TAHİR TÜRKKAN'IN TARİH NOTLARI


TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLER
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ

1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)
2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)

3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)

4 - Akhun İmparatorluğu (370-577)

5 - Göktürk İmparatorluğu (545-681)

6 - Avar İmparatorluğu (550-805)

7 - Hazar İmparatorluğu (650-965)

8 - Uygur Devleti (744-840)

9 - Karahanlılar Devleti (840-1042)

10 - Gazneliler Devleti (969-1187)

11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

12 - Harzemşahlar Devleti (1097-1231)

13 - Altınordu Devleti (1230-1481)

14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370-1405)

15 - Babür İmparatorluğu (1526-1858)

16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALMAYAN TÜRK İMPARATORLUKLARI VE DEVLETLERİ
HUNLAR

1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48-156) (Çinliler Hiyong Nu derler)
2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48-216)

3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304-329) (Çinlilerin verdiği adlar)

4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328-352)

5 - Hsia Hun Devleti (407-431)

6 - Kuzey Liang Hun Devleti (401-439)

7 - Lou-Lan Hun Devleti (442-460)

8 - Tabgaç Devleti (386-534)

9 - Doğu Tabgaç Devleti (534-557)

10 - Batı Tabgaç Devleti (534-557)

11 - Cücen Devleti (390-545)

12 - Tukyu Devleti (545-658) (Doğu-Batı dahil)

13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)

14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-658)

15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)

16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)

17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)

18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)

19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)

20 - Tango Şato Devleti (923-936)

21 - Tsin Şato Devleti (937-946)

22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)

23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)

24 - Türgeş Devleti (717-766)

25 - Karluk Devleti (766-1215)

26 - Kırgız Devleti (840-1207)

27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)

28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)

29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)

30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)

31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)

32 - Samaniler Devleti (892-999)

33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)

34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)

35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)

36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)

37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)

38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)

39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)

40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222) 41- Gurlular Devleti (1187-1295)

SELÇUKLULAR
42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)
43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)

44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)

45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)

EYYÛBİLER
46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)
47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)
48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)

49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)

50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)

51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)

52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)

53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)

54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)

55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)

56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (1180-1294) (Kubilay Han- Çin İmparatorluğu dahil)
57 - Çağatay Devleti (1294-1424)

58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)

59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)

60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)

61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)

62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)

63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)

64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)

İRAN TÜRK DEVLETLERİ (1500-1925)
(Zend sülâlesi 1761-1788 dönemi hariç)
65 - Safevi Devleti (1500-1720) 66- Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)

67 - Afşarlar (1729-1754)

68 - Kaçarlar (1779-1925)

MISIR TÜRK DEVLETLERİ
69 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)
70 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)

71 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalılar Dönemi) (1805-1914)

72 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalılar Dönemi) (1914-1952)

HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ
73 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)
74 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)

75 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)

76 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)

77 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)

78 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)

79 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

80 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)

DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER
1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)
2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)

3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)

4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)

5 - Uz Hanlığı (860-1068)

6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)

7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)

8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)

9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)

10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)

11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)

12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)

13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)

14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)

15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)

16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)

17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)

18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)

19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)

20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)

21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)

22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)

23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)

24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)

25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)

26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)

27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)

28 - Tolunlular Beyliği (868-904)

29 - Akşidliler Beyliği (935-969)

30 - İzmirliler Beyliği

31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)

32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)

33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)

34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)

35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)

36 - Erbil Beyliği (1146-1232)

37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)

38 - Karamanoğulları Beyliği (1256-1483)

39 - İnanç Beyliği (1261-1368)

40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)

41 - Pervane Beyliği (1277-1322)

42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)

43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)

44 - Karesi Beyliği (1297-1360)

45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)

46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)

47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)

48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)

49 - Teke Beyliği (1321-1390)

50 - Eratna Beyliği (1335-1381)

51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)

52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)

53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)

54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)

55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)

56 - Berçem Beyliği (1100’ler)

57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)

58 - Şam Beyliği (1117-1154)

59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)

60 - Fars Beyliği (1147-1284)

61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)

62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)

SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ
1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)
2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)

3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)

4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)

5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)

6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)

8 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kuruluşu 14.11.1983)

8 - Azerbeycan Cumhuriyeti (kuruluşu 18.10.1992)

9 - Kazakistan Cumhuriyeti (kuruluşu 16.12.1992)

10 - Kırgızistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

11 - Özbekistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)

12 - Türkmenistan Cumhuriyeti (kuruluşu 27.10.1991)

13 - Tacikistan Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

14 - Estonya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

15 - Litvanya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)

16 - Afganistan Türk Cumhuriyeti

17 - Moğolistan Türk Cumhuriyeti

18 - Macaristan Cumhuriyeti

19 - Bulgaristan Cumhuriyeti

20 - Romanya Cumhuriyeti

21 - Ukrayna Cumhuriyeti (1991)

22- Gürcistan Cumhuriyeti (1991)

ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ
1 - Dağıstan Türk Cumhuriyeti
2 - Tataristan Türk Cumhuriyeti

3 - Çeçenistan Türk Cumhuriyeti (1997)

4 - İnguşetya Türk Cumhuriyeti

5 - Kuzey Osetya Türk Cumhuriyeti

6 - Güney Osetya Türk Cumhuriyeti

7 - Abhazya Türk Cumhuriyeti

8 - Acaristan Türk Cumhuriyeti

9 - Yakutistan Türk Cumhuriyeti (Soko Türkleri)

10 - Başkırdistan Türk Cumhuriyeti

11 - Çuvaşistan Türk Cumhuriyeti

12 - Nahcivan Özerk Bölgesi

13 - Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi

14 - Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi

15 - Kumuk Özerk Bölgesi

16 - Altay Özerk Bölgesi

17 - Udmuristan Özerk Bölgesi

18 - Tunna-Tuva Özerk Bölgesi

19 - Hakas Özerk Bölgesi

20 - Kırım Özerk Bölgesi

21 - Karakalpaklar Özerk Bölgesi

22 - Acaristan Özerk Bölgesi

23 - Abhazya Özerk Bölgesi

24 - Doğu Türkistan (Uygur-Çin’e bağlı)

25 - Gagauz Özerk Bölgesi (Moldavya)

26 - Basklar (Basek Türkleri) (İspanya, Fransa)

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI
1 - Mişerler

2 - Samoyetler

3 - Buryatlar

4 - Evenkiler

5 - Aleuitler

6 - Karayimler

7 - Ugurlar

8 - Nogaylar

9 - Tunguzlar

10 - Lazlar

11 - Alanlar

12 - Avarlar

13 - Besniler

14 - Ubıhlar

15 - Adigeler

16 - Kara Tatarlar

17 - Karagaslar

18 - Soyanlar

19 - İrtişler

20 - Tobollar

21 - Kijiler

22 - Telengitler

23 - Teleütler

24 - Kumandılar

25 - Lebedler

26 - Sagaylar

27 - Beltirler

28 - Kaçlar

29 - Kızıllar

30 - Koybalar

31 - Şorlar

32 - Çatlar

33 - Karapapaklar

34 - Malkarlar

35 - Mesketler

36 - Afşarlar (İran)

37 - Koçarlar

38 - Kaşkaylar

39 - Karadağlılar

40 - Şahsevenler

41 - Hemseler

42 - Kengerlulan

43 - Horasanîler

44 - Karayitler

45 - Karaçorlular

46 - Laponlar

47 - Tibet Türkleri

48 - Pamir Türkleri

49 - Mançurya Türkleri

50 - Sancak Türkleri

51 - Kosova Türkleri

52 - İran Azerîleri

53 - İran Türkmenleri

54 - Irak Türkmenleri

55 - Halep Türkmenleri

56 - Mısır Türkleri

57 - Pakistan Timurî Türkleri

58 - Hindistan Timurî Türkleri

59 - Çin Türkleri

60 - Dunganlar

61 - Pomaklar

62 -Boşnaklar

63 - Zazalar

64 - Kırmançlar

65 - Goranlar

66 - Soranlar

67 - Dımıllılar

*
email: ttrkkan@excite.com
DİĞER BÖLÜMLER : BÜYÜK ARAŞTIRMACI KÂZIM MİRŞAN'IN TESBİTLERİ , BATI ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ , KUZEY ANADOLU'NUN TÜRKLÜĞÜ , DÜNYA MEDENİYETİNDE TÜRKLERİN PAYI , GİRİŞ


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:Değerli Yüce Türk milleti Şimdi İktidar Pyd,Ypg,nin Apo posterleri paylaşmasın,a ve Suriye de Ypg ve Pyd nin elinde
olan bölgelerde APO posterleri pkk armaları ile bölge de pkk gövde gösterisi yapıyor ve hükümet Abd ye kızıyor acaba
Abd bize gerçek müttefikmi gerçek stratejik ortakmı bunu çokiyi görmek lazım bizler gerek facebook tan gerek blogger den
gerek Tumblr den 16 yıl boyunca yazdık anlattık buna tedbir alın buna bir strateji üretin dedik bizim stratejilerimizi
Bizlerin Kemalist ve Türk milliyetçisi olduğumuz için reddetiler şimdi geldiğimiz durum büyük bir kaos ve perişanlık
Bizler strateji Mekezi olarak Abd nin Pentegon stratejisini Anlattık şimdi 1994-1995 Abd Irak savaşı başladığında 20 bin,e
yakın Abd Askeri ölünce Askeri Konsept ve stratejisini değiştirdi ve saha daki Alan da Bulunan Terör örgütleri ile işbirliği
yapma yoluna ve bu terör örgütlerini Askeri eğitim verilerek silah mühimmat techizat desteği verilerek Abd nin saha da
güvenlik gücü yapılmıştır bu verilen silah mühimmat Askeri Araç ve gereçler verilerek techiz edilmişlerdir bu eğer BM Var ise
Bir devletin Terörist lere silah vermesi Askeri malzemeler ile techiz edilmesi suçtur işte bu Abd nin Türkiye yi müttefik
stratejik ortak olarak görmediğinin açık bir işaretidir yani Müttefikini Ateşe atmaktan çekin memiştir ülkeyi kaosa sürükle
miştir yani Amerika Hangi komisyonu kurarsa kursun hangi çalışmayı yaparsa yapsın kendi çıkar ve menfaatinden başka bir
sonuç çıkmaz yani Abd İle çözüm bulunammaz çünki Abd nin öncelikle kendi çıkarları söz konusudur Eğer Tür ordusu Ypg veya
pyd ye dokunr ise Abd kendi çıkar ve menfaat leri için Nato Müttefiki falan dinlemez bunun karşılığını mislisi ile verir
hiçkimse kendini aldatmasın milleti aldatmasın bunda sonra hükümet mutlaka bu görüşler doğrultusunda bir strateji oluşturma
sı getrekir Eğer Abd nin vicdanına ve insiyatifine bu konular terkedilir ise sonumuz hüsran ve felakettir Artık iktidar
görmüyor göremiyor millet görebiliyormu ben milletin de bu vahim durumun umurunda olduğunu düşünmüyorum ve bu ülkenin
başına bir hal gelirse hepsi çil yavrusu gibi dağılacak ve kaçacaklar

ORTA ASYA TÜRK KAVİMNLER GÖÇÜ:


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ KARAÇAY TÜRKLERİ:Değerli Dostlar Ben Dünya Türkleri kongresi diye bir sayfa açtım Amacı kardeşliği dostluğu pekiştirmek için bu sayfa
Hocam profösör olaf johansen in anısına açıldı Hocam Ölümüne kadfar bu Orta asya Türk kavimler göçünü araştırmak için
bir ömür harcadı milyonlarca kilometre mil dolaştı inceledi milyonlarca Antropolojik meteryale Arkeolojik esere ulaştı
ve bu konu bizler anlatana kadar kimse bilmiyordu bir çok bilim insanı mua<zzam bir çalışma diye bir çok mesaj gönderdi
onlara teşekkür ediyorum İnsanlar hangi dine mensup olursa olsun Türkçenin hangi lehçesini konuşursa konuşsun veya kendini
hangi ırka aidiyetini söylerse söylesin hangili kopnuşursa konuşsun eğer ırki veya kan bağımız var ise onları kardeş olarak
görüyoruz çünki onlarını dini bizi ilgilendirmiyor onların aynı kanı taşıması bizler için önemlidir yani din hiçbirzaman
bir ayrım faktörü olamaz olmamalıdır da çünki bizlerin çıkışyeri aynı kış yerimiz Orta Asya onun için biz bunu düşünüyoruz
profösör olaf johansen Anlatımlarında Türklerin bir çok ırkla akrabağlığı vardır derken bunu kastediyor du yani insanların
bir birini sevmesinde din faktörünün yeri olmaması lazım çünki hangi dinden olursak olalım bizim kanımız bir Atalarımız
bir nefark eder islamiyet veya hıristiyanlık yüz yıllardır bu dünya dinsavaşları yüzünden milyonlarca insanı yitirdi bu
savaşlar kime yarar sağladı yani bir çağ savaşlar ile kapandı şimdi bizler hacamızın anısına bu çalışmaları devam ediyoruz
hocamız bir hıristiyandı fakat harkulade bir insandı ve asla ayrım yapmazdı ben uzun yıllar onun ile birlikte çalıştım
ve bilmediğim birçok konuyu husus ondan öğrendim ve Yaptığı çalışmaları sadece Türkiye de birtek kazım mi,rşan hoca yapmıştır
bir üçüncüsü yok Bunu dünya ya duyurmamızdaki gaye bu bilinmeyen gerçeği anlatmak ve 650 milyon Türk ve Türk soylu insana
ulaşmak bu 15 bin yıllık gerçeği dünya ya anlatmaktır saygılar

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:

KEMALİST TURANCILAR:


Değerli Yüce Türk milleti Rahmetli hocam profösör olaf jahansen ve çalışması orta asya Türk kavimler göçü çalışması
bir akademik bilimsel bir çalışmadır bu çalışma Atatürk ün görüşlerine tıpa tıp benziyor ve Türk milletinin nekadar
köklü soylu asil bir millet olduğunu anlatıyor yani Atamız hep şunu söylerdi tarih Türklerle başlar evet aynen öyledir
bu orta asya Türk kavimler göçünü ben anlatana kadar hiçkimse bukadar detaylı bilmiyordu ve kavimler göçünün dünya
yı saran birkonu olduğunu kimse bilmiyordu bizler bunu tüm dünya ya anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz rahmetli
hocam iyiki böyle bilimsel akademik bir çalışmaya imza atmış bizler bunu anlatırken hiçbir milleti Türkleştirmek
hiçbir milleti başka bir dine geçmesini zorlamak için anlatmadık bizim sadece amacımız Türk gerçeğinin bilinmesini
istedik hermillet kökenini bilmek ister bizlerde böylece anlatmış olduk yani Türklerin Arap olmadığını Türklerin
bir ümmet olmadığını anlattık ve Türklüğün 15 bin yıllık bir kültür bir medeniyet olduğunu anlattık bugün viking lerin
hunların macararın Çerkeslerin bir Türk kavimi olduğunu öğrendik yani bizlerin kültürü Amerika ya ulaşmış bir kültür
medeniyet olduğunu ortaya koyduk bugün hayavancılık.Demircilik,Tarım,mimari ve mezar tezinatı mumyalama çinde bulunan
Türk pramitleri bunun enbüyük kanıtıdır burda konu olan birçok türk kavimini yazmadık sizleri sıkmamak için sizler
bloggerde BAĞIMSIZLIK BENİM KAREKTERİMDİR blogun dan Orta Asya Türk kavimler göçü arşivimizden takip edebilir siniz
çünki bizi biz yapan Türklüpğümüz milliyetimiz dir sizlere mutlu geceler.

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:


DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:

KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:

KEMALİST TURANCILAR:


Değerli Yüce Türk milleti Rahmetli hocam profösör olaf jahansen ve çalışması orta asya Türk kavimler göçü çalışması
bir akademik bilimsel bir çalışmadır bu çalışma Atatürk ün görüşlerine tıpa tıp benziyor ve Türk milletinin nekadar
köklü soylu asil bir millet olduğunu anlatıyor yani Atamız hep şunu söylerdi tarih Türklerle başlar evet aynen öyledir
bu orta asya Türk kavimler göçünü ben anlatana kadar hiçkimse bukadar detaylı bilmiyordu ve kavimler göçünün dünya
yı saran birkonu olduğunu kimse bilmiyordu bizler bunu tüm dünya ya anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz rahmetli
hocam iyiki böyle bilimsel akademik bir çalışmaya imza atmış bizler bunu anlatırken hiçbir milleti Türkleştirmek
hiçbir milleti başka bir dine geçmesini zorlamak için anlatmadık bizim sadece amacımız Türk gerçeğinin bilinmesini
istedik hermillet kökenini bilmek ister bizlerde böylece anlatmış olduk yani Türklerin Arap olmadığını Türklerin
bir ümmet olmadığını anlattık ve Türklüğün 15 bin yıllık bir kültür bir medeniyet olduğunu anlattık bugün viking lerin
hunların macararın Çerkeslerin bir Türk kavimi olduğunu öğrendik yani bizlerin kültürü Amerika ya ulaşmış bir kültür
medeniyet olduğunu ortaya koyduk bugün hayavancılık.Demircilik,Tarım,mimari ve mezar tezinatı mumyalama çinde bulunan
Türk pramitleri bunun enbüyük kanıtıdır burda konu olan birçok türk kavimini yazmadık sizleri sıkmamak için sizler
bloggerde BAĞIMSIZLIK BENİM KAREKTERİMDİR blogun dan Orta Asya Türk kavimler göçü arşivimizden takip edebilir siniz
çünki bizi biz yapan Türklüpğümüz milliyetimiz dir sizlere mutlu geceler.

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:

DÜNYA TÜRKLERİ KONGRESİ STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ:
KARAÇAY TÜRKLERİ ÇALIŞMA GURUBU:
Değerli dostlarım sayfa arkadaşlarım sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum davamıza mücadelemize katıldığınız için
Bizler Türkiye dahil ve Dünya üzerinde milyonlarız ve bu milyonlar Orta Asya Türk kavimler göçünü dünya ya anlatıyor
bizlere destek veriyorlar Dünyanın Her yerinden bilim adamları profösörler bu gerçeği anlattığımız için bizlere teşekkür
ediyorlar yani dünya nın önemsemediği boş verdiği bir gerçeği dünya üzerinde analatıyor bir çok arkadaş kazanıyoruz bugün
meksikadan kızılderili arkadaşım beyaz kurt yazılan yazılarımızı paylaşmış ve sadece meksika değil Arjantin,Uruguay,Colombia
Venezüella,şili,panama,gibi ülkelerde Dünya Türkleri diye sayfalar açılıyor Orta Asya Türk kavbimler göçü dünya ya anlatılıyor
Ve Türklük Ailesisi hızla büyüyor ve 650 milyon Türk unuttuk ları tarihlerini öğreniyorlar Türkiye den de milyonlarca kişi
bizleri takip etmektedirler gerek bizlerin takip ettiği milyonlar gerekse bizleri takip eden insanlar Şunu öğrenmiş oldu
Türk milleti sonra dan oluşmuş bir millet olmadığını 7 devletten oluşmadığını öğrendiler Türkün 15 bimn yıllık bir kültür
ve medeniyet olduğunu gördüler İlk yazıyı yunanlılar değil Türklerin bulduğunu öğrendiler,ilk mumya yı Türklerin yaptığını
öğrendiler ilk pramit in Türkler Tarafından yapıldığını öğrendiler ilk yerleşim ve mimariyi türklerin taptığını öğrendiler
Kıldan yapılmış Oba ve yurt adını verdikleri kıl çadırlar bina yapımına çeçişin temeli olmuştur Demiri ilk işliyen türkler
dir ilk parayı bulan Türklerdir fakat Kendiğ Benliğimizi kaybettiğimiz için biz bunları unuttuk Merhum profösör olaf johansen
bunları kanıtları ile ortaya koymuştur çerkesler ile ilgili yaptığı araştırmalarda ise çerkeslerin Türklerden ayrı bir millet
olmadığını ortaya koymuştur çerkesler bir Tğürk kavimi olduğuınu kavimler göçü kitabında detaylı abnlatmöıştır çerkes hakan
mezarlarındaki bulgular ve bırakılan meteryallerr Türk hakamn mezarları ile birebir aynı olduğunu söyler olaf johansen
ve Çerkesler de kulanılan birçok malze me ve meteryaller motifler ortak özellikleri Türk kavimlerinin ve ayrıca kızıl derililerin
kızılderililerin kulandığı meteryaller ile aynı olduğu görülmektedir saygılar bu anlattıklarım Orta Asya Türk kavimler göçü
sayfamız da var blogger deki arşivimizde var saygılar sevgiler

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:Dünyanın her yerinden beni takip eden değeroli doastlarım arkadaşlarım sizlere teşekkür ediyorum
Orta Asya Türk Kavimler göçü Tarihi ve Bilimsel bir olay dır yani yaşanmış bir realite dir bunu
kimse yok sayamaz çünki bütün üniverstelerin Tarih sosyal bilimler Antropoloji ve bu konu ile ilgili
bölümleri bu Tarihi olayı bilmekte dir Bizler sadece bu konunun dünya gündemine gelmesini sağladık
ve bu konuda büyük yol aldık Kavimler göçünün yaşandığı Tüm bölgelerden ülkelerden bizlere hayranlık
ifadeleri geliyor halbuki bizim Amacımız hiçbir ırkı Türkleştirmek hiçbir ırkı dinini değiştirmek
gibi bir niyetimiz yok insanlar kendilerini hangi ırktan kabul ederlerse etsinler sadece biz Atalarının
sadece Türk olduklarını söylüyoruz hepsi bu gerisi sadece teferruat tır yani Türk realitesi sadece kafkaslar
ve orta asya olarak görülmemesi gerektiğini tarihsel ve bilimsel olarak anlatıyoruz hepsi bu sizlere bize
destek verdiğiniz sayfalarımızı milyonlara ulaştırdığınız için sonsuz teşekkürler sunarız değerli dostlarım
Bize Avrupa dan destek veren ve bu konuyu bildiklerini söyleyen birçok arkadaşım var ve hepside değerliinsanlar
Almanya,Polonya,Macaristan,İsveç,Norveç,Finlandiya,Belçika,Bulgaristan,Romanya,Arnavutluk,gibi ülkelerden gelen
destek mesajları sorular bizleri sonsuz mutlu etmektedir,Doğu göçlerinin yaşandığı ülkeler Jaonya,Çin,Hindistan
Malezya gibi ülkelerden gelen destek ler Amerika Göçleri ile ilgili,Arjantin,Brezilya,Venezüella,şili,Kolombiya
Panama,ve diğergüney amerika ülkelerinden gelen desteğe ve Ayrıca Avusturalya,yenizellanda dan gelen destekler
şunu gösteriyorki Bizler hedefimize ulaşmış durumdayız ve bizler teki göstern önyargılı davranan dostlara da
dileğim bizim ile konuş sunlar bize soru sorsunlar yani insan olmanın erdemini göstersinler bizler olar lada
oturup konuşmaya tartışmaya açığız saygılar

ERTUĞRUL DEMİRÖZCAN:
Değerli Dostlarım kıymetli sayfa Arkadaşlarım Ben Hayatım boyunca hiçbir parti ile ne ilgim nede alakam oldu

Ben sadece Kemalist Atatürkçü bir insanım Atatürk ün öğretilerini benimsemiş Atatürk ün Türklük sevdasına sahip

bir insanım hepsi bu yani ben kemalist Turancıyım bunu da gizlemeden saklamadan yazıyorum Tüm çabam Türk milletinin

bağımsızlığı milli bir ekonomi politikası izlenmesi dir Ben bir denizciyim dünya yı dolaştım Denizci olmam nedni ile

de dünya üzerindeki Topluluklar ile iletişim kurmak benim en büyük zevkimdir Tek vatan Türkiye dir Tekmillette Türk

milletidir tek Bayrak ise Türk bayrağıdır Orta Asya Türk kavimler göçünü anlatmak ve bunu paylaşmak bir ırkçılık değildir

dünya dan saklanan bir gerçeği Anlatmaktır yoksa niyetimiz hiçbir milleti Türkleş tirmek değildir sadece Tarihi gerçeklerin

bilinmesi dir Yani Türk Milletinin 15 bin yıla dayalı bir kültür ve tarih olduğunu dünya ya anlatmaktır Bu Orta Asya Türk

kavimler göçü iyi şekilde anlatıldığında şunu görüyoruz Türk milletinin dünya üzerinde birçok ırkla akrabağlığı olduğu

sayfam daki İsveç li Polonya lı Macar lar Güney Amerikalılar bu görüşü destekleyen arkadaşlardır içlerinde başka amaçlı

olanlarda vardır fakat hiçbiri benim için farklı değil hepsi arkadaş saygılar sevgiler

ORTA ASYA TÜRK KAVİMLER GÖÇÜ:

Değerli Dostlarım kıymetli arkadaşlarım gmail adresime bu konu hakkında milyonlarca soru gelmektedir değerli dostlarım
hak verirsinizki milyonlarca mail,e cevap veremiyorum gelen sorulara genellikle aynı tip sorular gelen mesajlardan
elimden geldiği kadar okuyor ve toplu olarak cevaplıyorum eğer bunu merak eden arkadaşlar var ise ne blogger deki sayfam
ne gogle+daki sayfamücretli değildir istediğiniza gibi sayfaqlarımı ekliye bilir konuyu sayfamdan okuya bilirsiniz derinlemesine
okuduğunuzda kafanızda soru işaretleri kalmayacaktır sayfalarımdan Orta Asya Türk Kavimler göçünü okuya bilirsiniz bu çalışma
tarihsel ve kültürel bir çalışmadır ırkçılık ile faşist lik ile hiçbir alakası yoktur evet ben Bir Kemalist Turancıyım bu
sadece beni ilgilendiren bir konudur yazd9klarım ise görüş ve düşüncelerimi yansıtmak için değil tarihi ve kültürel bir
gerçeği anlatmak içindir dünyanın her yerinden mesaj gönderen bu konuyu sorgulayan Tüm dostlarıma sevgilerimi saygılarımı
sunuyorum mutlu geceler

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded