محبوب شدن،
راهش خراب كردن دوستات پيش مردم نيست...
بهتر از همه باش ،
تا نيازي به خراب كردن همه نداشته باشي...

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded