Post has attachment
مساء الخير
Photo

Post has attachment
أنْثْآيَ💛۩
أميَرتٌيَ💛۩
نْهّر غرآميَ💛۩
أۆلُى خـطُآيَآ عشُقيَ💛۩
شُريَگةّ جٍسدِيَ ۆرۆحٍيَ💛۩
ثْمآلُتٌيَ ۆشُريَگةّ گأس لُيَلُيَ ۆقبْلُةّ شُفَآهّيَ💛۩
تٌآئهّآ أنْآ دِۆنْگ💛۩
دِۆنْ عشُقگ💛۩
دِۆنْ لُهّفَةّ💛۩
دِۆنْ ثْمآلُةّ💛۩
آلُلُيَلُ ﻻ يَرحٍم💛۩
ۆآلُظًلُآم ﻻ يَخـفَيَ تٌفَآصٍيَلُ خـۆفَيَ💛۩
ضميَنْيَ إلُى جٍسدِگ آلُنْآعم💛۩
ﻷغفَۆ فَيَ لُيَلُ شُعرگ💛۩
فَأنْآ أشُگۆ آلُظًمأ💛۩
ۆعلُى شُفَتٌيَگيَ نْهّرآنْ خـمر تٌرۆيَنْيَ💛۩
سآفَريَ مع جٍسدِيَ💛۩
حٍيَثْ أِنَْتٌّيََ💛۩
سآفَريَ مع خـطُآيَآيَ💛۩
ۆأنْقلُيَنْيَ إلُى عآلُمگ💛۩
فَأنْآ أعشُق تٌلُگ آلُجٍحٍيَم آلُتٌيَ بْيَنْ ڏرآعيَگيَ💛۩
أشُتٌآق آلُخـلُۆدِ فَيَهّآ💛۩
ۆدِۆنْ أثْر أنْطُفَئ💛۩
ۆأقطُعيَ صٍمتٌ شُفَتٌيَ بْرحٍيَق شُفَتٌيَگيَ💛۩
أنْآدِيَگيَ تٌعآآآآآلُيَ💛۩
ضميَنْيَ حٍيَثْ آلُخـلُۆدِ💛۩
ۆنْگرآنْ آلُڏآتٌ ۆآلُۆجٍۆدِ💛۩
ہلُ أشُرگ حٍيَنْ أصٍرخـ أنْيَ أحٍبْگ💛۩
أنْيَ عشُقتٌگ💛۩
أنْيَ عشُقتٌگ حٍدِ آلُثْمآلُةّ💛۩
ضميَنْيَ فَمآ فَيَ دِآخـلُيَ أگثْر منْ خـطُيَئةّ💛۩
سأرتٌگبْهّآ حٍيَثْ أرتٌميَ معگيَ💛۩
ۆأهّيَم بْعشُقگ دِۆنْ حٍرآآآگ💛۩
ؤؤؤينك حبيبي طؤؤؤل غيابك 💛🌛🌜
ؤاني متاني جيتك علية💛
Photo

Post has attachment
مساء الخيرر
يلة حباب شاركؤؤؤ
😍😍😍😍
تصدق اشتقت لك .. أنا اعترف بعدك حياتي تختلف تايه وحيــد.. أصيح باسمك وارتجف في كل شي أتخيلــك.. ومهمــاتغيـب عنــدي أمــل بكــرة تــجي وبكــل شـــوق اّ~س~ت~ق~ب~ل~ك
Photo

Post has attachment
شكراااا على ألاضافة
Photo

Post has attachment
صباحووو وجمعة مباركة عليكم . ....يارب ...يلة ماكوو جمعة مباركةصباحوو ....يلة شاركوو...
Photo

Post has attachment
صباحووو يا حلؤين .يلة صباح الخير...يلة شاركو في منتدئ تمنيتك ذنب وبسجدة امحيك ......
Photo

Post has attachment
يلة
شاركو في منتدئ .(تمنيتك ذنب وبسجدة امحيك:'(
من عيني اغار اعليك .
واعشك اطيوفك...
لو بيدي اعمي الناس..
بس اني اشوفك...
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded