Verslo įmonės kurių metinė apyvarta mažesne negu 30 tūkst. € savo apskaitai RODĄ gali naudoti nemokamai.

Su Naujais Metais!
Nuo 2018.01.01 MMA didėja iki 400€. Mėnesio NPD didėja iki 380€. Atsinaujinkite RODĄ.

2017 lapkričio 19 d. įsigaliojo Kredito pervedimo schemos taisyklių pasikeitimai („Credit transfer Scheme Rulebook changes“). Visi vartotojai darantys SEPA mokėjimus per banką turi atsinaujinti RODĄ.

Nuo 2017 07 01 keičiasi socialinio draudimo tarifas dirbantiems pagal termunuotas sutartis. Taip pat keičiasi formos 1-SD ir 2-SD.
Atsinaujinkite RODĄ. Darbuotojų asmens kortelėse jei reikia pažymėkite "Dirba pagal terminuotą sutartį"

Nuo 2016 metų yra pakeistos balanso ir pelno ataskaitos formos. Naujas formas privaloma naudoti sudarant 2016 metų atskaitomybę. Atnaujinus RODĄ atsiras ir naujos formos. 2016 ir 2017 metų sąskaitų planuose ištrinkite senus balanso ir pelno ataskaitos eilučių kodus ir vietoj jų įrašykite naujus.

Įgyvendinant Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) i.SAF posistemio antrąjį etapą, Valstybinė mokesčių inspekcija sausio 25 d. verslo darbo grupei pristatė kryžminio sutikrinimo procedūrą.

Nuo 2017 m. pasikeitė VSD įmokų mokėtojų grupės, įmokų tarifai bei pranešimų „Sodrai“ formos. Apskaičiuojant VSD įmokas už sausį, draudėjo taikomą tarifą reikia padidinti 0,2 % įmokomis į Garantinį fondą. Tą patį reikia atlikti ir teikiant pranešimus apie naujai priimtą arba atleistą darbuotoją bei mėnesio SAM pranešimus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyti padidėję neapmokestinamieji pajamų dydžiai: mėnesio NPD, riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD, papildomas NPD už auginamus vaikus (įvaikius), metiniai NPD ir metiniai papildomi NPD.

Nuo 2017 metų garantinį fondą administruoja SODRA. Sistema > Nustatymai > Įmonės duomenys1. Padidinkite Darbdavio SD tarifą nuo 30,98 iki 31,18

Nuo 2017 01 01 keičiasi pajamų mokesčio skaičiavimo formulė ir SODROS formos 1SD, 2SD, SAM. Atsinaujinkite RODĄ

Jau yra RODOS atnaujinimas dėl PVM sąskaitų rinkmenos siuntimo į I.SAF.
Iš RODOS menu pasirinkite: Atsargos > Ataskaitos > I.SAF - PVM sąskaitų faktūrų rinkmenos sudarymas.
Prisijunkite prie I.MAS ir įkelkite sudarytą rinkmeną.
Praneškite apie klaidas paštu roda@akf.lt 

RODOS atnaujinimas dėl PVM sąskaitų rinkmenos siuntimo į I.SAF bus iki lapkričio 10d.
Wait while more posts are being loaded