Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
سلام: امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
لینک تلگرامی که مشاهده می کنید مربوط به نظر سنجی دور اول که تا۴۸ ساعت آینده مهلت اعلام رای دارد.
خانم بنده زینب گلابی زاده کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری می باشند.
ایشان قصدحضوردرانتخابات شورادارند که درحال نظر سنجی می باشد در صورتی که صلاح میدانید میتوانید روی لینک ضربه بزنید و رای خود را اعلام نمایید.
با تشکرازاعتمادشما..
ارادتمند شما علیرضا سیلاوی
https://telegram.me/shahrband_7

Post has attachment
سلام: امیدوارم شب خوبی داشته باشید.
لینک تلگرامی که مشاهده می کنید مربوط به نظر سنجی دور اول که تا۴۸ ساعت آینده مهلت اعلام رای دارد.
خانم بنده زینب گلابی زاده کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری می باشند.
ایشان قصدحضوردرانتخابات شورادارند که درحال نظر سنجی می باشد در صورتی که صلاح میدانید میتوانید روی لینک ضربه بزنید و رای خود را اعلام نمایید.
با تشکرازاعتمادشما..
ارادتمند شما علیرضا سیلاوی
https://telegram.me/shahrband_7

Post has attachment
Photo

salam be hameghiii

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded