தோழர்,விநாயகர் ஒரு ஆரிய பார்பண திணிப்பு. அவர் தமிழர் கடவுளே இல்லை..

சரிடா, 'விநாயகர் அகவல்' னு ஔவையார் ஏன் நூல் இயற்றினார்.?

அவரும் ஆரிய பார்பண கைக்கூலி சகோ, அவர் தமிழரே இல்லை..

சரிடா, திருப்புகழ் பாடிய அருணகிரிநாதர் ஏன் முதல் பாடலாக விநாயகர் துதி பாடினார்?

அவரும் ஆரிய பார்பண கைக்கூலி சகோ,
அவர் தமிழரே இல்லை..

சரிடா, திருமுறுகாற்றுப்படை தந்த சங்கத்தமிழ் புலவர்கள்

"முருகனே! செந்தில்முதல்வனே! மாயோன் மருகனே! ஈசன் மகனே! ஒருகை முகன் தம்பியே! நின்னுடைய தண்டைக் கால் எப்பொழுதும்
நம்பியே கைதொழுவேன் நான்"
னு ஏன் பாடினாங்க??

அவர்களும் ஆரிய பார்பண கைக்கூலிகள் சகோ, அவர்கள் தமிழர்களே இல்லை..

சரிடா, பிள்ளையார்பட்டி ல 1600 ஆண்டுகள் முன்னரே பாண்டிய மன்னர் ஏன் கற்பக விநாயகர் கோவில் கட்டினார்?

அவரும் ஆரிய பார்பண கைக்கூலி சகோ,
அவர் தமிழரே இல்லை..

சரிடா, திருச்சி உச்சி பிள்ளையார் கோவிலை சோழர்கள் பல்லவர்கள் நாயக்க மன்னர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஏன் உருவாக்கினாங்க?

அட அவர்களும் ஆரிய பார்பண கைக்கூலிகள் தான் சகோ. அவர்களும் தமிழர்களே இல்லை..

சரிடா கொங்கு வேளாளக் கவுண்டர்கள் திருமணங்களில் பாடப்படும் கொங்கு மங்கல வாழ்த்தில் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் விநாயகரை முதன்மைக் கடவுளாக வணங்கி பாடியிருக்கிறாரே?

அவர் ஆரிய கைக்கூலி. . அவர்கள் எல்லாம் தமிழர்களே இல்லை தோழரே.

சரிடா தஞ்சை பெரியகோவில் கட்டிய ராஜ ராஜ சோழன் முதற் கடவுளாக விநாயகரை வைத்துள்ளாரே?

அவர் ஆரிய கைக்கூலி. . அவர்கள் எல்லாம் தமிழர்களே இல்லை தோழரே.

ஆக,சங்கத்தமிழ் புலவர்களும் தமிழர் இல்ல,சங்க கால மன்னர்களும் தமிழர் இல்ல,சங்கத்தமிழ் வரலாற்றுல யாருமே தமிழர்கள் இல்ல.. ஆனா நீ தான் தமிழன்.
ஆமா உன் பெயர் என்ன ராசா?

டேனியல் காந்தி சகோ..

ஓ அப்படியா!! அப்ப சரி அப்ப சரி🤭😷

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Ten best Indian Army quotes: Must read. Really felt proud just by reading them.....

1. "Either I will come back after hoisting the tricolocr, or I will come back wrapped in it, but I will be back for sure.”
– Capt. Vikram Batra, Param Veer Chakra

2. “What is a lifetime adventure for you is a daily routine for us.” – Ladakh Leh highway sign board...
Indian Army

3. “If death strikes, before I prove my blood, I swear I’ll kill death.” – Capt. Manoj Kumar Pandey, Param Veer Chakra 1/11 Gorkha Rifles

4. “Our flag does not fly because the wind moves it, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it.”
Indian Army

5. “To find us, you must be good, to catch us you must be fast, but to beat us…………you must be kidding.”
Indian Army

6. “May God have mercy on our enemies, because we won’t.”
Indian Army

7. “We live by chance, we love by choice, we kill by profession.” – Officers Training Academy, Chennai

8. “If a man says he’s not afraid of dying, he’s either lying, or he’s a Gorkha.” –
Field Marshal Sam Manekshaw

9. “It is God’s duty to forgive the terrorists, but it’s our duty to convene a meeting between the two.”
Indian Army

10. “I regret I have but one life to give for my country.” –
Officer Prem Ramchandani

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo

If Hinduism is bad: -

( 1 ) Then why scientists of "NASA”
Considered voice emanating from
The SUN
by the word OM


( 2 )Why United States got 4 Patents
on "Indian-Native–Cow urine"
& Is developing anti-cancer drugs .
While we are aware of the
Importance of " cow urine"
Since Thousands of years.

( 3 ) Why is “ BHAGAVAD GITA”
a must read in
" Setan -Hall University in
New Jersey (U.S.)

( 4 ) Why Islamic country like Indonesia names their Airlines
“Garuda Indonesia Airlines” &
The "National Emblem" called
“Garuda Pancasila”
Named after the holy bird
“Garuda of Hinduism” .
In Hindu mythology, Garuda is the name of Lord Vishnu's mount (vahana).

(5) Indonesia, one of most populous Muslim country in the world, have imprinted
“Lord Ganesha “
on their high-denomination
(20,000 rupiah) currency note.

( 6 ) Why " Barack Obama," always keeps a photo of
" Lord Hanuman"
In his pocket?

( 7 ) Why Today The whole world is crazy for
😇"Yoga - pranayama"?

( 8 ) Why" Ancient Indian scientists"
Had informed
Thousand years ago ,that 🌍 “Earth is round” 🌎

( 9 ) Why name of German Airlines
✈"Lufthansa"✈
derived from Sanskrit Words
'Lupth' & 'Hansa'
meaning Disappearing swan (bird).

( 10 ) Why the mountain of ‘Afganisthan ' has a Hindu name
" Hindukush " ?

( 11 ) Why in the name of Hindus
🇮🇳Hindi language
🇮🇳Hindustan ,
🇮🇳Hind Mahasagar l(Indian Ocean)

( 12 ) Why in the country of Vietnam
a 4000-year old statue of " Lord Vishnu" found ?

( 13 ) Why Dr. Howard Steingeril, an American scientist, after researching considered that Hindus
🔔" Gayatri Mantra "🔔
produced
110,000 sound waves /second...

This was the highest & was found to be the most powerful hymn in the world.

( 14 ) Why Immam of Barwala Masjid in Baghpat (U.P.) after reading
“Satyartha Prakash”
by Swami DayanandSaraswati
adopt Hindu religion
with his new name "Mahendra Pal Arya" in November 1983,
Since then he has converted thousands of Muslims into “Hindus” & has invited Dr.Zakir Naik several times to debate but Dr Naik never gathered to confront him.

( 15 ) If 🔥" Yajna* " 🔥
Performed by Hindus is
"Superstitious"
Then "Kushwaha - family" the only survivor of
'Bhopal Gas Tragedy' managed to escape the tragedy becoz they were performing
🔥"yajna" 🔥

(16) Burning of Cow ghee on cow-dung cakes, produces phenomenal amount of oxygen & clears contamination from air.
(10 gms produce 1 ton oxygen)

(17 ) Why "Julia Roberts"
(American actress & producer)
Adopt
Hindu religion
And Goes to Temple everyday


(18) If " Ramayana"
Is false ,Then
Why in the world, only stones of
" Ram - bridge"
are still floating ?

( 19 ) If Mahabharata
is false ,
Then how recent exploration activity by
National - Geographic 's team , & the Indian Army in the northern region of India uncover a Giant skeleton of
' Ghatotkach ' (80 foot)
Son of Bhima.

( 20 ) Why the US troops in Kandahar (Afganistan) recently discovered a
5000 year old Vimana,
(an aeroplane)
from ancient Mahabharata period?

* Lufthansa: When an aeroplane service first started in Germany, the aircraft they employed in service were pure white, resembling huge white swans. When these aeroplanes would fly into the sky and grow slowly smaller and disappear, they would look like swans disappearing into the heart of the sky. In Sanskrit, the word that could describe them was lupth-hansa, or the hidden swan and that's the correct meaning.

*A Yajna is a sacred purifying ritual (havan) in Hinduism that involves a fire ceremony. It is a ritual of sacrifice made to the fire god Agni . objects such asGhee(Clarified butter), grains, honey,or wood are put into the sacred fire.

Feel proud to be “Hindu”
Feel proud to be “Hindustani”
Wait while more posts are being loaded