Post has attachment
Nhận :
- Lắp đặt , sửa chữa máy lạnh ,tủ lạnh ,tủ đông ,máy giặt , máy tắm nước nóng ,máy nước uống nóng lạnh, lò vi ba , bếp từ.... tận nhà
- Vệ sinh máy lạnh 120k / 1 bo
- Vệ sinh máy giặt 170k / 1 máy.
- Vệ sinh Tháo máy xuong 250k/ 1 bo
- Nạp gas điều hòa R410A 250k tuy theo luong gas thieu
- Nạp gas điều hòa R22 150k tuy theo luong gas thieu
DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Quý Vũng Tàu
Sửa chữa máy lạnh, vệ sinh máy lạnh máy giặt- bảo trì máy lạnh, tháo ráp máy lạnh, sửa tủ lạnh,sửa máy giặt,sủa lò vi ba của tất cả các hãng:
Phục vụ 24 / 24 sửa chữa Tận nơi, Không ngại đường xa,
Tel: 0908685443 - 0938885392
Photo

Post has attachment
Nhận :
- Lắp đặt , sửa chữa máy lạnh ,tủ lạnh ,tủ đông ,máy giặt , máy tắm nước nóng ,máy nước uống nóng lạnh, lò vi ba , bếp từ.... tận nhà
- Vệ sinh máy lạnh 120k / 1 bo
- Vệ sinh máy giặt 170k / 1 máy.
- Vệ sinh Tháo máy xuong 250k/ 1 bo
- Nạp gas điều hòa R410A 250k tuy theo luong gas thieu
- Nạp gas điều hòa R22 150k tuy theo luong gas thieu
DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Quý Vũng Tàu
Sửa chữa máy lạnh, vệ sinh máy lạnh máy giặt- bảo trì máy lạnh, tháo ráp máy lạnh, sửa tủ lạnh,sửa máy giặt,sủa lò vi ba của tất cả các hãng:
Phục vụ 24 / 24 sửa chữa Tận nơi, Không ngại đường xa,
Tel: 0908685443 - 0938885392
Photo

Post has attachment
Nhận :
- Lắp đặt , sửa chữa máy lạnh ,tủ lạnh ,tủ đông ,máy giặt , máy tắm nước nóng ,máy nước uống nóng lạnh, lò vi ba , bếp từ.... tận nhà
- Vệ sinh máy lạnh 120k / 1 bo
- Vệ sinh máy giặt 170k / 1 máy.
- Vệ sinh Tháo máy xuong 250k/ 1 bo
- Nạp gas điều hòa R410A 250k tuy theo luong gas thieu
- Nạp gas điều hòa R22 150k tuy theo luong gas thieu
DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH Quý Vũng Tàu
Sửa chữa máy lạnh, vệ sinh máy lạnh máy giặt- bảo trì máy lạnh, tháo ráp máy lạnh, sửa tủ lạnh,sửa máy giặt,sủa lò vi ba của tất cả các hãng:
Phục vụ 24 / 24 sửa chữa Tận nơi, Không ngại đường xa,
Tel: 0908685443 - 0938885392
Photo
Wait while more posts are being loaded