Post has attachment

Bổn sư Thích Ca mâu Ni có một câu : "TƯỚNG TẠI TÂM SINH, TÍNH TÙY TÂM DIỆT"
Hậu sinh vì vậy đâm ra phân vân, nửa muốn cầu đạo, học Tướng Pháp, nửa lại thấy hoài nghi (học xong , xem mà không TỎ, chẳng phải GÂY HỌA LỚN CHO ĐỜI hay sao?)
Cúi xin được Khai Ngộ, Chỉ giáo của các Bậc Tiền bối, Huynh Trưởng. Hậu sinh vô cùng cảm tạ lắm lắm!
Wait while more posts are being loaded