Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content
تخته سیاه ها در کره ی جنوبی !
( تخته پاک کن ، اسکنر ، جزوه ی دانش اموز و دانش جو ! )
این مطلب رو از دست ندید !
:/

علت سپری شدن سریع - کند زمان کشف شد !

درک چگونگی پردازش زمان توسط مغز می*تواند در آینده به محققان برای تغییر احساس افراد از زمان منجر شود.

اغلب افراد معتقدند که در هنگام شادی یا سرگرم بودن، زمان به سرعت سپری می*شود و در شرایط استرس*زا یا بیماری، زمان به کندی می*گذرد.

محققان دانشگاه مینه سوتا نحوه چگونگی پردازش زمان توسط مغز را مورد بررسی قرار داده*اند که نشان می*دهد، سیستم عصبی مغز از مکانیسم زمانی خاصی برای شرایط متفاوت برخوردار است.

در این مطالعه، محققان گروهی از میمون*ها را برای حرکت دادن چشم در بین چند نقطه در فواصل زمانی یک ثانیه*ای آموزش دادند؛ پس از سه ماه تمرین حیوانات یاد گرفتند که چشمان خود را در فواصل 1.003 ثانیه و 0.0973 ثانیه بین دو نقطه حرکت دهند.

با استفاده از چندین الکترود، میزان فعالیت مغزی در سطح 100 نورون در بخش قشر اینترا پاریتال جانبی (lip)* مغز میمون، بعنوان بخش مسئول حرکات چشم، مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده نشان می*دهد که فعالیت نورون*های مغزی در بین هر حرکت چشم در یک مسیر منظم کاهش می*یابند که امکان پیش بینی زمان وقوع حرکت بعدی را برای محققان فراهم می*کند.

میزان کندتر کاهش فعالیت نورون ها منطبق با تخمین طول بیش از یک ثانیه و میزان سریعتر کاهش فعالیت به معنای طول بیش از یک ثانیه است.

این مطالعه همچنین می*تواند علت سپری شدن سریع یا کند زمان را در شرایط مختلف توضیح دهد؛ بطور مثال در شرایط استرس*زا میزان ترشح آدرنالین در بدن فرد افزایش چشمگیری پیدا می*کند که این هورمون باعث کندتر شدن فعالیت عصبی و به تبع آن احساس سپری شدن کندتر زمان می شود.

این یافته شاید بتواند در آینده برای دستکاری ذهنی و تجربه سفر در زمان مورد استفاده قرار بگیرد.

منبع : www.eduk.ir
Wait while more posts are being loaded