Post has attachment
WebQuest Kunst en Techniek
Een webquest voor de bovenbouw van het basisonderwijs waarbij de leerlingen leren om met papieren profielen een constructie maken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een kunstwerk in de geest van het constructivisme.
#WebQuest
#Webkwestie
#Basisonderwijs
#Groep8
#Groep7
#Groep6
#Techniek
#Kunstbeschouwing
#Brug
#Profielen
#Constructivisme

Post has attachment
WEBKWESTIE.NL - Op naar 5 miljoen bezoekers

Er resten nog slechts 12.000 bezoekers om de 5 miljoen vol te maken. In gewone schoolweken zijn tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers per week. Daaruit blijkt dat www.webkwestie.nl nog steeds bij veel docenten en leerlingen erg populair is.

Als het een beetje mee zit, wordt voor 1 maart 2017 de 5 miljoenste bezoeker geregistreerd.

Post has attachment

Post has attachment
WebQuest Jodendom
De leerlingen maken kennis het verschillende aspecten van het Jodendom. Ze worden dag voor dag meegenomen in het leven van een Joodse jongen. Websites en filmpjes zorgen ervoor dat de leerling meer inzicht krijgt in de gewoonten en gebruiken bij Joden.
#WebQuest
#Webkwestie
#Basisonderwijs
#Levenbeschouwing
#Geschiedenis
#Godsdienst
#Groep8
#Groep7
#Jodendom
#www.webkwestie.nl

Post has attachment
WebQuest DUINEN
De leerlingen maken een tentoonstelling over de duinen. Deze webkwestie kan uitstekend als groepsopdracht worden ingezet. Alle internetlinks zijn geupdated en filmpjes toegevoegd.
#WebQuest
#Webkwestie
#Basisonderwijs
#Natuur
#Biologie
#Groep7
#Duin
#Strand
#Kust
#Zee
#www.webkwestie.nl


Post has attachment

Post has attachment
* WebQuest Romeinse huizen *
Een webquest waarbij leerlingen drie soorten Romeinse huizen beschrijven en een plattegrond tekenen. Daarnaast kunnen ze nog een video of een maquette maken van een Romeins huis.
De informatiebronnen bij deze webquest zijn: websites, You Tube video's, afbeeldingen, panorama foto's en VR-modellen.
#WebQuest
#RomanHouse
#VoortgezetOnderwijs
#TTO
#Latijn
#KlassiekeTalen
#Engels
#www.webkwestie.nl

Post has attachment

Post has attachment
WebQuest EEN EI HOORT ER BIJ
Een webkwestie over dieren die een ei leggen. De leerlingen maken een boekje over vogels, vissen, reptielen, amfibieën, insecten en zoogdieren die eieren leggen.
#WebQuest
#Basisonderwijs
#Natuur
#Biologie
#Groep5
#Groep6
#Groep7
#Groep8
#Ei
#Voortplanting
#Vogel
#Vis
#Reptiel
#Amfibie
#Insect
#Zoogdier
#www.webkwestie.nl

Post has attachment
WebQuest DUURZAAMHEID EN ENERGIE
In deze webkwestie gaan leerlingen op zoek naar verschillende vormen van duurzame energie en overtuig zij anderen ervan bij te dragen aan een gezonde aarde!

#WebQuest
#Basisonderwijs
#Natuur
#Techniek
#Groep5
#Groep6
#Groep7
#Groep8
#Duurzaamheid
#DuurzameEnergie
#Energie
#www.webkwestie.nl
Wait while more posts are being loaded