Post is pinned.Post has attachment

👉📖👈ESSELAMU ALEYKÜM DEĞERLİ KARDEŞLERİM BESMELE İLE HIC ARA VERMEDEN  ŞUBAT    AYI KUR-AN KERİM OKUMA ETKINLIGIMIZ BAŞLIYOR    BU  AYDADA   BOL BOL KUR-AN KERİM OKUYAYIM  EVLERIMIZ KUR-AN KERİM BEREKETI ILE  BEREKETLENSIN  TAM HATIM YÂDA CÜZ ALABILIRSINIZ  YASINI ŞERİFE KELIMEI TEVHID SALAVAT-I ŞERİFE FATİHA OKUYALIM  ALLAH'IN RIZASINI KAZANMAK İÇİN PEYGAMBER EFENDİMİZİN MÜBAREK RUHU ŞERİFLERİNE HEDIYE ETMEK İÇİN VE ÜMMETİ MUHAMMEDIN RUHUNA HASTALARIMIZA ASKERIMIZE POLISIMIZE TÜM GÜVENLİK GUCLERIMIZE VE VATANIMIZIN MILLETIMIZIN SELAMETI IÇIN OKUYORUZ SIZLERDE NE NIYET ÜZERE OKURSANIZ NIYETIMIZE ALALIM ŞIMDI BIZLER OKUYALIM KI BIZLEREDE OKUYANLAR OLSUN RABBİM CÜMLENİZDEN RAZI OLSUN İNŞALLAH :) DEĞERLİ KARDEŞLERİM NOT  08  MARTTA   KADAR  ZAMANIMIZ VAR :) :) DUALARIMIZI   CAMILERDE  HOCA EFENDİLER YAPACAK
KUR’ÂN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

Kur’ân-ı Kerim okumanın fazileti ile iligili hadis-i şerifleri istifadenize sunuyoruz.

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.)

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

 

    Nevvâs İbni Sem’ân radıyallahu anh  şöyle dedi:

    Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

    “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar” buyururken işittim. (Müslim, Müsâfirîn 253)

    Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)
  Kur’ân bir zenginliktir

Hazret-i Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik olmaz (yâni ona sâhip olan en muazzam bir hazîneye sâhip olmuştur) ve ondan başka zenginlik de yoktur (yâni o ilâhî hazîne hiçbir maddî zenginlikle kıyas edilemez).” (Heysemî, VII, 158)

Kur’an Kerîm okumak Allah Teâlâ’yı zikirdir

Bir hadîs-i kudsîde Azîz ve celîl olan Allâh Teâlâ:

“Kur’ân-ı Kerîm okumak ve Ben’im zikrim, her kimi, Ben’den bir şey istemekten meşgul eder, geri bırakırsa, Ben ona, isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm.” buyurmaktadır. (Tirmizî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 25/2926)

Şifa Kur’ân’dadır

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır:

“Devânın en hayırlısı Kur’ân’dır.” (İbn-i Mâce, Tıb, 28)

Allah Teâlâ Kur’ân okuyanı dinler

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Allâh, geceleyin iki rekat namaz kılan (ve Kur’ân okuyan) bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allâh’ın rahmeti, namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, Kur’ân’la hemhâl oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allâh’a yaklaşmış olamazlar.” (Tirmizî,  Fedâilu’l-Kur’ân, 17/2911)

Kur’ân yeryüzünde nûr, gökyüzünde azıktır

Ebû Zerr radıyallâhu anh:

“−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!” dediğinde Âlemlerin Efendisi:

“−Kur’ân okumaya ve Allâh’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur’ân kıraati… Çünkü hamele-i Kur’ân (yâni Kur’ân hafızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde peygamberler ve asfiyâ (yâni safâya ermiş olan Allâh dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.”(Münâvî, I, 226)

Kur’ânı küçük yaşlarda öğrenmek

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem:

“Kim Kur’ân’ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur’ân onun etine ve kanına işler (Yâni Kur’ân’ın feyziyle nûrlanır.)”  (Ali el-Müttakî, I, 532)

Photo

Post has attachment
Ve anlarsın,
Allah azze ve celle geciktiriyorsa, güzelleştiriyordur.
Sabret…
Sabret…
Photo
Commenting is disabled for this post.

Aminn...
Ey gizli açık ne varsa bilen ve haberdar olan Rabbim!
Gizlimizi açığımızdan hayırlı,
Gecemizi gündüzümüzden aydınlık eyle.
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
GÜNAYDIN ARKADAŞLAR 💞
HUZURLU GÜNLER DİLİYORUM DEĞERLİ ARKADAŞLARIM 🌹 💞
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Selamun Aleykum.Hayırlı Sabahlar .
Photo

Post has attachment
Ne güzel buyurmuş Mevlana
Hazretleri; akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim. Uyandır artık Yarab belki son nefesteyim.
Photo
Wait while more posts are being loaded