Post has attachment

Yêu hết lòng. Chưa hẳn nhận được kết quả tốt.
Chân thành ấy.. chưa chắc được đối đãi chân thành
Khi mọi chuyện đỗ vỡ thì chỉ trách số phận

có cái gọi là "t/y chân thành"à?
Wait while more posts are being loaded