Post has attachment
#SER #wetswijzigingen #wor

- 1950 tot standkoming WOR
- 1970 wetswijziging
- 1979 wetswijziging (grote)
- 1983 wetswijziging (> 50 mdw = OR verplicht)
- 1998 wetswijziging
- 2003 afkeuring voorstel wetswijziging


https://www.ser.nl/~/media/db_deeladviezen/2000_2009/2003/b22270_2%20pdf.ashx

De medezeggenschap heeft zich inmiddels ontwikkeld van een activistische beweging tot een samenwerkende partner. In 2004 is op advies van de SER een voorstel gedaan voor aanpassing van de wet, waarbij medezeggenschap de volgende beschrijving kreeg: “Medezeggenschap ziet toe op de mogelijkheid voor werknemers om in collectief verband uitdrukking te geven aan verantwoordelijkheidszin voor de gang van zaken in de onderneming, invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de ondernemer ten aanzien van de aangelegenheden die hun positie wezenlijk raken, en zelf op te komen voor de bescherming en bevordering van hun belangen.” Dit wetsvoorstel is als gevolg van verschillende oorzaken ingetrokken: druk vanuit de vakbonden die dachten dat de bevoegdheden van OR werden aangetast; de opinie van de 2e kamer dat er te weinig governance in de nieuwe wet aanwezig was; de val van het kabinet Balkenende

Post has attachment
#SER #onderzoek #vernieuwingMZ

Het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam doet in samenwerking met het bureau Basis & Beleid onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap in Nederland. Dit tweejarig onderzoeksproject wordt gefinancierd door Instituut Gak, op initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER). Geïnteresseerden voor deelname kunnen zich melden bij de projectleider van AIAS, Frank Tros.

https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2017/20171121-vernieuwing-medezeggenschap.aspx

Post has attachment

Post has attachment
#academyofmanagement #workplaceincivility

In this article we introduce the concept of workplace incivility and explain how
incivility can potentially spiral into increasingly intense aggressive behaviors. To
gain an understanding of the mechanisms that underlie an "incivility spiral," we
examine what happens at key points: the starting and tipping points. Furthermore, we describe several factors that can facilitate the occurrence and escalation of an incivility spiral and the secondary spirals that can result. We offer research propositions
and discuss implications of workplace incivility for researchers and practitioners.


https://www.sc.edu/ombuds/doc/Andersson_and_Pearson_1999.pdf

Post has attachment

Post has attachment
#millennials

What the young generation needs to learn is patience

Post has attachment
#janrotmans #transitie

Om de maatschappelijke en economische kanteling als organisatie aan te kunnen gaan, moet een organisatie wendbaar zijn: eenvoudig georganiseerd , lerende organisatie, werken op basis van vertrouwen, multidisciplinaire werken, lenigheid om continu in te kunnen spelen op veranderingen van buitenaf.

Post has attachment
#reinvengtingorganizations

All high complex systems in the world (f.e. the human body) function with distributed authority. Three fundamentals: Self management, Wholeness, Evolutionary purpose.
Wait while more posts are being loaded