Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
 
MĂNG TÂY xào Tỏi...
Ngon và ngon....
"" Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất
Miễn phí giao giao hàng với khách hàng thuộc nội thành HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 -- 01647 446 686
email: mangtaysupply@gmail.com
Photo

Post has attachment
 
MĂNG TÂY Ngon và ngon....
"" Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất
Miễn phí giao giao hàng với khách hàng thuộc nội thành HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 -- 01647 446 686
email: mangtaysupply@gmail.com
Photo

Post has attachment
MĂNG TÂY Ngon và ngon....
"" Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất
Miễn phí giao giao hàng với khách hàng thuộc nội thành HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 -- 01647 446 686
email: mangtaysupply@gmail.com
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2013-11-19
11 Photos - View album

Post has attachment
Súp MĂNG TÂY Ngon và ngon....
"" Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất
Miễn phí giao hàng với khách hàng thuộc nội thành HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 -- 01647 446 686
email: mangtaysupply@gmail.com
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2013-11-20
7 Photos - View album

Post has attachment

Nộm.....Nộm....MĂNG TÂY....
Ngon và ngon....
"" Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất
Miễn phí giao hàng với khách hàng thuộc nội thành HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 -- 01647 446 686
email: mangtaysupply@gmail.com
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2013-11-20
7 Photos - View album

Post has attachment
…..MĂNG TÂY ...Luộc và Luộc...
Ngon.....và Ngon.....
““ Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất...
Miễn phí giao hàng với khách hàng thuộc nội thanhg HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 ---- 01647 446 686
Email: mangtaysupply@gmail.com
PhotoPhotoPhotoPhoto
2013-11-20
4 Photos - View album

Post has attachment
Thịt quấn…..MĂNG TÂY ...
Ngon.....và Ngon.....
““ Chuyên cung cấp, bán buôn bán lẻ MĂNG TÂY cho các nhà hàng, tư nhân, hộ gia đình....
Loại 1: 120.000 VND/kg
Loại 2: 70.000 VND/kg
Với giá thành rẻ nhất, ngon nhất, tươi nhất...
Miễn phí giao hàng với khách hàng thuộc nội thanhg HÀ NỘI
Liên hệ: Mr. QUỐC OAI
ĐT: 0978 729 726 ---- 01647 446 686
Email: mangtaysupply@gmail.com
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2013-11-20
6 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded