойно то реагира на сила на шума не на вашите приказки, в последствие когато попорасне то имитира раздразненост гледайки от вас и си дига кръвното без да осъзнава, че създава усвоява условен рефлекс когато се дразни при стрес да си дига кръвното. Това донякде е защитен рефлекс вдигайки адреналина НО ЕДИНСТВЕНО ПРИ ПРАВИЛНА ПРЕЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА. Когато порасне вече дори да иска не може да не си дига кръвното/адреналина когато се дразни или преживява стрес. Много често сами сиздавате тези неправилни преценки. Примерно виждате шефа си и се стягате , но след известно време с такава преценка и насилствено стягане това може да доведе дори до припадък при виждане на шефа защото вие сдавате един безусловен рефлекс който не може да регулирате. Обратната осъзната реакция че няма нищо страшно може да доведе до определено позитивни резултати. Второ правило е как да реагирам в стресова ситуация когато няма време. АКО вие преди това обмислите как да реагирате при поява на стресова ситуация вие ще реагирате точно по този начин..Примерно шофирам основно правило избягвай челен удар с друга кола. При поява на ситуация мозъка ви ще реагира директно към това заучено правило.Трето правило За да се появи разум у новородено то първо имитира околния свят вашите реакции и това, което вижда наоколо. Оттам ако вие пушите а обясняват на детето си колко е вредно вероятно ако няма друга намеса детето ще имитира вас независимо какво му обяснявате , Аргумент, че това е вярно са откъснати случай на изолираност при отглеждане на деца. малкото дете се обучава единствено като имитира то, не може да взима разумни решения.. имаше дете в Русия гледано при кучета имитиращо кучета.
Оттам и решаването на глобални етнически проблем свързани с неграмотност... няма как да виниш едно циганче , и баща му че са такива и живеят в нищета .. просто държавата трябва да вземе фургони в които да им подсигури и на бащата и на детето храна трябва да им пдсигури и на двамата обучение .... те просто имитират онова което природата им е подсигурила до сега ... мизерия и няма как сами да избягат от нея.


4 то допълнение
Една от теориите разтърсили света и класическата физика е теорията на относителността , на Анщайн. Той твърди, че времето е относително и протичането му зависи от скоростта, с която се движиш което е пълна заблуда. Представете си звезда избухва във вселената вие се намирате на 1 светлина година разстояние. Точно след една година вие ще видите избухването , ако започнете да се движите със скоростта на светлината то образа, който ще виждате е постоянен замръзнал , ако надвишите скоростта на светлината обаче би трябвало да виждате образа в обратно на времето протичане. Това означава ли, че връщате времето. не разбира се вие връщате записана във времето лента на събития както се връща лента на касетофон. Събитието( избухването на звездата) е станало и продължава но виждате неговия отпечатък върху светлината, която излъчва. За това и теорията на Анщайн за относителността на времето е невярна..
5 ТО допълнение
В филма Геният по нешенал географик Анщайн дава пример, в който човек движещ се с влак със съизмерима скорост със светлината ще види две едновременни светкавици в двата края на влака на еднакво разстояние от него като различни по време пристигащи светкавици, но логически веднага вниква втория пример когато не човека приемник на светлината се движи а единия от двата източника на светкавица.
За по лесно представете си наблюдател гледа как един стоящ на разстояние с фенерче човек и втори движещ се от наблюдателя към стоящия човек , точно когато се изравни с втория човек и двамата святка с фенерче какво ще види наблюдателя . Ще види еднакво по време пристигащи две светкащи фенерчета. защото светлината няма маса и не приема импулса тоест скоростта на движещия се святкащ с фенерчето няма да се извади( защото се отдалечава от наблюдателя), а ще е скоростта на светлината, което напълно доказва написано в 4 тото ми допълнение. Ако светлината няма маса, какво се движи в пространството дори през вакум където няма материя , как се предава енергия. Може ли да се прави аналогия със звуковите вълни и вълните в океана? След като има скорост на разпространение светлината трябва да е движение на частици , но как да обясним липса на маса. Никъде не видях такова обяснение. Липса на маса означава, че околните предмети не създават в нея сили на гравитация , но се оказва, че гравитацията променя движението на светлината , но коя гравитация особено силната тази на черните дупки ... изпаднахме в каша .... понякога има маса понякога не ако светлината е балансирана частица от няколко заряда то тя няма да се проявява привличане , когато попадне в силна гравитация каквито са черните дупки или много близо до предмети тогава. Силната гравитация разбалансира светлината частица и тя се проявява като частица с маса. ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЧЕ В УСЛОВИЯ НА СИЛНА ГРАВИТАЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИМПУЛСА НА СВЕТЛИНАТА И ДА СЕ ДВИЖИМ В ПРОСТРАНСТВОТО КАКТО ПЛАТНОХОДИ СЕ ДВИЖАТ В ОКЕНИТЕ И МОРЕТАТА УЛАВЯЩИ ВЯТЪРА

публикацията е временно записана и е в процес на допълване
https://www.vbox7.com/play:8f174744b0

Mladen Milanov
14 май 2014 г. ·
Човешкият начин на мислене се изграждал във вековете с идеята човечеството да просперира. Различни фактори са оказвали негативно влияние с цел власт и пари , като религия и икономически интереси. Ако по времето на средновековието човешкия живот не е представлявал стойност и е отнеман сега човекът е разбрал, че дори живота на живата среда животни и растения са фактор за неговото развитие. Съвременният свят на безразборни реклами и икономически интереси тотално променя и промива мозъци с цел да вкарат човечеството в матрицата.Едно ново течение "зелена енергия " поставя нов фактор за просперитета и развитие на човечеството и това е човешкият труд. Енергия която отива безнаказано на боклука. Сега сме свидетели как Човешкият труд масово се изхвърля на боклука. Запада при свръхпроизводство на селскостопанска продукция може да си позволи лукса да изхвъли на боклука селскостопанска продукция за да поддържа високи цени. Без този прозиводител да си дава сметката, че за да се произведе всеки трактор орал нивата му хиляди инженери преди това са изобретавали и работили . Това, че може да си купи хиляди часове човешки труд на безценица не му дава правото да ги изхвърли. ПО същия начин софтуерните гиганти бълват версия след версия като използват всякакви врътки да наложат новата си версия. Защо старата версия не се предоставя безплатно за да може да се увеличи полезният ефект от вложения труд.? това е изхвърлен човешки труд. Много често сме свидетели на потулване на нова технология или задържане на разработки с особен значение за улесняване на живота. Няма как да се биеш в гърдите как милееш за природата а да се возиш на 100 метрова яхта- разхищение на природни ресурси и замърсяване и после да ми говориш колко пагубно е глобалното затопляне. Няма как да се промени начина на мислене щом икономически интереси пълнят телевизорите с реклами за мощни автомоблили и какво ли не. Време е да се заговори за мярка на консумиране. Това преяждане и Американският модел на живот, който се налага е като вълкът влязъл в кошарата убил цялото стадо и изял една овца.

Бума на младите юристи и засиления интерес към тази професия говори единствено за упадъка на една държава. Правораздаването е допълнителна обслужваща функция на държавата , тя не носи полезен продукт , който да изнесеш на пазара а отдавна е превърната в средство за печалба със съмнителен ефект и шарлатанство неотстъпващо на това на врачките. Два са видовете професии при едните специалистите щедро обясняват детайлите на хората и това е ИТ, електроника ,там дори има отворен код за улеснение при другите се крие занаята и това са професии упражнявани от не толкова интелигентни хора за съжаление и правистите спадат към тази категория. Регулирането на отношенията между хората в държавата е динамичен процес в който утежняването на наказанията и наказуемостта е ефекта върху намаляването на вида престъпление , а оттам и намаляване на броя на заетите в правораздаването. Нашата система отдавна е статична без никакви обратни връзки и тя не може а бъде ремонтирана от същите празноглави творители на закона, които са сега. Създаването на умишлени капани в законите и препращането към съда от всяка друга не работеща институция е увеличила делата до безкрай за това и този сектор става атрактивен но е бреме за държавата.Не може примерно ЗУТ да мисли повече за съседа ти отколото за собственика на имота. Това създава безсмислени противоречия и дори пречи на собственика на имота да изкарва печели от имота си. Примерно наличие на отстояние 3 метра в градски условия където всеки квадратен метър трябва да се използва за построяване на барака магазин работилница , дари под наем. Не може в собствения имот да искаш разрешение от общината да си отсечеш дърво ,а горите да се изсичат безразборно, когато има застрашаващо от падане дърво в нечии двор и може да убие хора точно тогава общината нехае. Усложняването на законите води именно до това. Те трябва да са разбираеми и за хората.

Биологичния "РАУНДЪП" за вашата градина.
Пирей (Agropyrum repens) е особено упорит плевел с дълбоки корени стигащи до 50 см надолу. Премахването му е почти невъзможно без използване на химикали . На помощ може да ВИ дойде пилешката трева, която е с плитка коренова система и лесно се премахва . но унищожава пирея ако я оставим. Така използвайки природата може да премахнем Пирея , а с пилешката трева можем лесно да се справим в последствие.

Post has attachment
Да обичаш природата не означава да правиш купони по чукарите , а да отгледаш растение и да затвориш цъкъла на природата. Науката и изнеса посегна на най ценното което човека е създал и облагородявал семената. Сега семената не могат да се възпроизвеждат от продукта с цел бизнес И ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНИ . Това е моя разсад от домати... почвата е облагородена в градината от изпражненията на кокошките , кокошките храня с остатъците от храната ми , те ми дават чисти яйца , а тревата от градината им хвлям на тях. ЕДИН УНИВЕРСАЛЕН ЦИКЪЛ ИЗМИСЛЕН ОТ НАШИТЕ ПРАДЕДИ...И НЕ Е ЕВРОПЕЙСКА ЦЕННОСТ
Photo

мисли преди заспиване: Демокрация има тогава, когато няма значение коя партия управлява и на никой нему пука..

За тези които не са разбрали: хората контроличат решенията на правителството..... за това подкрепяйте истината без значение на партията... това е естествения подбор. Ограмотявайте се за да имате критерии за истина , вашата истина се базира на вашата интелигентност. не на това каква е истината на стадото наречено партия

Post has attachment
3 то допълнение към филмите на Стиван Спилсбърг
Много ще си кажат тоя пк защо ни занимава с глупостите си , какво значение има за нас какво казал Стиван Спилбърг и това, че тоя го опровергава. Истината винаги има значение , защото начина на мислене и подкрепата му с аргументи е основен критерии за нейното търсене. В последствие ще видите как тази истина ще се върне и ще ви помогне да осъзнаете вашите проблеми и да ви помогне. Един от примерите, че човешкото мислене е ограничено и не може да избяга далече от биологичния си произход е изобретяването на компютъра. За повечето компютъра е машина , но той създаден да работи като израстващо малко дете. Всяко новородено дете има заложени БЕЗУСЛОВНИ рефлекси за да оцелее. Това са дишане сучене .... По късно развива други условни рефлекси. Компютъра при включване има заложени Безусловни рефлекси наречени BIOS . при включване Bios преглежда оперативната памет преглежда основните устройства клавиатура видео и ако има грешка спира сингнализира и преглежда за нови устройства и подава управлението на някое от тях за да зареди новите условни рефлекси на компютъра наречени ОПЕРациона система. Оказва се че не само не може да избягаме от биологичния си произход но може да прехвърлим/ съдим за общи свойства от компютъра към нас. Детето не може да си вдига кръвното когато му се карате обаче говоритеспокойно то реагира на сила на шума не на вашите приказки, в последствие когато попорасне то имитира раздразненост гледайки от вас и си дига кръвното без да осъзнава, че създава усвоява условен рефлекс когато се дразни при стрес да си дига кръвното. Това донякде е защитен рефлекс вдигайки адреналина НО ЕДИНСТВЕНО ПРИ ПРАВИЛНА ПРЕЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА. Когато порасне вече дори да иска не може да не си дига кръвното/адреналина когато се дразни или преживява стрес. Много често сами сиздавате тези неправилни преценки. Примерно виждате шефа си и се стягате , но след известно време с такава преценка и насилствено стягане това може да доведе дори до припадък при виждане на шефа защото вие сдавате един безусловен рефлекс който не може да регулирате. Обратната осъзната реакция че няма нищо страшно може да доведе до определено позитивни резултати. Второ правило е как да реагирам в стресова ситуация когато няма време. АКО вие преди това обмислите как да реагирате при поява на стресова ситуация вие ще реагирате точно по този начин..Примерно шофирам основно правило избягвай челен удар с друга кола. При поява на ситуация мозъка ви ще реагира директно към това заучено правило.Трето правило За да се появи разум у новородено то първо имитира околния свят вашите реакции и това, което вижда наоколо. Оттам ако вие пушите а обясняват на детето си колко е вредно вероятно ако няма друга намеса детето ще имитира вас независимо какво му обяснявате , Аргумент, че това е вярно са откъснати случай на изолираност при отглеждане на деца. малкото дете се обучава единствено като имитира то, не може да взима разумни решения.. имаше дете в Русия гледано при кучета имитиращо кучета.
Оттам и решаването на глобални етнически проблем свързани с неграмотност... няма как да виниш едно циганче , и баща му че са такива и живеят в нищета .. просто държавата трябва да вземе фургони в които да им подсигури и на бащата и на детето храна трябва да им пдсигури и на двамата обучение .... те просто имитират онова което природата им е подсигурила до сега ... мизерия и няма как сами да избягат от нея.

https://plus.google.com/u/0/collection/IREXX

Post has attachment
Странно телевизии политици всеки говори за зелена енергия , за екология , а никой не жела да дава път на нови разработки. Точно обратното. Бетц формулира неверен закон без да отчита че въздуха около периферията на рбаотната площ влияе за това и дава 59 % . А енергия повече от 50 % не може да се отнеме и това го доказва радиотехнитката/електротехиката при източник на енергия със съгласуван товар.нЯМА КАК ДА Е РАЗЛИНО. Има достатъчно ясни ттестове които могат до оборят теорията на БЕТЦ . ВЪПРОСА Е кой стои зад това технологии като КУНЧЕВ вятърна технология да нямат достъп до публични изяви. Това е Една по стара моя публикация
https://www.facebook.com/mladen.milanov.98/posts/10206790618842434?pnref=story

Г-н Президент,

Силно съм възмутен от серия от прокурорски решения с откази за образуване на съдебно производство за закононарушения посочени от мен (на Община Видин и верига от контролни органи), в които няма обосновка използваща закона , а общи приказки. Това е явна демонстрация че не ЗАКОНА РЕШАВА А ПРОКУРОРИТЕ. Такъв тип поведение дава възможност за прикриване на престъпления по особено нагъл начин и невъзможност за реформи тъй като закона няма приложение. За това съм повдигнал обвинение срещу всички прокурори позволили си по този долен начин на оправдават престъпление. ОЩЕ ПО ФАТАЛНОТО е че дори 2 ма председетелите на Етичните комиисии отказват да дадат независимо становище дали закона е нарушен. Повдигнал съм обвинение и срещу тях с писмо до главния прокурор и ВСС като съм изразил и гражданската си позиция за ОСОБЕНО ОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА МАГИСТРАТИ връзващи ръцете на всякаква реформа и съсипващи живота на хората. Считам че ако тези хора бъдат наказани за безотговорното СИ поведение за унищожен контрол в Съдебната система всеки магистрат ще знае, че носи отговорност за действията си , ако те нарушават законите. ИЛИ тъй наречената система от хората защитават се като навързани свински черва. Тоест липса на независимо решение обосновано от закона.
Такъв тип поведение отказва хората да си търся правата. Съдебната система не може да защитава свестните хора и държавата умира.

Ние сме хората на зелената енергия и нашето желание да помагаме на хората със знанията си да констатираме точно проблемите и да даваме верни решения. Ние не сме организация нас ни свързва единствено начина на мислене.

Нашите усилия ще са напразни ако нямаме подкрепата на обществото и авторитетните личности на тази държава.

Поздрави Младен Миланов
Wait while more posts are being loaded