Post has attachment
ای آزادی چه زجرها که برایت کشیده ام و چه تلاشها که برای تو خواهم کشید
Photo

Post has attachment
ای کاش می بود تیغی که می زد یکجا گردن همه آخوندهای بی شرف را به یک ضربت
آنگاه می گفتم که کسی نیست کند گناه در میهن ما ایران و نمی گشت پرپر گلهای باغ ایران
Photo

Post has attachment
گروه به فرمان من برپا.................
Photo

Post has attachment
Photo
Photo
2/16/17
2 Photos - View album

بیاد کارون

برای تمامی دوستان که در گروه هستند..............

Post has attachment
همه ببرهای خراسان و شیرهای خراسان همه در کنف ضامن آهوی خراسان
Photo
Photo
2/16/17
2 Photos - View album

دیروز در اهواز تظاهرات بود

Post has attachment
بسیار سفر باید تا ‍‍‍پخته شود خامی
Photo
Wait while more posts are being loaded