Post is pinned.Post has shared content
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ EM "MONTESSORI"
Là phương pháp giáo dục tỉ mỉ tới chân tơ, kẽ tóc, không bỏ qua bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống, vô cùng chặt chẽ và toàn diện.
Mục đích: Hỗ trợ trẻ trưởng thành, không phải là để truyền đạt "tri thức" một chiều, cũng không phải sự đi trước một bước của học thuật, càng không phải vì cạnh tranh, mà là vì "YÊU CẦU ĐƯỢC SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN CỦA TRẺ", có nghĩa là chúng ta cần chú ý đến sự phát triển trên mọi phương diện của trẻ.
Có nên hay không: Khi Giáo viên so sánh học sinh này với lhọc sinh kia? Câu trả lời là không nên, mà hãy nên so sánh bản thân học sinh đó. Hãy để trẻ được học tập một cách đầy hứng thú và say mê ngay cả khi có cạnh tranh.
Việc khiến một đứa trẻ học thuộc mấy bài thơ trong vài ngày hoặc biết cả nghìn chữ trong mấy tháng đều là chuyện có thể làm được. Tuy nhiên những thói quen tốt như: Tự giác làm việc của mình, làm việc có trình tự, chuyên chú hoàn thành công việc được giao... Bên cạnh đó nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp... và một số phẩm chất tốt như: Đam mê học tập, yêu cuộc sống, nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác, có ý thức bảo vệ môi trường sống... Theo các bạn có cần thiết không? Có quá khó đối với một đứa bé từ 1-6 tuổi không? Quả thực là không phải dễ, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Tất cả những khả năng, phẩm chất trên đều là các nhân tố hợp thành tính cách trẻ nhỏ và sẽ theo trẻ suốt cuộc đời, đồng thời sẽ quyết định đến tương lai của trẻ. Do vậy KHI GIÁO DỤC TRẺ Ở NHÀ, ngoài việc truyền thụ tri thức cho trẻ, Bố Mẹ cần lưu ý dạy trẻ học tập và rèn luyện những thói quen, khả năng và phẩm chất cá nhân tốt.
=> Thỏ Xinh HD sẽ cùng các bạn thực hành những thói quen và phẩm chất này thông qua các bài học, dạy bảo và hướng dẫn của Bố Mẹ.

Post has attachment

Post has attachment

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TRẺ EM "MONTESSORI"
* Là phương pháp giáo dục tỉ mỉ tới chân tơ, kẽ tóc, không bỏ qua bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống, vô cùng chặt chẽ và toàn diện.
* Mục đích: Hỗ trợ trẻ trưởng thành, không phải là để truyền đạt "tri thức" một chiều, cũng không phải sự đi trước một bước của học thuật, càng không phải vì cạnh tranh, mà là vì "YÊU CẦU ĐƯỢC SỐNG VÀ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN CỦA TRẺ", có nghĩa là chúng ta cần chú ý đến sự phát triển trên mọi phương diện của trẻ.
* Có nên hay không: Khi Giáo viên so sánh học sinh này với lhọc sinh kia? Câu trả lời là không nên, mà hãy nên so sánh bản thân học sinh đó. Hãy để trẻ được học tập một cách đầy hứng thú và say mê ngay cả khi có cạnh tranh.
* Việc khiến một đứa trẻ học thuộc mấy bài thơ trong vài ngày hoặc biết cả nghìn chữ trong mấy tháng đều là chuyện có thể làm được. Tuy nhiên những thói quen tốt như: Tự giác làm việc của mình, làm việc có trình tự, chuyên chú hoàn thành công việc được giao... Bên cạnh đó nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp... và một số phẩm chất tốt như: Đam mê học tập, yêu cuộc sống, nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác, có ý thức bảo vệ môi trường sống... Theo các bạn có cần thiết không? Có quá khó đối với một đứa bé từ 1-6 tuổi không? Quả thực là không phải dễ, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Tất cả những khả năng, phẩm chất trên đều là các nhân tố hợp thành tính cách trẻ nhỏ và sẽ theo trẻ suốt cuộc đời, đồng thời sẽ quyết định đến tương lai của trẻ. Do vậy KHI GIÁO DỤC TRẺ Ở NHÀ, ngoài việc truyền thụ tri thức cho trẻ, Bố Mẹ cần lưu ý dạy trẻ học tập và rèn luyện những thói quen, khả năng và phẩm chất cá nhân tốt.
=> Thỏ Xinh HD sẽ cùng các bạn thực hành những thói quen và phẩm chất này thông qua các bài học, dạy bảo và hướng dẫn của Bố Mẹ.
Wait while more posts are being loaded