TRI SATYA

Demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh sungguh
-menjalan kan kewajiban ku terhadap tuhan dan negara kesatuan republik indonesia dan mengamalkan pancasila
-menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat
-menepati dasa darma

DASA DARMA PRAMUKA
ITU
1.takwa kepada tuhan yang maha esa
2.cinta alam dan kasih sayang sesama hidup
3.patriot yang sopan dan kesatria
4.patuh dan suka bermusyawarah
5.rela menolong dan tabah
6.rajin,terampil,dan gembira
7.hemat cermat dan bersahaja
8.disiplin berani dan kesatria
9.bertanggung jawab dan dapat di percaya
10.suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan
Wait while more posts are being loaded